DORADZTWO PRZY EMISJACH AKCJI I OBLIGACJI

Usługi związane z przygotowaniem spółki do emisji akcji świadczone przez Navigator Capital Advisory:

 • doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki),
 • doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance),
 • opracowanie ekonomiczno-finansowych części dokumentu ofertowego (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne),
 • opracowanie prezentacji inwestycyjnych,
 • szkolenia dla Zarządów spółek,
 • szkolenie oraz doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

 

Usługi Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect świadczone przez Navigator Capital:

 • przygotowanie spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych),
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
 • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW,
 • złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
 • współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku NewConnect,
 • doradztwo przy przenoszeniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w latach 2016-2022 GPW za każdym razem kwalifikowała Navigator Capital S.A. do najlepszej grupy Autoryzowanych Doradców, tj. do grupy, która otrzymała największą liczbę punktów.

 

Usługi związane z przygotowaniem spółki do emisji obligacji świadczone przez Navigator Capital Advisory:

 • doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki),
 • opracowanie ekonomiczno-finansowych części dokumentu ofertowego (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne),
 • opracowanie prezentacji inwestycyjnych,
 • szkolenia dla Zarządów spółek,
 • szkolenie oraz doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych,
 • doradztwo przy wprowadzaniu obligacji na rynek Catalyst.

 

Usługi na rynku Catalyst świadczone przez Navigator Capital:

 • przygotowania spółki do funkcjonowania na rynku Catalyst (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych),
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst,
 • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW,
 • złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku Catalyst,
 • współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku Catalyst.

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana i zostanie przekazana do odpowiedniego działu.
Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe