Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Do końca stycznia 2023 r. należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst).

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2023 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2022 r. – 02.05.2023 r.

– raport za  I kwartał 2023 r. –  30.05.2023 r.

– raport półroczny za I pół. 2023 r. – 02.10.2023 r.

– raport za III kwartał 2023 r. – 29.11.2023 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2023 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2022 r. – 14.02.2023 r.*

– raport roczny za 2022 r. – 21.03.2023 r.*

– raport za I kwartał 2023 r.–  15.05.2023 r.

– raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.

– raport za II kwartał 2023 r. – 14.08.2023 r.

– raport za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023 r.

* Spółki notowane na NewConnect, w przypadku publikacji raportu rocznego najpóźniej w dniu 21.03.2023 r. mogą zrezygnować z publikacji raportu za IV kw. 2022 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2023 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.

– raport półroczny za I pół. 2023 r. –  02.10.2023 r.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe