Sun & Snow wyemitował obligacje o wartości 10 mln zł

Grupa Sun & Snow wyemitowała 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zostały wyemitowane jako zabezpieczone. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej emisji obligacji serii A, która stanowi debiut Grupy Sun & Snow na rynku kapitałowym. Pozyskane środki przyśpieszą rozwój Grupy Sun & Snow w obszarze działalności deweloperskiej. Do obecnie realizowanych projektów w Szklarskiej Porębie, Zakopanem oraz Kołobrzegu w najbliższym czasie dołączą kolejne projekty apartamentowe o wysokim standardzie w Ustroniu Morskim i Karwicy na Mazurach  – powiedział Marcin Dumania, Prezes Zarządu Sun & Snow Group S.A. – Planujemy realizację kolejnych inwestycji deweloperskich w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych i aglomeracjach, dlatego jesteśmy otwarci na możliwość współpracy z właścicielami interesujących gruntów – dodał Marcin Dumania.

– Wiodąca pozycja na rynku zarządzania wynajmem apartamentów, wysokie historyczne tempo wzrostu oraz strategia obrana przez Zarząd Spółki przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje Spółki. Inwestorzy docenili również sprawną realizację dotychczasowych projektów Grupy oraz wysoki potencjał nowych inwestycji – dodał Krzysztof Dziubiński, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator SA.

Grupa Sun & Snow jest największym w Polsce operatorem zarządzającym wynajmem apartamentów na zlecenie ich właścicieli w miejscowościach wypoczynkowych. Spółka działa na rynku od 2008 r. i posiada obecnie blisko 1300 apartamentów pod zarządzaniem. Grupa Sun & Snow realizuje ponadto projekty deweloperskie nowych apartamentów. Obecnie Sun & Snow jest w trakcie realizacji inwestycji w Szklarskiej Porębie, Zakopanem i Kołobrzegu oraz przygotowuje inwestycje w Ustroniu Morskim oraz Karwicy.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe