Bartosz Krzesiak, Dyrektor Departamentu Emisji Akcji w Navigator Capital Group powołany przez Zarząd GPW do Rady Autoryzowanych Doradców

Bartosz Krzesiak Dyrektor Departamentu Emisji Akcji w Navigator Capital Group został powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do Rady Autoryzowanych Doradców – komitetu doradczego Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu.

Do zadań Rady Autoryzowanych Doradców należy m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych i planowanych zmian w regulacjach dotyczących alternatywnego systemu obrotu, proponowanie zmian w regulacjach dotyczących funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu, przedstawianie propozycji odnośnie do zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju alternatywnego systemu obrotu.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe