Parkiet: Coraz większa rola funduszy obligacji korporacyjnych

Zapraszamy do lektury felietonu autorstwa Krzysztofa Dziubińskiego, członka zarządu DM Navigator, opublikowanego dnia 1.09.2017 w dzienniku Parkiet

Parkiet.com: Coraz większa rola funduszy obligacji korporacyjnych

Poniżej również treść Felietonu:

Coraz więcej firm finansuje działalność z wykorzystaniem obligacji korporacyjnych, a pierwszym i naturalnym wyborem emitentów są co do zasady inwestorzy instytucjonalni, w tym przede wszystkim TFI.

Największymi inwestorami na polskim rynku obligacji korporacyjnych są TFI i ich rola rośnie wraz z systematycznie rosnącą wartością zarządzanych przez nie aktywów. Obecnie ponad 30 TFI posiada fundusze wyspecjalizowane w obligacjach korporacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę również fundusze mieszane, dług firmowy znajdziemy w ponad 200 różnych funduszach.

Stały przyrost aktywów funduszy obligacji korporacyjnych wynika z kilku czynników. Przede wszystkim dobra koniunktura oraz stabilne otoczenie makroekonomiczne zachęcają do inwestowania, a utrzymujące się rekordowo niskie stopy procentowe zachęcają do lokowania oszczędności w inne klasy aktywów niż lokaty bankowe. Taką właśnie alternatywą są m.in fundusze obligacji korporacyjnych, które są coraz częściej uwzględniane przez Polaków przy budowaniu swojego portfela. Obecnie fundusze obligacji korporacyjnych osiągają stopę zwrotu dla inwestorów na poziomie 3–4 proc. w skali roku, także są w stanie oferować trochę wyższe stopy zwrotu niż na lokatach przy ograniczonym ryzyku. Co istotne, pomimo koncentracji na obligacjach korporacyjnych fundusze te mają różne polityki inwestycyjne, co z jednej strony przekłada się na parametry obligacji, których szukają, z drugiej zaś na stopy zwrotu oferowane swoim inwestorom. Czyli mamy na rynku fundusze inwestujące wyłącznie w obligacje blue chips oraz fundusze specjalizujące się w obligacjach typu high-yield (o wysokiej rentowności – red.). Z oczywistych względów różnią się one poziomem ryzyka, co należy wziąć pod uwagę przy ich wyborze.

Większa wartość środków w funduszach zachęca również przedsiębiorstwa do pozyskiwania w ten sposób kapitału na rozwój. Pomimo dużej dostępności finansowania bankowego coraz więcej firm finansuje swoją działalność z wykorzystaniem właśnie obligacji korporacyjnych, a pierwszym i naturalnym wyborem emitentów są co do zasady inwestorzy instytucjonalni, w tym przede wszystkim właśnie TFI. Powodów tego jest kilka, a do najważniejszych należą koszty i szybkość przeprowadzenia całego procesu, gdyż inwestorów instytucjonalnych można pozyskać w ofercie niepublicznej, niewymagającej przygotowania prospektu emisyjnego. Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw, rośnie nie tylko wartość aktywów funduszy, ale również liczba samych funduszy, co przekłada się na lepszą ofertę dla przedsiębiorstw zainteresowanych finansowaniem się poprzez obligacje korporacyjne. Z punktu widzenia strategii finansowania przedsiębiorstwa pozwala to również jeszcze bardziej dywersyfikować swoje źródła kapitału oraz ułatwia pozyskiwanie dodatkowych środków w przyszłości z kolejnych emisji obligacji.

Przyrost aktywów w funduszach w ostatnich latach bezpośrednio przekładał się na rozwój rynku długu firmowego w Polsce, który staje się coraz bardziej dojrzały. Biorąc pod uwagę pozytywną sytuację makroekonomiczną i wartość oszczędności zgromadzonych przez Polaków na lokatach, jak również wzrost zainteresowania pozyskiwaniem finansowania przy użyciu obligacji korporacyjnych przez przedsiębiorstwa, można być optymistą, jeśli chodzi o dalszy wzrost aktywów funduszy obligacji korporacyjnych i ich roli w finansowaniu przedsiębiorstw.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe