Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa

0 %
firm w Polsce stawia na cyfryzację
0 %
menedżerów uważa, że cyfryzacja jest niezbędna
0 %
menedżerów uważa, że dzięki digitalizacji wzrosła efektywność pracy
0 %
firm jest na zaawansowanym etapie wdrażania cyfryzacji
0 %
firm korzysta z nowych technologii na co dzień

wyniki badania „BARIERY i TRENDY. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/ pracownika/konsumenta.” 2021

 

Czym jest transformacja cyfrowa?

 • Transformację cyfrową rozumiemy jako proces wykorzystywania technologii cyfrowych do tworzenia nowych lub modyfikowania istniejących procesów biznesowych w celu ich optymalizacji i udoskonalenia.
 • Kluczowym elementem transformacji cyfrowej jest digitalizacja. Cyfryzacja zasobów lub robotyzacja powtarzalnych czynności pozwala ujednolicić procesy, podnieść efektywność operacyjną oraz wygenerować realne oszczędności.
 • Transformacja cyfrowa jest złożonym procesem, w którym firmy rewidują dotychczasowe standardy, schematy postępowań i praktyki. Wprowadzając zmiany udoskonalają i przyśpieszają takie obszary jak, m.in. produkcja, obieg dokumentów, obsługa klienta czy zarządzanie zasobami ludzkimi. 
 • Cyfryzacja zwiększa innowacyjność przedsiębiorstwa oraz skutecznie umacnia jego przewagę konkurencyjną.

Transformacja cyfrowa jest procesem, który wiąże się ze zmianą sposobu myślenia i działania na wszystkich szczeblach organizacji. Wymaga zaangażowania całego zespołu – od zarządu, przez kadrę managerską aż po szeregowych pracowników.

 

TRANSFORMACJA CYFROWA UNOWOCZEŚNIA, UPRASZCZA I OPTYMALIZUJE PROCESY. SPRAWIA TAKŻE, ŻE SĄ SKALOWALNE.

CYFRYZACJA W FIRMIE

Digitalizacja procesów biznesowych jest dla firm:

Koniecznością

Organizacje, które nie wprowadzą w odpowiednim czasie rozwiązań digitalizujących procesy mogą stracić walory konieczne do utrzymania konkurencyjności i pozycji na rynku.

Narzędziem

Transformacja cyfrowa wprowadzana w firmie jest narzędziem do usprawnienia i optymalizacji procesów w organizacji, a nie celem samym w sobie.

Nowymi możliwościami

Wdrożenie transformacji cyfrowej daje możliwości rozwoju i globalizacji firmy oraz wypracowania przewagi technologicznej i jakościowej na rynku.

Czym dla właścicieli firm jest transformacja cyfrowa?

Sposobem na zwiększenie efektywności 77%
Odpowiedzią na potrzeby Klienta 61%
Sposobem na zmniejszenie kosztów 60%
Sposobem na możliwości rozwoju 53%

Transformacja cyfrowa firm 2020. Raport z wyników badania

TRANSFORMACJA CYFROWA – JAK MOŻEMY POMÓC?

Oferujemy kompleksowe wsparcie firm w adaptacji do nowoczesnych technologii cyfrowych oraz optymalizacji procesów biznesowych. Zapewniamy analizę obecnie wykorzystywanych rozwiązań, pomagamy przygotować strategię transformacji cyfrowej, podpowiadamy jakie zmiany przeprowadzić, które rozwiązania IT wybrać i jak je wdrożyć.

 • Nasze usługi:
  • Analiza procesów
  • Strategia transformacji cyfrowej
  • Wybór rozwiązań IT
  • Wsparcie we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań
 

TRANSFORMACJA CYFROWA – PRZYKŁADY

Jakie obszary działania firmy warto digitalizować?

Utrzymanie konkurencyjności na globalnym i stale ewoluującym rynku zależy od zdolności firmy do szybkiej adaptacji nowych technologii i optymalizacji procesów wewnątrz organizacji. Transformacja cyfrowa odgrywa kluczową rolę w obszarach:

Produkty / Usługi

Wykorzystywanie technologii pozwala ulepszać produkty lub usługi oraz wprowadzać innowacje zwiększające przewagę konkurencyjną. Zaawansowana analityka, w tym Big Data, pomagają lepiej zrozumieć zachowania i preferencje klientów, a tym samym dopasować ofertę do ich wymagań.  

Cyfryzacja procesu rozwoju produktów, np. dzięki platformom do pracy zespołowej czy zarządzania projektami usprawnia i skraca czas tworzenia i wprowadzania innowacji.

Obsługa klienta

Obecnie konsumenci mają znacznie większy wybór produktów i usług niż kiedykolwiek wcześniej. Aby skutecznie konkurować na tak wymagającym rynku nie wystarczy wysoka jakość oferty. Coraz istotniejszy jest także obszar doświadczeń z procesu zakupu i kontaktu z marką, tzw. client experience.

Nowoczesne technologie umożliwiają zwiększanie dostępnych kanałów komunikacji i sprzedaży (omnichannel), automatyzowanie procesu zakupu czy personalizowanie oferty na bazie zaawansowanej analityki. Szybkość i wygoda przeprowadzenia transakcji, a także dopasowanie produktu / usługi do preferencji odbiorcy znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zakupu oraz poziom lojalności do marki.

Produkcja

Cyfryzacja produkcji polega na wykorzystaniu technologii cyfrowych do optymalizacji i skrócenia procesów wytwarzania produktów. Może obejmować automatyzację i robotyzację procesów, wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), internetu rzeczy (IOT), Big Data oraz integrację systemów.

Digitalizacja procesów produkcyjnych zapewnia zwiększenie wydajności, poprawę jakości i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek. Sprawia, że wszystkie procesy przedsiębiorstwa są łatwo skalowalne. Prowadzi także do redukcji kosztów i wspiera realizację strategii zrównoważonego rozwoju (ESG).

Pracownicy

Transformacja cyfrowa zwiększa innowacyjność firmy i komfort pracy zespołu. Wprowadza narzędzia, które automatyzują i upraszczają wykonywanie powtarzalnych i czasochłonnych zadań. Wykorzystanie robotyzacji oraz sztucznej inteligencji (AI) pozwala znacznie skrócić czas realizacji procesów oraz wyeliminować błędy.

Digitalizacja procesów zwiększa produktywność zespołu oraz usprawnia komunikację. Otwiera także możliwość elastycznej organizacji działań, np. pracy zdalnej lub hybrydowej. Dodatkowo pozwala budować cyfrowe kompetencje pracowników.

elementy transformacji cyfrowej

1. Definiowanie oczekiwań względem obszaru IT

‎Kluczowym zadaniem technologii, jest wsparcie i realizacja celów biznesowych organizacji. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby zostały one dobrze zdefiniowane i umieszczone we właściwej perspektywie czasowej.

2.Ocena gotowości obszaru IT

Cyfrowa transformacja wymaga od obszaru IT nie tylko doskonałości operacyjnej ale także skalowalności, niezawodności, elastyczności oraz bezpieczeństwa systemów.

7 domen wpływających na efektywność modelu operacyjnego IT

 • Realizacja celów i oczekiwań strategicznych;
 • Model decyzyjny dot. IT;
 • Struktura i podział zadań;
 • Kompetencje IT, profile, model zatrudnienia.
 • Model współpracy Biznes – IT;
 • Ocena współpracy z IT przez Biznes.
 • Metodyki zarządzania projektami (i portfelem projektów);
 • Dokumenty związane z zarządzaniem projektami;
 • Realizowane kluczowe projekty.
 • Strategia usług, zarządzanie usługami i procesami IT;
 • Portfel i typy usług IT;
 • Model rozliczania usług;
 • Przegląd portfela aplikacji i standardów aplikacyjnych;
 • Ocena kluczowych systemów i aplikacji pod kątem vendor lock-in;
 • Ocena przystawalności systemów do bieżących potrzeb biznesu i planowanych kierunków rozwoju;
 • Model danych (koncepcyjny i logiczny);
 • Dostępna infrastruktura IT;
 • Wykorzystywane ośrodki przetwarzania danych, sieć, punkty styku z Internetem.
 • Polityka bezpieczeństwa IT;
 • Monitorowanie bezpieczeństwa;
 • Ciągłość działania;
 • Kopie zapasowe.
 • Proces budżetowania IT;
 • Wydatki inwestycyjne IT (CAPEX);
 • Koszty operacyjne IT (OPEX);
 • Stosunek CAPEX do OPEX;
 • Przychody z usług IT.

3. Opracowanie wymagań dla systemu i dostawcy

Zbieranie wymagań jest niezbędnym krokiem w każdym projekcie, ale wiele organizacji ma z tym problemy.

Właściwe zbieranie wymagań ma kluczowe znaczenie dla dostarczania wartości biznesowej z projektów IT, ale pozostaje nieuchwytnym
i kłopotliwym zadaniem dla większości organizacji. Wymaga kompleksowego podejścia do gromadzenia wymagań, w przeciwnym razie projekty konsekwentnie nie będą spełniać oczekiwań biznesowych.

4. Zarządzanie zmianą (Change Management)

Zarządzanie zmianą to proces planowania, wdrażania i utrwalania zmian w organizacji. Odnosi się do sposobu, w jaki firmy radzą sobie z modyfikacjami, takimi jak wdrażanie nowych technologii, dostosowania do istniejących procesów i zmiany w hierarchii organizacyjnej.

TRANSFORMACJA CYFROWA - NASI EKSPERCI

Dorota Bury

Dyrektor Obszaru Doradztwa Technologicznego

Michał Zwierzchowski

Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju Technologii

Jakub Vogtt

Doradca biznesowy, Prezes Zarządu w Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

Grzegorz Sencio

Partner w Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

Jacek Szwarc

Doradca biznesowy, Partner w Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

zaufali nam

ZOBACZ W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC

Usługi KONSULTINGU BIZNESOWEGO świadczone są przez Navigator Business Consulting.

Aktualności

TRANSFORMACJA CYFROWA – KOMENTARZE EKSPERTÓW

TRANSFORMACJA CYFROWA PRZEDSIĘBIORSTWA

W erze cyfrowej, w której żyjemy, transformacja cyfrowa stała się nie tylko pożądaną zmianą, ale wręcz koniecznością dla przedsiębiorstw na całym świecie. Proces ten nie ogranicza się jedynie do implementacji nowych technologii, ale również wymaga zmiany kultury organizacyjnej, sposobu myślenia oraz modeli biznesowych.

 • Jakie są największe wyzwania i bariery w procesie transformacji cyfrowej, z którymi muszą się mierzyć przedsiębiorstwa?
 • Jakie konkretnie korzyści mogą osiągnąć firmy dzięki skutecznej transformacji cyfrowej?

Zapraszamy na rozmowę z Dorotą Bury, ekspertem w dziedzinie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. 

 

Krajowy System e-faktur

 • Od 1 lipca 2024 roku zasady wystawiania faktur sprzedaży, obieg faktur zakupowych, realizacja przelewów dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zmienią się w radykalny sposób. W życie wejdzie Krajowy System e-Faktur, który już dzisiaj wzbudza wiele emisji.

   • Jak się przygotować do zmiany?
   • Czy KSeF obejmie wszystkie podmioty w Polsce?
 • Zapraszamy na rozmowę z Jackiem Szwarcem, ekspertem w dziedzinie wdrożeń automatyzacyjnych, który opowie o nadchodzących zmianach.
 
 

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwach ma kluczowy wpływ na efektywność, wydajność i konkurencyjność organizacji. Poprzez eliminację zbędnych kroków i zoptymalizowanie przepływu informacji, firmy zwiększają produktywność oraz obniżają koszty operacyjne.

 • Kiedy jest najlepszy moment na optymalizację?
 • Jak mierzyć efekty optymalizacji?
 • Jakich błędów unikać rozpoczynając projekt optymalizacyjny?

Zapraszamy na krótką rozmowę z Jackiem Szwarcem – Partnerem Navigator Business Consulting, ekspertem zajmującym się wdrażaniem projektów optymalizacyjnych.

 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW​

 • Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie jest kluczowa dla zapewnienia rentowności i konkurencyjności firmy na rynku. 

 • Optymalizacja kosztów pozwala na znalezienie sposobów na zmniejszenie wydatków, jednocześnie utrzymując lub poprawiając jakość produktów lub usług. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją rentowność, co pozwala na inwestowanie w rozwój firmy.

  Zapraszamy na krótką rozmowę z Grzegorzem Sencio – Partnerem Navigator Business Consulting, ekspertem zajmującym się wdrażaniem projektów optymalizacyjnych w której to naświetlimy 

 

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności https://navigatorcapital.pl/klauzula-informacyjna

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana i zostanie przekazana do odpowiedniego działu.
Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe