Śniadanie prawne: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Dom Maklerski Navigator S.A. wraz z kancelarią MDDP Olkiewicz i Wspólnicy serdecznie zapraszają w dniu 9 marca 2020 r. w godz. 9:30 – 11:30 na śniadanie prawne poświęcone obowiązkowej dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Spotkanie odbędzie się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ul. Książęcej 4.

Jakie są konsekwencje prawne, operacyjne oraz finansowe obowiązkowej dematerializacji akcji? Według jakich zasad będą działały rejestry akcjonariuszy? Jakie będą konsekwencje braku dematerializacji akcji? Na te i wiele innych Państwa pytań dotyczących odpowiedniego przygotowania do procesu dematerializacji akcji odpowiedzą eksperci prawa korporacyjnego kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy oraz Domu Maklerskiego Navigator podczas wspólnego śniadania prawno-finansowego.

Ilość miejsc na spotkanie jest ograniczona. Na spotkanie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej firmy. Spotkanie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w śniadaniu w dniu 09 marca 2020 r. prosimy w wypełnienie formularza rejestracyjnego: REJESTRACJA

Agenda spotkania:

  • Obowiązkowa dematerializacja akcji w spółkach niepublicznych – co, gdzie i kiedy;
  • Aspekty prawne dematerializacji – konsekwencje nowelizacji kodeksu spółek handlowych dla biznesu;
  • Rejestr akcjonariuszy – zasady i szczegóły działania;
  • Sytuacja akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych w kontekście nowelizacji kodeksu spółek handlowych;
  • Rodzaje akcji w spółce niepublicznej w obliczu obowiązkowej dematerializacji;
  • Konsekwencja braku dematerializacji – odpowiedzialność i sankcje prawne związane z zaniedbaniem obowiązków nałożonych przez nowelizację kodeksu spółek handlowych

Spotkanie poprowadzą:

Tomasz Olkiewicz, radca prawny, partner w MDDP – posiada bogate doświadczenie związane z koordynacją oraz uczestnictwem w projektach restrukturyzacyjnych, których celem było uzyskanie efektywnej struktury prawnej i podatkowej. Prowadził wiele projektów związanych z restrukturyzacją działań przedsiębiorstw w związku ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi (np. związanych ze zmianami regulacyjnymi albo zmianą modelu biznesowego). Wielokrotnie był członkiem tzw. Steering Committees koordynujących działania w ramach złożonych projektów. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych poświęconych nowelizacji przepisów prawa podatkowego i gospodarczego.

Wiktoria Chwiedosik, radca prawny, senior associate w MDDP – specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Zajmuje się prawną obsługą klientów korporacyjnych. Brała udział w licznych restrukturyzacjach wewnątrz grup kapitałowych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia, podziały i likwidacje spółek. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć oraz audytów prawnych spółek. Jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Bartosz Krzesiak, dyrektor w Domu Maklerskim Navigator S.A. – ekspert rynku kapitałowego. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres. Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

#dematerializacja #rejestr #dmnavigator #rejestrakcjonariuszy #dematerializacjaakcji

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe