MAR krok bliżej. Komisja senacka bez poprawek

MAR krok bliżej. Komisja senacka bez poprawek.

W dniu 20 lutego 2017 r. komisja senacka bez zgłaszania jakichkolwiek poprawek przegłosowała jednogłośnie uchwałę o przekazaniu do dalszych prac ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Kontrowersje budziła kwestia podwyższonych kar finansowych, nakładanych zarówno na osoby fizyczne, jak i na osoby prawne.

Na uwagę zasługuje fakt, iż reprezentujące środowisko emitentów giełdowych oraz licznych praktyków rynkowych SEG razem z KDPW zgłosiły propozycję wdrożenia do polskich regulacji mechanizmu gradacji sankcji administracyjnych. Postulowano aby maksymalne kary wynikające z Rozporządzenia MAR nakładane były wyłącznie w szczególnych okolicznościach tj. np. recydywy czy celowego działania, w szczególności zakończonego osiągnięciem korzyści. Z kolei w sytuacjach gdy naruszenie danego przepisu nie będzie wynikało z intencji lub dany czyn będzie odznaczał się niską szkodliwością argumentowano za zdecydowanie niższymi karami. SEG wraz z KDPW chciały doprowadzić do tego, aby te zapisy zostały wprowadzone wprost w treści zmienianych ustaw –mimo ogólnego zrozumienia, że sankcje faktycznie wydają się zbyt wysokie dla polskiego rynku Pan Leszek Skiba z Ministerstwa Finansów stwierdził iż: „to co możemy zrobić to wdrożyć w pełni Dyrektywę, a później uznać, że KNF będzie proporcjonalnie podchodził i nakładał proporcjonalnie (…) kary (…)”

– tym samym proponowana gradacja sankcji nie została uwzględniona i pozostaje liczyć na racjonalność organu nadzoru w tym zakresie.

Ustawa ma być dalej procedowana na posiedzeniu Senatu, które ma się rozpocząć w dniu 2 marca 2017 r. (o godz. 11:00).

Kolejnym etapem będzie przedstawienie przez Marszałka Sejmu ww. uchwalonej ustawy do podpisu Prezydenta.

Załączniki:
Zapis debaty z posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z dnia 20.02.2017 r. (od 16:22 do 16:44)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lutego 2017 r. (druk nr 412)

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe