optymalizacja kosztów

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W FIRMIE – SPRAWDŹ, JAK MOŻEMY POMÓC

optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów funkcjonowania firmy jest kluczowa dla zwiększania konkurencyjności, rozwoju oraz zapewnienia stabilności biznesu. Pozwala efektywniej zarządzać zasobami, zwiększać marże oraz rentowność przedsiębiorstwa. Powinna być elementem strategii biznesowej, który wspiera osiąganie celów finansowych i operacyjnych firmy.

Optymalizowanie kosztów jest kluczowe zarówno w krótkim okresie czasu, na przykład w przypadku przejściowych problemów przedsiębiorstwa, jak i w perspektywie długoterminowej. Wymaga więc systematyczności, a także zaangażowania całego zespołu – od zarządu, przez managerów aż po szeregowych pracowników.

Redukcja kosztów – obiektywna ocena sytuacji

Koszty to jeden z najuważniej badanych obszarów działalności przedsiębiorstw. Jednak wiele firm ma trudność z obiektywną i wiarygodną oceną tego aspektu swoich działań.  Nawet na pozór dobrze zorganizowany proces może okazać się źródłem oszczędności, które dla osób wewnątrz organizacji są trudne do dostrzeżenia.

Niezależny doradca pomoże obiektywnie podejść analizy kosztów, bez zaangażowania emocjonalnego oraz potencjalnego konfliktu interesów. Nasi eksperci posiadają także wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają przeprowadzenie takiego procesu w sposób efektywny, z wykorzystaniem najlepszych rynkowych praktyk, a jednocześnie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i specyfiki jego działania.

Na czym polega optymalizacja kosztów?

Optymalizację kosztów przedsiębiorstwa rozpoczynamy od określenia z klientem celu i zakresu projektu. Nasze działania mogą obejmować identyfikację potencjalnych oszczędności w całej organizacji lub w wybranych obszarach jej działania.
Pracujemy w dwóch niezależnych strumieniach, skupiając się równocześnie na kosztach osobowych i kosztach nieosobowych.

Etapy optymalizacji kosztów w Navigator Capital Group

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI FIRMY

Pierwszym krokiem do optymalizacji kosztów jest zrozumienie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i analiza efektywności poszczególnych działań. Etap analizy stanu obecnego (tzw. „AS-IS”) to czas, który pozwala przyjrzeć się sposobowi działania, zadaniom realizowanym przez poszczególne departamenty, a nawet poszczególne osoby.

W kontekście kosztów osobowych, dla każdej komórki organizacyjnej należy określić:

     • listę stanowisk
     • obecną etatyzację
     • realizowane zadania

Natomiast dla kosztów nieosobowych należy w pierwszej kolejności zidentyfikować:

     • główne kategorie zakupowe
     • poszczególne procesy zakupowe
     • bazy dostawców wraz z obowiązującymi warunkami współpracy

Wszelkich analiz dotyczących wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo nie należy dokonywać w oderwaniu od warunków panujących na rynku czy charakterystycznych warunków dla danej branży.

DEFINIOWANIE ROZWIĄZAŃ OPTYMALIZACYJNYCH

Na podstawie przeprowadzonych ankiet czasochłonności realizowanych zadań w poszczególnych komórkach organizacji i analiz poszczególnych danych dotyczących wydatków definiujemy hipotezy oszczędnościowe. Nie powinny one skupiać się tylko na ograniczeniu kosztu jednostkowego. Należy zwrócić uwagę także na optymalizację warunków handlowych czy ograniczenie popytu wewnętrznego. Na tym etapie odbywają się także rozmowy z dostawcami zewnętrznymi celem zweryfikowania sformułowanych hipotez.

W przypadku kosztów osobowych powinny zostać zdefiniowane nieefektywności w postaci np. zbędnych czy dublujących się aktywności. Wraz z nieefektywnościami identyfikowane zostają także potencjalne usprawnienia takie jak automatyzacja, standaryzacja, outsourcing. Na koniec tego etapu, klient otrzymuje od nas listę hipotez oszczędnościowych wraz z oszacowanym potencjałem oszczędnościowym.

UZGODNIENIE PROGRAMU OSZCZĘDNOŚCI

W trzecim etapie ostatecznej weryfikacji podlegają zaproponowane inicjatywy oszczędnościowe. Ustalamy wpływ poszczególnych działań na generowane oszczędności, a także przypisujemy odpowiedzialność za wdrożenie poszczególnych inicjatyw. Może ona leżeć po stronie menedżerów firmy lub doradcy zewnętrznego.

Wspólnie z managerami uzgadniamy:

   • wynikające z poszczególnych działań cele i oczekiwane efekty finansowe
   • harmonogramy wdrożenia
   • kamienie milowe

Na zakończenie tego etapu określamy sposób raportowania uzyskanych oszczędności i postępu prac.

WDROŻENIE PROGRAMU OSZCZĘDNOŚCI

Ostatnim etapem jest wdrożenie przygotowanego Programu Oszczędności. Implementacja dużej ilości zmian nie jest możliwa z dnia na dzień. Najczęściej planujemy ją na okres przynajmniej kilkumiesięczny. W tym czasie organizowane są spotkania z obecnymi i potencjalnymi dostawcami, podczas których negocjowane są warunki współpracy. Weryfikacji podlegają zapisy zawieranych umów, a także ich ewentualny wpływ na faktyczne oszczędności firmy.

Ile trwa proces optymalizacji kosztów?

W zależności od złożoności organizacji i zakresu projektu wypracowanie oszczędności gotowych do wdrożenia trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Na czas długości procesu wpływa, m.in.:

    • Wielkość firmy
    • Branża
    • Poziom dojrzałości organizacji
    • Dostępne zasoby
    • Zakres działań optymalizacyjnych

Zobacz także: Optymalizacja procesów biznesowych

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW – NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Poprawa rentowności

Optymalizacja kosztów najczęściej pozytywnie wpływa na rentowność firmy. Redukcja zbędnych wydatków oraz efektywniejsze wydatkowanie środków prowadzi do wzrostu marży i w rezultacie wyższych zysków przedsiębiorstwa.

Wzrost konkurencyjności

Optymalne zarządzanie kosztami oraz efektywne wykorzystanie zasobów umożliwia firmie kształtowanie polityki cenowej na poziomie atrakcyjnym dla odbiorców. Dodatkowo przedsiębiorstwo ma większe możliwości inwestowania w dalszy rozwój, nowe technologie czy umacnianie marki.

Stabilność biznesu

Eliminacja zbędnych wydatków i lepsze wykorzystanie zasobów zapewniają firmie bezpieczeństwo finansowe w perspektywie długoterminowej.

Satysfakcja klientów

Środki finansowe „odzyskane” w ramach optymalizacji kosztów mogą być wykorzystane na rozwój produktów, usług i podnoszenie jakości obsługi klientów. To wszystko przekłada się na wzrost satysfakcji klientów i ich większą lojalność.

Poprawa wizerunku

Redukcja niepotrzebnych kosztów ogranicza marnotrawstwo, co jest spójne z celami zrównoważonego rozwoju i może stanowić jeden z elementów strategii ESG firmy. Ten obszar ma coraz większe znaczenie dla klientów, partnerów biznesowych, inwestorów czy pracowników.

Optymalizacja kosztów firmy – dlaczego my?

  • Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów analizy kosztów oraz identyfikacji obszarów do optymalizacji.
  • Nasze rozwiązania są „szyte na miarę” i uwzględniają indywidualne potrzeby, cele i możliwości klienta.
  • Do projektów optymalizacji kosztów podchodzimy kompleksowo – pomagamy zarówno na etapie analizy, wypracowania najlepszych rozwiązań, jak i ich implementacji.
  • Pomagamy zidentyfikować i wyeliminować obszary niegospodarności, ale także istniejące i potencjalne ryzyka.
  • Działamy transparentnie i raportujemy każdy etap naszych działań.


Chcesz dowiedzieć się jak możemy Cię wesprzeć podczas zakupu lub sprzedaży spółki? Umów się na spotkanie z ekspertem Navigator Capital Group.

 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW - NASI EKSPERCI

Jakub Vogtt

Doradca biznesowy, Prezes Zarządu w Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

Grzegorz Sencio

Partner w Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

Jacek Szwarc

Doradca biznesowy, Partner w Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

KONSULTING BIZNESOWY - ZAUFALI NAM

ZOBACZ W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC

Usługi KONSULTINGU BIZNESOWEGO świadczone są przez Navigator Business Consulting.

Aktualności

Materiał ekspercki

TRANSFORMACJA CYFROWA PRZEDSIĘBIORSTWA

W erze cyfrowej, w której żyjemy, transformacja cyfrowa stała się nie tylko pożądaną zmianą, ale wręcz koniecznością dla przedsiębiorstw na całym świecie. Proces ten nie ogranicza się jedynie do implementacji nowych technologii, ale również wymaga zmiany kultury organizacyjnej, sposobu myślenia oraz modeli biznesowych.

 • Jakie są największe wyzwania i bariery w procesie transformacji cyfrowej, z którymi muszą się mierzyć przedsiębiorstwa?
 • Jakie konkretnie korzyści mogą osiągnąć firmy dzięki skutecznej transformacji cyfrowej?

Zapraszamy na rozmowę z Dorotą Bury, ekspertem w dziedzinie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. 

 

Krajowy System e-faktur

 • Od 1 lipca 2024 roku zasady wystawiania faktur sprzedaży, obieg faktur zakupowych, realizacja przelewów dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zmienią się w radykalny sposób. W życie wejdzie Krajowy System e-Faktur, który już dzisiaj wzbudza wiele emisji.

   • Jak się przygotować do zmiany?
   • Czy KSeF obejmie wszystkie podmioty w Polsce?
 • Zapraszamy na rozmowę z Jackiem Szwarcem, ekspertem w dziedzinie wdrożeń automatyzacyjnych, który opowie o nadchodzących zmianach.
 
 

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwach ma kluczowy wpływ na efektywność, wydajność i konkurencyjność organizacji. Poprzez eliminację zbędnych kroków i zoptymalizowanie przepływu informacji, firmy zwiększają produktywność oraz obniżają koszty operacyjne.

 • Kiedy jest najlepszy moment na optymalizację?
 • Jak mierzyć efekty optymalizacji?
 • Jakich błędów unikać rozpoczynając projekt optymalizacyjny?

Zapraszamy na krótką rozmowę z Jackiem Szwarcem – Partnerem Navigator Business Consulting, ekspertem zajmującym się wdrażaniem projektów optymalizacyjnych.

 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW​

 • Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie jest kluczowa dla zapewnienia rentowności i konkurencyjności firmy na rynku. 

 • Optymalizacja kosztów pozwala na znalezienie sposobów na zmniejszenie wydatków, jednocześnie utrzymując lub poprawiając jakość produktów lub usług. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją rentowność, co pozwala na inwestowanie w rozwój firmy.

  Zapraszamy na krótką rozmowę z Grzegorzem Sencio – Partnerem Navigator Business Consulting, ekspertem zajmującym się wdrażaniem projektów optymalizacyjnych w której to naświetlimy 

 

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności https://navigatorcapital.pl/klauzula-informacyjna

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana i zostanie przekazana do odpowiedniego działu.
Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe