Navigator pozyskał 30 mln zł dla Everest Capital

Everest Capital Sp. z o. o. wyemitowała obligacje o wartości 30 mln zł. Dom Maklerski Navigator SA był oferującym, a Navigator Debt Advisory doradcą finansowym Spółki.

Everest Capital pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji przeprowadzonej przez Navigator. Środki pozyskane w ramach programu emisji przeznaczone zostaną na refinansowanie obligacji o wartości 20 mln zł wyemitowanych przez Everest Finanse, prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej przez Everest Finanse oraz spłatę przez Everest Finanse pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe