BUDOWANIE STRATEGII

BUDOWANIE STRATEGII

W obecnej sytuacji zarządzanie przedsiębiorstwem staje się coraz bardziej wymagającym zadaniem, szczególnie w obliczu zmiennego otoczenia. Trudności związane z podejmowaniem adekwatnych decyzji, wyznaczeniem odpowiedniego kierunku rozwojowego dla biznesu mogą mieć istotny wpływ na wyniki osiągane przez firmę w perspektywie najbliższych lat.
Odpowiednio sformułowana strategia pozwala na zwiększenie efektywności działalności poprzez dostarczenie do organizacji wiedzy, która pozwala na uniknięcie potencjalnych zagrożeń, które nie są widoczne dla zarządzających „na pierwszy rzut oka”.

ETAPY WDRAŻANIA STRATEGII

1. Analiza stanu bieżącego

Wstępem do formułowania strategii w każdym przypadku powinno być wstępne określenie ambicji przedsiębiorstwa. Przez ambicje rozumiemy kluczowy cel lub cele, jakie firma chce osiągnąć. Cel lub cele mogą być bardzo różne w zależności od „apetytu” zarządzających oraz obecnej kondycji i możliwości kadrowo-finansowej firmy. Może to być np. podwojenie wartości biznesu w okresie X lat, zdobycie pozycji numer X na rynku Y, zaistnienie na rynku europejskim etc, odzyskanie trwałej rentowności w perspektywie X lat

Odpowiednie zrozumienie sytuacji, w której przedsiębiorstwo znajduje się aktualnie jest kolejnym krokiem w budowie strategii realizacji wcześniej określonych celów. Analizie poddane powinny zostać zarówno kwestie związane z rynkiem, na którym działa przedsiębiorstwo, jego otoczeniem konkurencyjnym, jak i sfera wewnętrzna działalności – produkt, know-how, kultura organizacyjna, zasoby, którymi firma dysponuje itd. Istotne jest, aby zrozumieć, które czynniki są kluczowe dla rozwoju biznesu i których czynników nie można pominąć przy formułowaniu strategii. Efektem etapu analizy powinna być zgoda co do obecnej sytuacji przedsiębiorstwa zarówno przedstawicieli spółki jak i zespołu doradczego.

2. Identyfikacja wyzwań strategicznych

Na podstawie przeprowadzonej analizy, której celem było zrozumienie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa należy zidentyfikować potencjalne obszary w organizacji, których działalność jest nieefektywna, ale także obszary, które dają potencjalną możliwość do rozwoju oraz ewentualne zagrożenia dla biznesu. Jest to etap, na którym kształtuje się kierunek zmian, jakie mają zostać ujęte w strategii spółki. Istotnym jest, aby określone wyzwania strategiczne były poparte przekonaniem kadry zarządzającej do konieczności podjęcia odpowiednich kroków, które pozwolą na dalszy rozwój działalności. Omawiane wyzwania powinny mieć charakter precyzyjny i powinny być oparte na wiarygodnych danych, a nie jedynie na intuicji i przeczuciu.

3. Projektowanie inicjatyw strategicznych

W momencie uzyskania zgody co do kierunku zmian należy przejść do projektowania celów strategicznych. Jest to etap szczegółowego budowania strategii. Do tego celu wykorzystywane są zróżnicowane narzędzia dobierane w zależności od definiowanego zagadnienia, co pozwala na maksymalizację efektywności. Z punktu widzenia strategii istotnym jest, aby była ona kompletna, dlatego proces projektowania powinien zostać odpowiednio ustrukturyzowany. Także w etapie projektowania ważny jest udział zarządzających firmą, aby wypracowane inicjatywy budziły ich zaufanie i wiarę w to, że podjęcie ustalonych kroków przełoży się na wymierne korzyści dla ich biznesu. 

4. Plan wdrożenia

Nawet najlepiej opracowane inicjatywy mogą zostać zniweczone przez błędy na etapie wdrożenia, dlatego rzetelne i skrupulatne podejście do ostatniego etapu jest niezwykle ważne. Plan wdrożenia powinien zawierać sprecyzowane, mierzalne, przypisane do konkretnych osób kroki, które pozwolą na przełożenie opracowanej strategii na wyniki przedsiębiorstwa. Istotne jest także odpowiednie osadzenie projektu w czasie, podział odpowiedzialności, a także ustalenie priorytetów. Przygotowana strategia, wraz z kompletnym planem wdrożenia powinna zostać przedstawiona zarówno właścicielom i zarządzających jak i pracownikom niższego szczebla, którzy będą odpowiedzialni za realizację poszczególnych inicjatyw. Dobra komunikacja, wytłumaczenie potrzeby podejmowanych działań, przedstawienie celów i korzyści wynikających z ich realizacji pozwala uzyskać lepszą motywację pracowników różnych szczebli do dokonywania często istotnych zmian w sposobie dotychczasowego działania.

Case study

Opracowanie strategii dla gracza z rynku FMCG

Tło projektu
 • Klient (lider rynku żywności sterylizowanej w Polsce) mimo ciągłego wzrostu sprzedaży nie generował satysfakcjonujących wyników finansowych i groziła mu utrata pozycji rynkowej kosztem marek własnych sieci retail
 • Spółka oczekiwała od NBC wsparcia w opracowaniu i wdrożeniu strategii nastawionej na implementację innowacji produktowych
  i znaczną poprawę wyników.
Cel projektu​
 • Opracowanie wspólnie z kadrą zarządzającą nowej strategii rynkowej
 • Przygotowanie Spółki do wdrożenia strategii rynkowej i rozwoju wewnętrznego w kluczowych obszarach funkcjonalnych, które przełożą się na wyższe wyniki finansowe
Nasze podejście
 • Analiza strategiczna otoczenia Spółki wykazała, że Spółka powinna budować swój wzrost dzięki nowościom produktowym oraz ekspansji zagranicznej, przy jednoczesnej koncentracji na swoich kluczowych kompetencjach
 • Analiza organizacji wskazała na luki w procesach operacyjnych
  i zarządczych, których usunięcie było kluczowe dla dalszego rozwoju biznesu 
 • W ramach operacjonalizacji strategii uruchomiono konieczne inicjatywy, które zaplanowano szczegółowo z kierownikami projektów
 • Zarządzanie wdrożeniem strategii zaplanowano w formie Biura Projektów
Rezultaty
 • Kompleksowa analiza pozycji rynkowej Spółki i możliwych kierunków rozwoju
 • Opracowania misja i wizja Spółki na kolejne 4 lata działania
 • Określony portfel produktowy na kolejne 4 lata zakładający rozwój bieżących produktów oraz wdrażanie nowości
 • Wyznaczona strategia działania w kluczowych kanałach sprzedaży
 • Określone konieczne usprawnienia w procesach operacyjnych oraz biznesowych, w tym w zarządzaniu jakością
 • Opracowany program wdrożenia Strategii składający się z ponad 40 inicjatyw rozpisanych na 4 lata działania wraz z oczekiwanymi efektami, budżetami, właścicielami i harmonogramami
 • Model finansowy prezentujący wpływ Strategii na wyniki Spółki
 • Zbudowane poczucie „własności” i odpowiedzialności za wdrożenie Strategii na poziomie Zarządu i kadry zarządzającej

Eksperci Navigator business Consulting

Jakub Vogtt

Doradca biznesowy, Prezes Zarządu w Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

Grzegorz Sencio

Partner w Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

Jacek Szwarc

Doradca biznesowy, Partner w Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

ZOBACZ W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC

Usługi KONSULTINGU BIZNESOWEGO świadczone są przez Navigator Business Consulting.

Aktualności

Materiał ekspercki

TRANSFORMACJA CYFROWA PRZEDSIĘBIORSTWA

W erze cyfrowej, w której żyjemy, transformacja cyfrowa stała się nie tylko pożądaną zmianą, ale wręcz koniecznością dla przedsiębiorstw na całym świecie. Proces ten nie ogranicza się jedynie do implementacji nowych technologii, ale również wymaga zmiany kultury organizacyjnej, sposobu myślenia oraz modeli biznesowych.

 • Jakie są największe wyzwania i bariery w procesie transformacji cyfrowej, z którymi muszą się mierzyć przedsiębiorstwa?
 • Jakie konkretnie korzyści mogą osiągnąć firmy dzięki skutecznej transformacji cyfrowej?

Zapraszamy na rozmowę z Dorotą Bury, ekspertem w dziedzinie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. 

 

Krajowy System e-faktur

 • Od 1 lipca 2024 roku zasady wystawiania faktur sprzedaży, obieg faktur zakupowych, realizacja przelewów dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zmienią się w radykalny sposób. W życie wejdzie Krajowy System e-Faktur, który już dzisiaj wzbudza wiele emisji.

   • Jak się przygotować do zmiany?
   • Czy KSeF obejmie wszystkie podmioty w Polsce?
 • Zapraszamy na rozmowę z Jackiem Szwarcem, ekspertem w dziedzinie wdrożeń automatyzacyjnych, który opowie o nadchodzących zmianach.
 
 

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwach ma kluczowy wpływ na efektywność, wydajność i konkurencyjność organizacji. Poprzez eliminację zbędnych kroków i zoptymalizowanie przepływu informacji, firmy zwiększają produktywność oraz obniżają koszty operacyjne.

 • Kiedy jest najlepszy moment na optymalizację?
 • Jak mierzyć efekty optymalizacji?
 • Jakich błędów unikać rozpoczynając projekt optymalizacyjny?

Zapraszamy na krótką rozmowę z Jackiem Szwarcem – Partnerem Navigator Business Consulting, ekspertem zajmującym się wdrażaniem projektów optymalizacyjnych.

 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW​

 • Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie jest kluczowa dla zapewnienia rentowności i konkurencyjności firmy na rynku. 

 • Optymalizacja kosztów pozwala na znalezienie sposobów na zmniejszenie wydatków, jednocześnie utrzymując lub poprawiając jakość produktów lub usług. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją rentowność, co pozwala na inwestowanie w rozwój firmy.

  Zapraszamy na krótką rozmowę z Grzegorzem Sencio – Partnerem Navigator Business Consulting, ekspertem zajmującym się wdrażaniem projektów optymalizacyjnych w której to naświetlimy 

 

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności https://navigatorcapital.pl/klauzula-informacyjna

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana i zostanie przekazana do odpowiedniego działu.
Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe