WYCENA SPÓŁEK

WYCENY SPÓŁEK – SPRAWDŹ, JAK MOŻEMY POMÓC

Sprzedaż lub zakup spółki to proces, który wymaga podejmowania trafnych i opartych na rzetelnych danych decyzji. Navigator Capital Group kompleksowo wspiera klientów planujących transakcje kupna i sprzedaży lub M&A. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wycenie spółek, niezależnie od ich wielkości, formy prawnej czy sektora, w którym dany podmiot działa. Oceniamy wartość przedsiębiorstw notowanych na GPW, New Connect i działających poza obrotem giełdowym.  

Dokonujemy dogłębnej analizy danych finansowych oraz sprawdzamy otocznie rynkowe, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Główne kryterium przyświecające nam w procesie wyceny spółki to rzetelność prowadzonych działań. Mamy świadomość, iż wiedza dotycząca wartości i potencjału biznesu stanowi jeden ze strategicznych elementów zarządzania firmą i jest podstawą do podejmowania kluczowych decyzji. 

Na czym polega wycena spółki?

Wycena spółki pozwala oszacować wartość przedsiębiorstwa. Najczęściej dokonuje się jej w przypadku kupna lub sprzedaży spółek, fuzji i przejęć, upadłości oraz postępowań podatkowych.  

Proces wyceny obejmuje analizę wielu różnych obszarów działania przedsiębiorstwa, m.in. takich jak: 

 • Kondycja finansowa  
 • Kondycja i potencjał sektora, w którym działa 
 • Struktura klientów 
 • Zasoby 
 • Perspektywy rozwoju 

Wycenę przedsiębiorstwa realizujemy zarówno dla inwestorów planujących zakup spółki, jak i dla strony przygotowującej się do sprzedaży firmy. W przypadku transakcji sprzedaży profesjonalnie przygotowana wycena spółki może skuteczniej przyciągnąć potencjalnych nabywców. Dla strony kupującej wycena pomaga rzetelnie oszacować nie tylko aktualną wartość, ale także potencjał biznesowy. To z kolei ułatwia podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej.  

Wycena firmy – jakie metody stosujemy?

Metodą dochodową (DCF)

Na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych.

Dochodowe metody wyceny bazują na regule wartości bieżącej, w której wartość aktywów jest wartością przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych, pochodzących z tych aktywów. Podstawą wyceny są przygotowane projekcje finansowe i oszacowany poziom ryzyka przedsiębiorstwa. 

Metoda DCF uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych sposobów badania wartości przedsiębiorstwa. 

Metodą rynkowo-transakcyjną

Mnożniki rynkowe w oparciu o notowane spółki porównywalne/mnożniki transakcyjne w oparciu o zrealizowane transakcje.

Wycena metodą porównawczą polega na porównaniu wycenianego przedsiębiorstwa do spółek o podobnym profilu działalności, które są notowane na rynku publicznym, lub dla których znane są szczegóły transakcji sprzedaży.

Podstawą porównań są wskaźniki rynkowe takie jak P/E (cena/zysk netto), P/BV (cena do wartości księgowej), P/S (cena do sprzedaży) lub EV/EBITDA (wartość kapitałów własnych do zysku operacyjnego z amortyzacją).

Jak obliczamy wartość firmy? Proces wyceny przedsiębiorstwa w Navigator Capital

WYBÓR CELU WYCENY

 • Określenie celu wyceny to podstawowa informacja, która określa dalsze etapy postępowania. 
 • Od wybranego celu wyceny zależy dobór odpowiedniej metody. 
 • Jeżeli celem wyceny jest likwidacja przedsiębiorstwa, to kategorią wartości będzie wartość likwidacyjna, jeżeli celem będzie sprzedaż udziałów akcjonariuszy to celem wyceny będzie uzyskanie informacji o wartości rynkowej danego.

POZYSKANIE DANYCH

 • To jeden z kluczowych etapów wyceny spółki. 
 • Od poprawności danych będzie uzależniona ostateczna wycena przedsiębiorstwa. 
 • W tym etapie niezbędne jest zebranie informacji od klienta, m.in. o modelu biznesowym, finansach czy otoczeniu rynkowym. 

STWORZENIE RAPORTU I PRZEKAZANIE GO KLIENTOWI

 • Raport zawiera pełną analizę, ocenę ekonomiczno – finansową przedsiębiorstwa oraz wycenę opracowaną w poprzednim etapie. 
 • Navigator Capital zapewnia dalsze wsparcie do momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości klienta, związanych z przygotowanym raportem.

Etapy wyceny firmy metodą DCF

To metoda najczęściej stosowana w procesach wyceny spółek

 1. Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa 
 2. Analiza mikrootoczenia 
 3. Analiza rynku 
 4. Przygotowanie dedykowanego modelu finansowego wykorzystanego do obliczeń 
 5. Analiza finansowa 
 6. Analiza wskaźników makroekonomicznych oraz analiza finansowa wyników konkurencji 
 7. Podsumowanie wyceny DCF 

Wartość spółki – raport z wyceny

Raport określający wartość przedsiębiorstwa przygotowany przez ekspertów Navigator Capital zawiera: 

 • Założenia przyjęte do wyceny przedsiębiorstwa, zgodnie z potrzebami klienta 
 • Przyjętą metodykę wyceny  
 • Kluczowe dane dotyczące przedsiębiorstwa, np. historii, obszaru prowadzonej działalności gospodarczej, oferowanych usług lub produktów, rynków, na których działa, organów spółki, specyfiki sektora, konkurencji, perspektyw dla branży. 
 • Szczegółowe wyniki przeprowadzonych analiz – w tym analizy historycznych i bieżących raportów finansowych, w tym aktywów i zobowiązań 
 • Wskazanie oszacowanej wartości spółki wraz z uzasadnieniem 

Nasze raporty z wyceną spółek posiadają logiczną i przejrzystą strukturę. Przygotowujemy je zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami: 

 • KSWS – Krajowy Standard Wyceny Specjalistycznej 
  IVSC – International Valuation Standards Council 

Ile trwa proces wyceny spółki?

 • Proces wyceny przedsiębiorstwa trwa najczęściej od 3 do 4 tygodni.  
 • Zakończenie prac w tym terminie jest uzależnione od dostarczenia przez spółkę koniecznych materiałów, a w szczególności historycznych danych finansowych oraz prognoz spółki. 
 • Nasi eksperci elastycznie dostosowują się do potrzeb klientów, a terminowość realizacji projektu wyceny jest jednym z naszych priorytetów.

Wycena przedsiębiorstw – dlaczego my?

 • Posiadamy szerokie doświadczenie w obszarze doradztwa transakcyjnego, wspieramy klientów z różnych sektorów 
 • Nasze działania zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając wsparcie na każdym etapie zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstw 
 • Działamy kompleksowo, oferując szeroki zakres usług w ramach doradztwa transakcyjnego 
 • Na pierwszym miejscu stawiamy wysoką jakość i rzetelność naszych wycen, diagnozujemy potencjalne ryzyka związane z transakcją i wspieramy klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji.   

Chcesz dowiedzieć się jak możemy Cię wesprzeć podczas zakupu lub sprzedaży spółki? 

WYCENY SPÓŁEK - NASI EKSPERCI

Karol Szykowny, CFA

Dyrektor w Navigator Capital Group, szef działu M&A, członek zarządu Navigator Capital Advisory Sp. z o.o.

Artur Wilk

Menadżer w Navigator Capital Group

zaufali nam

Usługi doradztwa transakcyjnego i finansowego świadczone są przez Navigator Capital Advisory.

Materiał ekspercki

WYCENA SPÓŁKI

Wycena to metoda określania rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa, która odgrywa kluczową rolę zarówno dla inwestorów, jak i dla samych firm. To dzięki niej możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, ocena potencjału wzrostu czy planowanie strategicznych kroków rozwoju.

Przeanalizujemy różne metody wyceny, zwracając uwagę na ich specyfikę i najlepsze zastosowania. Ponadto, podzielimy się praktycznymi przykładami i studiami przypadków, które pomogą zrozumieć, jak teoretyczne koncepcje znajdują odzwierciedlenie w realiach biznesowych.

 

KOMENTARZ rynkowy

Rynek M&A q3 2023

Listopad 2023 

 
 • Trzeci kwartał obfitował w transakcje. Mieliśmy 94 transakcje, co jest blisko historycznego rekordu. W naszym komentarzu eksperckim skupimy się na analizie najnowszych trendów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Przyjrzymy się także wpływowi globalnych wydarzeń i zmian gospodarczych na aktywność fuzji i przejęć, aby lepiej zrozumieć, jakie możliwości i ryzyko stwarza ten fascynujący obszar biznesu.
 • Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.
 
 
 

Rynek M&A q2 2023

Lipiec 2023 

 • Rynek fuzji i przejęć jest obecnie niezmiernie dynamicznym obszarem, który odgrywa kluczową rolę w restrukturyzacji i rozwoju firm i kształtuje krajobraz biznesowy na całym świecie.
 • W naszym komentarzu eksperckim skupimy się na analizie najnowszych trendów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Przyjrzymy się także wpływowi globalnych wydarzeń i zmian gospodarczych na aktywność fuzji i przejęć, aby lepiej zrozumieć, jakie możliwości i ryzyko stwarza ten fascynujący obszar biznesu.
 • Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.

Rynek M&A q1 2023

Kwiecień 2023 

 • Rynek fuzji i przejęć może ulegać zmianom w zależności od ogólnej sytuacji gospodarczej, globalnych trendów, polityki rządu, a także innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące fuzji i przejęć.
 • W ostatnich miesiącach zauważyliśmy dynamiczne ożywienie w ilości transakcji przede wszystkim w sektorze IT i medycznym.
 • Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.
 

RAPORTY/OPRACOWANIA

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie roku 2023

Styczeń 2024

 • We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy  rok 2023 na polskim rynku fuzji i przejęć.  Z raportu wynika, że analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 𝟯𝟲𝟲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗸𝗰𝗷𝗶 fuzji i przejęć. To wynik większy o 𝟮𝟱 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗸𝗰𝗷𝗶 niż suma transakcji w 2022 roku. Największą transakcją w roku 2023 było przejęcie 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗧𝗲𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q3 2023

Październik 2023 

 • We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 3 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w III kw. 2023 roku byliśmy świadkami 94 transakcji. To o 20 więcej niż w III kw. 2022 roku i 2 mniej niż w II kw. 2023 r. Największą transakcją było przejęcie Techland przez Tencent.
 

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q2 2023

Lipiec 2023 

 • We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 2 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 96 transakcji fuzji i przejęć. To o 7 więcej niż w II kw. 2022 roku i o 1 więcej niż w I kw. 2023 r. Największa transakcja było przejęcie STS Holding przez Entain CEE.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q1 2023

Kwiecień 2023 

 • We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy 1 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 95 transakcji fuzji i przejęć. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Media/IT/Telecom (16%), Przemysł (15%) oraz FCMG (12%).

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności https://navigatorcapital.pl/klauzula-informacyjna

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana i zostanie przekazana do odpowiedniego działu.
Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe