Poniżej znajduje się lista linków do kluczowych regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych oraz do innych przydatnych materiałów związanych z tą tematyką.

Kluczowe regulacje:

Regulacje MAR
Ustawa o Ofercie
– zmiana z dnia 26 stycznia 2017 r. 
Ustawa o Obrocie
Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych
– zmiana z dnia 6 sierpnia 2009 r.
– zmiana z dnia 3 kwietnia 2012 r.
– zmiana z dnia 25 maja 2016 r.
– projekt z dnia 11 grudnia 2017 r. (nowelizacja)
Regulacje GPW
Regulacje KDPW
Regulacje NewConnect
Regulacje Catalyst

Instytucje:

KNF – Projekty regulacji
KNF – Materiały z seminariów
KNF – Stanowiska Urzędu KNF
KNF – Pytania i odpowiedzi
KNF – Publikacje
KNF – Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)
KNF – Nałożone kary
KNF – Wytyczne ESMA
ESMA – European Securities and Markets Authority
GPW – Wyjaśnienia i interpretacje – Catalyst
GPW – Wyjaśnienia i interpretacje – NewConnect
GPW – Zestawienie sankcji – NewConnect
GPW – Ład korporacyjny
KDPW – Przewodnik: wypłata dywidendy
KDPW – Przewodnik: wykup papierów dłużnych
KDPW – Przewodnik: wypłata odsetek od papierów dłużnych
KDPW – Przewodnik: obsługa walnych zgromadzeń
KDPW – Wzory dokumentów
SEG – MAR
SEG – Ogólny Standard Raportowania 1: Raportowanie danych niefinansowych
SEG – Ogólny Standard Raportowania 2: Raportowanie bieżących informacji poufnych
SEG – Standard Informacji Niefinansowych (SIN)

Inne:

Wortal Relacji Inwestorskich
Blog Ochrona Praw Inwestora
NadzórKorporacyjny.pl
Blog Andrzeja Nartowskiego
Blog Prawo Biznesu
Blog Mariusza Kanickiego
Blog Okiem Maklera

Kontakt:

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe