Developres wyemitował obligacje serii C o wartości 35 mln zł

Organizatorem emisji był Dom Maklerski Navigator SA.

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Wykup Obligacji serii C nastąpi w terminie nieprzekraczającym 28 maja 2019 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Obligacje serii C nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Celem emisji Obligacji serii C jest spłata zobowiązań wynikających z Obligacji serii B Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.

Dynamiczny wzrost skali działalności prowadzonej przez spółkę – w 2016 roku sprzedaż mieszkań wzrosła o 75% r/r – przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia finansowego netto, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce emisję obligacji serii C o wartości 35 mln zł.  Inwestorzy ocenili spółkę jako wiarygodnego partnera, który sumiennie wypełnia obowiązki informacyjne realizując przy tym zakładane przed emisją wyniki, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych 10 mln PLN w porównaniu z emisją serii B, która wykupiona zostanie przedterminowo w dniu 22 lutego 2017 roku” – wskazał manager w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha

Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2016 r. Developres przedsprzedał 611 mieszkań, natomiast przekazał 451 lokali. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 1500 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe