Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa

Rozmowa z Dorotą Bury – Dyrektorem Obszaru Doradztwa Technologicznego w Navigator Business Consulting

Konsultant Biznesowy i Project Manager z certyfikatami PRINCE2 pracujący w największych firmach technologicznych i konsultingowych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe i była zaangażowana w liczne projekty transformacji cyfrowej, w tym wdrożenia systemów i adopcji technologii dla Klientów korporacyjnych (m.in. Orange Polska, PGNiG, Tauron, ENEA, Energa, Volkswagen.

DOROTA BURY
Dyrektor Obszaru Doradztwa Technologicznego

Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym materiale eksperckim Nawigator Capital Group. Dzisiaj z nami Menadżer do Spraw Doradztwa Technologicznego w Nawigator Business Consulting Dorota Bury.

Cześć.

Chciałbym zapytać trochę od ogółu do szczegółu. Zajmujesz się bardzo ciekawym rodzajem biznesu z punktu widzenia Grupy Navigator, ale generalnie rynkowo wydaje się, że jest to coś interesującego i nowoczesnego. Czy mogłabyś w dwóch słowach opowiedzieć na czym polega praca takiej osoby jak Ty? Co cię szczególnie w niej interesuje i czemu w ogóle to zajęcie jest ciekawe, bo zakładam, że z twojego punktu widzenia być ciekawe musi.

Zdecydowanie tak. W obszarze doradztwa technologicznego realizujemy szereg projektów, które dotykają obszaru IT organizacji i przynajmniej dla mnie samo w sobie jest to bardzo interesujące. Z tego względu, że mamy możliwość realizowania projektów różnych: od projektów, które dotykają budowania strategii IT organizacji poprzez operacjonalizację tej strategii, poprzez operacjonalizację obszaru IT. Zaraz powiem w dwóch zdaniach co to znaczy, bo to takie trochę górnolotnie brzmiące słowa i będę chciała troszeczkę wyjaśnić co to znaczy. Wspieramy też Klientów we wdrożeniach ważnych systemów Informatycznych, w ich organizacjach, w wyborze technologii, w wyborze dostawców tej technologii i w różnego typu wyzwaniach, które są związane na przykład z modernizacją obszaru IT albo dostosowania tego obszaru do tego, żeby strategia biznesowa tych Klientów mogła iść gładko i przynosić zamierzone efekty.

Powiedz proszę, IT, bardzo szerokie określenie ale coraz częściej słychać, że obszar tego typu staje się sercem biznesu. Czy mogłabyś znowu w kilku słowach opowiedzieć, czy IT jest ważne? Jeśli tak, to dlaczego? I czym ewentualnie grozi zaciągnięcie tak zwanego długu technologicznego wśród przedsiębiorstw?

Zdecydowanie. Myślę, że w ogóle ostatni okres: pandemia, wojna na Ukrainie i zmieniające się otoczenie, takie biznesowe, pokazało firmom, że przede wszystkim cyfryzacja procesów, digitalizacja, czyli zdolność takiego szybkiego reagowania w obszarze technologii daje im mocne odbicie biznesowe i możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Powiedz proszę jak to wygląda z punktu widzenia takiej organizacji, nazwijmy ją dużej, może być duża na skalę Polską, może być ewentualnie nawet międzynarodowa oraz z takiej organizacji o średniej wielkości albo nawet małej. Zakładam, że jednak te organizacje dysponują nieco innymi zasobami. Jak tutaj z twojego punktu widzenia IT jest istotne w ramach tych dwóch płaszczyzn?

Myślę, że oczywiście IT jest tak samo istotne. Po prostu te biznesy różnią się skalą, ale tak jak znam organizacje i duże i małe, to każda z tych organizacji posiada swoje ambicje na miarę swoich możliwości, na miarę zasięgu, który ma biznes. Realizacja tych ambicji biznesowych, powinna być wspierana czy takie jest oczekiwanie, że będzie wspierana właśnie przez obszar IT po to, żeby mogła po prostu efektywnie się ziścić.

Powiedz proszę czym grozi pozostanie w tyle?

Utrata konkurencyjności na rynku i to jest chyba taka największa bolączka czy zagrożenie, które jawi się przed organizacją, która nie dba właściwie o rozwój tego obszaru IT. Właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, pozwala na powstanie tak zwanego długu technologicznego. Chciałbym zapytać cię też o właśnie tą różnicę w dostępie do zasobów. Spółki duże w standardzie dysponują po prostu większymi zasobami, są w stanie sobie pozwolić na daleko idące inwestycje. Również już dziś w oparciu o sztuczną inteligencję.

Czy te spółki średnie, które jednak mają do dyspozycji nieco mniej środków na inwestowanie w te nowoczesne technologie, czy jest jakiś sposób, czy są jakieś metody, żeby nie zostawać w tyle, żeby pomimo tego, że te duże, mają więcej możliwości do inwestycji, te średnie szły ramię w ramię bądź też czasem nawet wyprzedzały te większe?

Oczywiście że tak. Dzisiaj modele i dostępu do technologii ale też modele dostępu do zasobów przede wszystkim, właśnie oferują takie możliwości, żeby korzystać zarówno z technologii jak i z ludzi wtedy, kiedy firmy mają taką potrzebę. O ile duże korporacje, czy duże organizacje trochę mniej w niektórych obszarach korzystają z takich modeli, to w szczególności dla małych firm, średnich firm takie modele dostępu do zasobów, tak zwanych tymczasowych, albo na żądanie, albo korzystania z nich wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Te modele zaczynają być w szczególności atrakcyjne.

Mamy dzisiaj trochę porozmawiać na temat roli Dyrektora IT, CIO Chief Information Officer jako pozycji w organizacji. Jestem ciekawy, Myślę, że być może słuchacze również – z Twojego punktu widzenia jak opisał abyś tą rolę? Czym zajmuje się taka osoba na poziomie tego CIO? Czemu jest istotna? Jakie powinna posiadać kompetencje i być może co wynika z braku takiej osoby na pokładzie w organizacji?

Taka rola to – taka modelowa czy wymarzona – to jest rola jak gdyby połączenia wysokiej klasy eksperta do spraw technologii informacyjnych z menadżerem. Z kompetencjami menadżerskim dlatego, że menadżerowie do spraw informatyki, Ci którzy odpowiadają za obszar informatyki najczęściej funkcjonują w organizacjach w roli członka zarządu odpowiedzialnego za ten obszar informatyki. I to zarówno w dużych organizacjach jak i w mniejszych. Więc jest to rola, która decyduje o strategii IT w organizacji, czyli mówimy tutaj zarówno o strategii systemów informatycznych, czy one są kupowane, czy organizacja decyduje się na pisanie własnego systemu dedykowanego, o roli zespołu IT, czyli czy jest to rola taka typowo usługowa, administracyjna, czy właśnie tak jak powiedziałam wcześniej jest to rola, która ma za zadanie budować wartość biznesową. Decyduje też o strategii technologii, które są wybierane czyli dobiera stos technologiczny, rodzaje narzędzi, które są wykorzystywane i o sposobie kupowania tych narzędzi. Jest to więc taka rola z poziomu zarządczego, biznesowego, która jak gdyby definiuje ten obszar informatyki w taki sposób, żeby on z jednej strony realizował swoje cele technologiczne ale także wspierał strategię biznesową organizacji.

Skąd ja, jako właściciel lub ewentualnie prezes firmy powinienem wiedzieć, że potrzebuję takiej osoby?

Taka osoba, powinna być partnerem właśnie do rozmowy o o biznesie, o tym w jaki sposób wdrożyć strategię, np. podwojenia, zwielokrotnienia, jeżeli chodzi o strategię biznesową ale także zapewniać elastyczność. Dawać taką pewność czy przekonanie, czy to właścicielowi firmy, czy menedżerom firmy, że ten obszar IT jest na tyle uporządkowany, jest na tyle kompetentnie zarządzany, posiada wiedzę ekspercką, że te cele strategiczne są realizowane od strony technologicznej w sposób optymalny, kompetentny i też efektywny kosztowo i zasobowo.

Wymyśliliście ideę, jak rozumiem, idąc trochę za trendami rynkowymi, ideę CIO za serwis, czyli takiej powiedziałbym kluczowej osoby na poziomie zarządczym. To co opisałaś, biorąc pod uwagę kompetencje takiego stanowiska, to że rolą tej osoby jest wspomaganie organizacji do efektywniejszego albo przynajmniej pełnej realizacji strategii. Powiedz proszę, czemu Nawigator wychodzi z tego typu usługą, do kogo i jakie korzyści wynikają z wykorzystania tego rodzaju usługi.

Usługa CIO as a Service polega na takim tymczasowym dostępie do wykwalifikowanych ekspertów, menadżerów do spraw technologii informacyjnych na stanowiskach kierowniczych. Jest ona szczególnie atrakcyjna dla organizacji, które albo nie mają potrzeby zatrudniania takiego menadżera, eksperta w sposób ciągły albo niejednokrotnie nie mają określonych właśnie budżetów lub możliwości. Z drugiej strony mają potrzebę stworzenia własnej strategii IT czy zarządzania obszarem architekturą, czy wdrożeniami systemów informatycznych.

Chciałbym cię jeszcze zapytać już z doświadczenia, jak dochodziło do tej pory, jeżeli mogłabyś podać przykład albo dwa, do tego, że pojawiała rzeczywiście potrzeba, by stworzyć taką funkcję.

To tutaj przypominają się dwie takie sytuacje. Pierwsza to wtedy, kiedy rozmawialiśmy z klientem, który ma bardzo dużą potrzebę modernizacji obszaru aplikacji IT, czyli posiada bardzo dużo różnego typu aplikacji wdrożonych w różnym czasie, one mają różny wiek, poziom zaawansowania i są wdrożone też w różnych modelach. Niektóre są w modelu cloudowym, niektóre są w modelu on premises, niektóre, to są powiedzmy, takie już starsze technologie, które nie mają żadnych interfejsów i trochę rozwój tego obszaru aplikacji odbywał się w organizacji przez taki wzrost organiczny, przez pączkowanie. Ten obszar jest więc mocno rozproszony i nieuporządkowany. Jednocześnie dochodzi do tego szereg narzędzi, najczęściej w Excelu, wykorzystywanych przez zarówno zespoły sprzedażowe jak i zespoły obsługi klienta. To wszystko daje trochę taki nieuporządkowany makaron, więc właściciel zdecydował o tym, że trzeba ten obszar trochę uporządkować i właśnie opracować jakiś model, jakąś strategię optymalizacji tego obszaru IT. To jest znakomity przykład do tego, że w jakimś skończonym czasie, taka osoba, która jest doświadczonym ekspertem, menedżerem powinna zrobić przegląd takiego obszaru, przyjrzeć się właśnie jakie to są technologie, jakie one mają pochodzenie, jaką pełnią rolę biznesową i przygotować model, strategię, koncepcję optymalizacji tych aplikacji. Być może z migrowania do jakiegoś jednego wspólnego narzędzia, który pozwoli realizować cele biznesowe, być może wygaszenie życia niektórych aplikacji i wprowadzenie optymalnego modelu zarówno wdrożenia jak i później utrzymania tych aplikacji.

Myślę, że warto jeszcze podkreślić, że jeśli chodzi o usługę CIO as a Service, to takim ważnym wyróżnikiem właśnie tego modelu czy tej koncepcji jest to, że firmy dostają dostęp do ekspertów, którzy funkcjonują w najnowszych trendach rynkowych. To także procentuje tym, że wprowadzenie takiego modelu, daje ekspertów, którzy potrafią w krótkim czasie wprowadzić do organizacji innowacyjne technologie i pokazać w jaki sposób wykorzystać najnowsze zdobycze technologiczne.

Bardzo dużo teraz mówi się o sztucznej inteligencji, o uczeniu maszynowym i tutaj też nawet nawiązując do tego przykładu o którym mówiłam, modernizacji obszaru IT czy aplikacji, to również mamy takie doświadczenie, że klient poprosił o to, żeby w ramach projektu nawiązać czy zawrzeć takie elementy, które nawiązują do obszaru przemysłu 4.0, logistyki 4.0 w szczególności wykorzystania sztucznej inteligencji.

Dorota, bardzo ci dziękuję za te ciekawe wypowiedzi, szczególnie jeżeli chodzi o nowoczesny obszar technologiczny.

Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym materiale eksperckim Nawigator Capital Group. Dzisiaj z nami Menadżer do Spraw Doradztwa Technologicznego w Nawigator Business Consulting Dorota Bury.

Cześć.

Chciałbym zapytać trochę od ogółu do szczegółu. Zajmujesz się bardzo ciekawym rodzajem biznesu z punktu widzenia Grupy Navigator, ale generalnie rynkowo wydaje się, że jest to coś interesującego i nowoczesnego. Czy mogłabyś w dwóch słowach opowiedzieć na czym polega praca takiej osoby jak Ty? Co cię szczególnie w niej interesuje i czemu w ogóle to zajęcie jest ciekawe, bo zakładam, że z twojego punktu widzenia być ciekawe musi.

Zdecydowanie tak. W obszarze doradztwa technologicznego realizujemy szereg projektów, które dotykają obszaru IT organizacji i przynajmniej dla mnie samo w sobie jest to bardzo interesujące. Z tego względu, że mamy możliwość realizowania projektów różnych: od projektów, które dotykają budowania strategii IT organizacji poprzez operacjonalizację tej strategii, poprzez operacjonalizację obszaru IT. Zaraz powiem w dwóch zdaniach co to znaczy, bo to takie trochę górnolotnie brzmiące słowa i będę chciała troszeczkę wyjaśnić co to znaczy. Wspieramy też Klientów we wdrożeniach ważnych systemów Informatycznych, w ich organizacjach, w wyborze technologii, w wyborze dostawców tej technologii i w różnego typu wyzwaniach, które są związane na przykład z modernizacją obszaru IT albo dostosowania tego obszaru do tego, żeby strategia biznesowa tych Klientów mogła iść gładko i przynosić zamierzone efekty.

Powiedz proszę, IT, bardzo szerokie określenie ale coraz częściej słychać, że obszar tego typu staje się sercem biznesu. Czy mogłabyś znowu w kilku słowach opowiedzieć, czy IT jest ważne? Jeśli tak, to dlaczego? I czym ewentualnie grozi zaciągnięcie tak zwanego długu technologicznego wśród przedsiębiorstw?

Zdecydowanie. Myślę, że w ogóle ostatni okres: pandemia, wojna na Ukrainie i zmieniające się otoczenie, takie biznesowe, pokazało firmom, że przede wszystkim cyfryzacja procesów, digitalizacja, czyli zdolność takiego szybkiego reagowania w obszarze technologii daje im mocne odbicie biznesowe i możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Powiedz proszę jak to wygląda z punktu widzenia takiej organizacji, nazwijmy ją dużej, może być duża na skalę Polską, może być ewentualnie nawet międzynarodowa oraz z takiej organizacji o średniej wielkości albo nawet małej. Zakładam, że jednak te organizacje dysponują nieco innymi zasobami. Jak tutaj z twojego punktu widzenia IT jest istotne w ramach tych dwóch płaszczyzn?


Myślę, że oczywiście IT jest tak samo istotne. Po prostu te biznesy różnią się skalą, ale tak jak znam organizacje i duże i małe, to każda z tych organizacji posiada swoje ambicje na miarę swoich możliwości, na miarę zasięgu, który ma biznes. Realizacja tych ambicji biznesowych, powinna być wspierana czy takie jest oczekiwanie, że będzie wspierana właśnie przez obszar IT po to, żeby mogła po prostu efektywnie się ziścić.

Powiedz proszę czym grozi pozostanie w tyle?

Utrata konkurencyjności na rynku i to jest chyba taka największa bolączka czy zagrożenie, które jawi się przed organizacją, która nie dba właściwie o rozwój tego obszaru IT. Właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, pozwala na powstanie tak zwanego długu technologicznego.

Chciałbym zapytać cię też o właśnie tą różnicę w dostępie do zasobów. Spółki duże w standardzie dysponują po prostu większymi zasobami, są w stanie sobie pozwolić na daleko idące inwestycje. Również już dziś w oparciu o sztuczną inteligencję. Czy te spółki średnie, które jednak mają do dyspozycji nieco mniej środków na inwestowanie w te nowoczesne technologie, czy jest jakiś sposób, czy są jakieś metody, żeby nie zostawać w tyle, żeby pomimo tego, że te duże, mają więcej możliwości do inwestycji, te średnie szły ramię w ramię bądź też czasem nawet wyprzedzały te większe?


Oczywiście że tak. Dzisiaj modele i dostępu do technologii ale też modele dostępu do zasobów przede wszystkim, właśnie oferują takie możliwości, żeby korzystać zarówno z technologii jak i z ludzi wtedy, kiedy firmy mają taką potrzebę. O ile duże korporacje, czy duże organizacje trochę mniej w niektórych obszarach korzystają z takich modeli, to w szczególności dla małych firm, średnich firm takie modele dostępu do zasobów, tak zwanych tymczasowych, albo na żądanie,
albo korzystania z nich wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Te modele zaczynają być w szczególności atrakcyjne.

Mamy dzisiaj trochę porozmawiać na temat roli Dyrektora IT, CIO Chief Information Officer jako pozycji w organizacji. Jestem ciekawy, Myślę, że być może słuchacze również – z Twojego punktu widzenia jak opisał abyś tą rolę? Czym zajmuje się taka osoba na poziomie tego CIO? Czemu jest istotna? Jakie powinna posiadać kompetencje i być może co wynika z braku takiej osoby na pokładzie w organizacji?

Taka rola to – taka modelowa czy wymarzona – to jest rola jak gdyby połączenia wysokiej klasy eksperta do spraw technologii informacyjnych z menadżerem. Z kompetencjami menadżerskim dlatego, że menadżerowie do spraw informatyki, Ci którzy odpowiadają za obszar informatyki najczęściej funkcjonują w organizacjach w roli członka zarządu odpowiedzialnego za ten obszar informatyki. I to zarówno w dużych organizacjach jak i w mniejszych. Więc jest to rola, która decyduje o strategii IT w organizacji, czyli mówimy tutaj zarówno o strategii systemów informatycznych, czy one są kupowane, czy organizacja decyduje się na pisanie własnego systemu dedykowanego, o roli zespołu IT, czyli czy jest to rola taka typowo usługowa, administracyjna, czy właśnie tak jak powiedziałam wcześniej jest to rola, która ma za zadanie budować wartość biznesową. Decyduje też o strategii technologii, które są wybierane czyli dobiera stos technologiczny, rodzaje narzędzi, które są wykorzystywane i o sposobie kupowania tych narzędzi. Jest to więc taka rola z poziomu zarządczego, biznesowego, która jak gdyby definiuje ten obszar informatyki w taki sposób, żeby on z jednej strony realizował swoje cele technologiczne ale także wspierał strategię biznesową organizacji.

Skąd ja, jako właściciel lub ewentualnie prezes firmy powinienem wiedzieć, że potrzebuję takiej osoby?

Taka osoba, powinna być partnerem właśnie do rozmowy o o biznesie, o tym w jaki sposób wdrożyć strategię, np. podwojenia, zwielokrotnienia, jeżeli chodzi o strategię biznesową ale także zapewniać elastyczność. Dawać taką pewność czy przekonanie, czy to właścicielowi firmy, czy menedżerom firmy, że ten obszar IT jest na tyle uporządkowany, jest na tyle kompetentnie zarządzany, posiada wiedzę ekspercką, że te cele strategiczne są realizowane od strony technologicznej
w sposób optymalny, kompetentny i też efektywny kosztowo i zasobowo.

Wymyśliliście ideę, jak rozumiem, idąc trochę za trendami rynkowymi, ideę CIO za serwis, czyli takiej powiedziałbym kluczowej osoby na poziomie zarządczym. To co opisałaś, biorąc pod uwagę kompetencje takiego stanowiska, to że rolą tej osoby jest wspomaganie organizacji do efektywniejszego albo przynajmniej pełnej realizacji strategii. Powiedz proszę, czemu Nawigator wychodzi z tego typu usługą, do kogo i jakie korzyści wynikają z wykorzystania tego rodzaju usługi.

Usługa CIO as a Service polega na takim tymczasowym dostępie do wykwalifikowanych ekspertów, menadżerów do spraw technologii informacyjnych na stanowiskach kierowniczych. Jest ona szczególnie atrakcyjna dla organizacji, które albo nie mają potrzeby zatrudniania takiego menadżera, eksperta w sposób ciągły albo niejednokrotnie nie mają określonych właśnie budżetów lub możliwości. Z drugiej strony mają potrzebę stworzenia własnej strategii IT czy zarządzania obszarem architekturą, czy wdrożeniami systemów informatycznych.

Chciałbym cię jeszcze zapytać już z doświadczenia, jak dochodziło do tej pory, jeżeli mogłabyś podać przykład albo dwa, do tego, że pojawiała rzeczywiście potrzeba, by stworzyć taką funkcję.

To tutaj przypominają się dwie takie sytuacje. Pierwsza to wtedy, kiedy rozmawialiśmy z klientem, który ma bardzo dużą potrzebę modernizacji obszaru aplikacji IT, czyli posiada bardzo dużo różnego typu aplikacji wdrożonych w różnym czasie, one mają różny wiek, poziom zaawansowania i są wdrożone też w różnych modelach. Niektóre są w modelu cloudowym, niektóre są w modelu on premises, niektóre, to są powiedzmy, takie już starsze technologie, które nie mają żadnych interfejsów i trochę rozwój tego obszaru aplikacji odbywał się w organizacji przez taki wzrost organiczny, przez pączkowanie. Ten obszar jest więc mocno rozproszony i nieuporządkowany. Jednocześnie dochodzi do tego szereg narzędzi, najczęściej w Excelu, wykorzystywanych przez zarówno zespoły sprzedażowe jak i zespoły obsługi klienta. To wszystko daje trochę taki nieuporządkowany makaron, więc właściciel zdecydował o tym, że trzeba ten obszar trochę uporządkować i właśnie opracować jakiś model, jakąś strategię optymalizacji tego obszaru IT. To jest znakomity przykład do tego, że w jakimś skończonym czasie, taka osoba, która jest doświadczonym ekspertem, menedżerem powinna zrobić przegląd takiego obszaru, przyjrzeć się właśnie jakie to są technologie, jakie one mają pochodzenie, jaką pełnią rolę biznesową i przygotować model, strategię, koncepcję optymalizacji tych aplikacji. Być może z migrowania do jakiegoś jednego wspólnego narzędzia, który pozwoli realizować cele biznesowe, być może wygaszenie życia niektórych aplikacji i wprowadzenie optymalnego modelu zarówno wdrożenia jak i później utrzymania tych aplikacji.

Myślę, że warto jeszcze podkreślić, że jeśli chodzi o usługę CIO as a Service, to takim ważnym wyróżnikiem właśnie tego modelu czy tej koncepcji jest to, że firmy dostają dostęp do ekspertów, którzy funkcjonują w najnowszych trendach rynkowych. To także procentuje tym, że wprowadzenie takiego modelu, daje ekspertów, którzy potrafią w krótkim czasie wprowadzić do organizacji innowacyjne technologie i pokazać w jaki sposób wykorzystać najnowsze zdobycze technologiczne.

Bardzo dużo teraz mówi się o sztucznej inteligencji, o uczeniu maszynowym i tutaj też nawet nawiązując do tego przykładu o którym mówiłam, modernizacji obszaru IT czy aplikacji, to również mamy takie doświadczenie, że klient poprosił o to, żeby w ramach projektu nawiązać czy zawrzeć takie elementy, które nawiązują do obszaru przemysłu 4.0, logistyki 4.0 w szczególności wykorzystania sztucznej inteligencji.

Dorota, bardzo ci dziękuję za te ciekawe wypowiedzi, szczególnie jeżeli chodzi o nowoczesny obszar technologiczny.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy

Zapraszamy do zobaczenia rozmowy w formie wideo

Zapraszamy do kontaktu

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe