Koszty uzyskania przychodu

Odzyskaj 50 % kosztów uzyskania przychodu

Poprawne wykonanie wszystkich czynności pozwoli na uzyskanie dodatkowego odliczenia 100% kosztów B+R, a od 2022 roku nawet 200% kosztów w przypadku kosztów wynagrodzenia pracowników.

50 procent kosztów uzyskania przychodu można stosować zarówno w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Istotny jest skutek którym jest powstanie konkretnego dzieła i przeniesienie praw autorskich z twórcy (pracownika/ zleceniobiorcy) na osobę dla której zostało wykonane dzieło ( pracodawcę/zleceniodawcę).
Aktualny limit zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu wynosi 85 528 zł.

Którzy pracownicy mogą skorzystać z 50 procent kosztów uzyskania przychodu?

Od 15 czerwca 2018 r. obowiązuje zaktualizowana ustawa o podatku dochodowym, od osób fizycznych, od osób prawnych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiana zarówno z 1 stycznia 2018, jak i późniejsza z dnia dnia 15 czerwca 2018 r. precyzyjnie określają w pkt.9 b ustawy o PIT, że 50 procent kosztów uzyskania przychodu może być stosowane do działalności:

 • badawczo-rozwojowej i naukowo-dydaktycznej;

 • twórczej – w zakresie programów komputerowych, dziennikarstwa, architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, fotografiki, sztuk plastycznych, literatury pięknej, muzyki, twórczości audiowizualnej, choreografii, sztuki ludowej oraz lutnictwa artystycznego;

 • artystycznej – w dziedzinie reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki aktorskiej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie wokalistyki, instrumentalistyki, dyrygentury, scenografii i kostiumografii;

 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, montażystów, operatorów dźwięku, operatorów obrazu i kaskaderów;

 • działalności twórczej – w dziedzinie twórczości audialnej, gier komputerowych, inżynierii budowlanej, wzornictwa przemysłowego;

 • publicystycznej;

 • działalności konserwatorskiej;

 • działalności muzealniczej;

 • tłumaczeniach.

Co trzeba spełnić by skorzystać z ulgi?

Aby móc skorzystać z przysługującej ulgi na podwyższone koszty uzyskania przychodu konieczne jest spełnienie jednocześnie trzech przesłanek:

 • Powstanie przedmiotowych utworów w ramach działalności określonych w 22 ust. 9b ustawy o PIT (o której więcej informacji znajdą Państwo powyżej);

 • Powstanie w ramach stosunku pracy utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego;

 • Możliwość obiektywnego udowodnienia, że stworzony przez pracownika utwór stanowi przedmiot prawa autorskiego;

 • Wyodrębnienie honorarium autorskiego twórcy od innych składników jego wynagrodzenia.

KUP, branża IT a Polski Ład

Wg raportu Kodilla w ciągu najbliższych 10 lat globalny deficyt talentów związanych ze stanowiskami z obszaru programowania może przekroczyć 85 milionów wakatów. W Polsce niedobór programistów będzie oscylował na poziomie 50-tysięcznej luki. Nadchodzące rozwiązania Polskiego Ładu wpłyną niekorzystnie na sektor IT, co nie prognozuje poprawy tej sytuacji. To na barki pracodawców spadł ciężar poszukiwań rozwiązań z jednej strony broniących marży i atrakcyjności świadczonych usług, z drugiej warunków pracy i zarobków netto programistów. Dlatego możliwość odzyskania do 50% kosztów uzyskania przychodu dla sektora IT dynamicznie zyskuje na popularności. 

Aby móc skorzystać z przysługującej ulgi na podwyższone koszty uzyskania przychodu konieczne jest spełnienie jednocześnie trzech przesłanek:

 • Powstanie przedmiotowych utworów w ramach działalności określonych w 22 ust. 9b ustawy o PIT (o której więcej informacji znajdą Państwo powyżej);

 • Powstanie w ramach stosunku pracy utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego;

 • Możliwość obiektywnego udowodnienia, że stworzony przez pracownika utwór stanowi przedmiot prawa autorskiego;

 • Wyodrębnienie honorarium autorskiego twórcy od innych składników jego wynagrodzenia.

Poniżej znajduje się przykładową symulację kosztów pracownika i pracodawcy również z uwzględnieniem Polskiego Ładu. Do analizy przyjęliśmy firmę XYZ zatrudniającą 100 pracowników IT, gdzie każdy z nich otrzymuje wynagrodzenie 20 tys. brutto miesięcznie.

FORMULARZ KONTAKTOWY