Webinar: Ostatnie zmiany w KSH, ze szczególnym uwzględnieniem dematerializacji akcji

14 maja 2020 r. o godz. 11:00 serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium podczas którego poruszone zostaną najważniejsze aspekty ostatnich zmian wprowadzonych do Kodeksu Spółek Handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu dematerializacji akcji i utworzenia rejestru akcjonariuszy. Webinarium odbędzie się w formule sesji Q&A. Zapraszamy Państwa już teraz do zadawania pytań wpisując je bezpośrednio powyżej w formularzu rejestracyjnym – eksperci Domu Maklerskiego Navigator i Kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy udzielą Państwu szczegółowych odpowiedzi.

W trakcie spotkania odpowiemy m.in. na następujące pytania:

  • Jak przygotować spółkę do procesu dematerializacji?
  • Do czego będzie konieczne posiadanie świadectw rejestrowych?
  • Jakie są konsekwencje braku wypełnienia przez Spółkę obowiązków związanych z utworzeniem rejestru akcjonariuszy?
  • Jak przeprowadzić eWZA?

LINK DO REJESTRACJI

Eksperci:

Zbigniew Mrowiec – Partner, Radca Prawny

Zbigniew Mrowiec posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak i bieżącej obsługi prawnej.
Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych transakcji o dużym stopniu innowacyjności. Posiada również rozległą wiedzę na temat regulacyjnych aspektów obrotu papierami wartościowymi.
Specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym nabyciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych ofert publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim i zagranicznym.

dr Paweł Izdebski – Starszy Prawnik

Paweł Izdebski od 2012 roku jest nieprzerwanie związany z rynkiem finansowym. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów świadczących usługi na rynku kapitałowym, jak również spółek publicznych.
W ramach bieżącej praktyki zawodowej zajmuje się m.in. reprezentacją funduszy inwestycyjnych w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także w organach korporacyjnych spółek portfelowych, świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa prawnego na rzecz uczestników struktur kapitałowych zarządzanych przez TFI, a także doradztwa transakcyjno-regulacyjnego świadczonego na rzecz funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich.

Bartosz Krzesiak – Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator SA

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy.
Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres.
Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

#rejestr #rejestrakcjonariuszy #dematerializacja #dematerializacjaakcji #obowiazkowadematerializacja

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe