OCHRONA SYGNALISTÓW I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ​

Czy Twoja firma jest gotowa na wprowadzenie ustawy o ochronie sygnalistów? Skorzystaj z naszych rozwiązań, które spełniają wszystkie wymagania prawne, zapewniając pełną ochronę dla sygnalistów i jasne procedury dla Twojej organizacji.
Działaj teraz – zainwestuj w bezpieczeństwo i przejrzystość w swojej firmie już dziś!

OCHRONA SYGNALISTÓW I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ​
Sygnaliści i ich ochrona: Kompleksowy przewodnik po prawach, procedurach i dyrektywach

Sygnaliści odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu i zgłaszaniu nieprawidłowości w organizacjach. W związku z tym, istotne jest zapewnienie ochrony sygnalistów oraz zrozumienie praw, procedur i dyrektyw dotyczących ich ochrony. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, aby pomóc czytelnikom zrozumieć, jakie są prawa sygnalistów, jakie procedury ochrony są stosowane oraz jakie zmiany w prawodawstwie wpływają na sytuację sygnalistów.

Unia Europejska w 2019 roku wprowadziła Dyrektywę 2019/1937 o ochronie sygnalistów, zobowiązując organizacje do wdrożenia systemów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń. Dyrektywa nakłada na pracodawców obowiązek wprowadzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń, co ma na celu ochronę sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Przepisy te dotyczą zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Dyrektywa o sygnalistach wprowadza kluczowe elementy ochrony sygnalistów, w tym poufne kanały zgłaszania.

Kluczowe Elementy Ochrony Sygnalistów

Poufne kanały przyjmowania zgłoszeń

7 dni na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Bezstronną osobę lub jednostkę odpowiedzialną za działania następcze

3 miesiące na przekazanie informacji zwrotnych o podjętych działaniach

Przejrzyste informacje na temat procedur dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

Obowiązki Pracodawców

Kogo Dotyczy Dyrektywa?

Dyrektywa dotyczy szerokiego kręgu osób, w tym:

 • Pracowników (obecnych i byłych).
 • Osób ubiegających się o zatrudnienie.
 • Osób wykonujących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Akcjonariuszy, wspólników, członków organów osób prawnych.
 • Podwykonawców, dostawców, stażystów i wolontariuszy.

Zgłaszane Naruszenia

Naruszenia mogą dotyczyć wielu obszarów, w tym:

 • Mobbingu, naruszeń regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.
 • Zamówień publicznych, uchybień w sektorze finansowym.
 • Prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i transportu.
 • Ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego.
 • Ochrony konsumentów, danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów.
 • Interesów finansowych Unii Europejskiej, konkurencji i opodatkowania.

Terminy Wdrożenia

Dyrektywa obowiązuje od 17 grudnia 2021 roku dla organizacji z sektora prywatnego zatrudniających powyżej 249 pracowników i sektora publicznego zatrudniających powyżej 50 pracowników. Od 17 grudnia 2023 roku obowiązek ten obejmie także prywatne organizacje zatrudniające powyżej 50 pracowników.

Pogotowie Compliance Navigator Capital

Przygotowaliśmy specjalne rozwiązanie, które kompleksowo zaadresuje wszystkie potrzeby Twojej organizacji. 

SZYBKIE URUCHOMIENIE​

Wdrożenie gotowego systemu, które minimalizuje czas potrzebny na implementację.

zgodność z przepisami

System w pełni zgodny z najnowszymi przepisami prawnymi, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo danych.

Portal zgłoszeniowy

Platforma dla sygnalistów umożliwiająca składanie zgłoszeń zarówno jawnie, jak i anonimowo.

Prosta płatność

Stała opłata kwartalna, niezależna od liczby sygnalistów, dostępna dla pracowników, kontraktorów B2B, dostawców i innych interesariuszy.

możliwości raportowania i integracji

Rozbudowane opcje tworzenia raportów, definiowania reguł oraz integracji z innymi systemami.

Aplikacja mobile

Możliwość przyjmowania zgłoszeń przez aplikację.

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności https://navigatorcapital.pl/klauzula-informacyjna

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana i zostanie przekazana do odpowiedniego działu.
Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe