FERRUM S.A. | Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W dniu 19 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki FERRUM S.A. dla której Dom Maklerski Navigator pełnił funkcję firmy inwestycyjnej.

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii F o łącznej wartości 127 mln PLN, powstałych w drodze konwersji długu na akcje.

FERRUM jest liderem na polskim rynku w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizuje się w produkcji rur stalowych ze szwem oraz kształtowników zamkniętych. W 2018 r. dzięki wsparciu m.in. Polskiego Funduszu Rozwoju z sukcesem zakończony został proces restrukturyzacji spółki, co zaowocowało rozpoczęciem użytkowania nowoczesnej linii do produkcji rur spiralnie spawanych oraz znaczącą poprawą sytuacji finansowo-ekonomicznej co umożliwiło Spółce rywalizację na konkurencyjnym rynku wyrobów stalowych w Europie.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe