InfoSCAN pozyskał środki z oferty prywatnej akcji

W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd InfoSCAN S.A. przydzielił 260.400 akcjiserii C oferowanych w ramach oferty prywatnej InfoSCAN S.A.

Akcje przydzielone w ofercie prywatnej stanowią 12,6% akcji InfoSCAN S.A. Zapisy na akcje serii C złożyło 19 podmiotów, w tym 17 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Cena emisyjna w ofercie prywatnej została ustalona na poziomie 4,0 zł za akcję. W ramach oferty spółka pozyskała 1.041.600 zł brutto. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na komercjalizacje rozwiązań telemedycznych spółki na rynku w Stanach Zjednoczonych, rozszerzenie skali działalności o rynki krajów UE, wprowadzenie w I poł. 2016 r. na rynek nowej wersji urządzenia InfoSCAN MED 400 oraz rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów i usług.

Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

Oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.

Poniżej link do wywiadu z członkiem Zarządu InfoSCAN S.A. – Panem Jerzym Kowalskim:

http://www.inwestor.newseria.pl/sy/infoscan_zapowiada,p913528672

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe