Debiut obligacji Everest Capital na Catalyst

19 sierpnia 2015 r. zadebiutowały na Catalystobligacje serii D wyemitowane przez Everest Capital Sp. z o. o. Relacja z debiutu

Łączna wartość wyemitowanych przez spółkę obligacji serii D wyniosła 30 mln zł. Obligacje serii D były częścią programu emisji obligacji, o łącznej wartości 50 mln zł, przeprowadzonego przez spółkę w kwietniu oraz maju bieżącego roku. Obie emisje obligacji w ramach programu emisji zakończone zostały nadsubskrypcją. Organizatorem programu emisji był Dom Maklerski Navigator S.A.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

 

Podstawowe parametry obligacji:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M+5%
Seria: D
Data emisji: 14 kwietnia 2015 r.
Data wykupu: 14 kwietnia 2018 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka
Dni płatności    odsetek: 2015-10-14, 2016-04-14, 2016-10-14, 2017-04-14, 2017-10-14, 2018-04-14
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe