Developres wyemitował obligacje serii D o wartości 30 mln zł

Lider rzeszowskiego rynku deweloperskiego – Developres Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę. Wykup obligacji serii D nastąpi w terminie nieprzekraczającym 26 lutego 2021 r.

Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uplasowania kolejnej emisji obligacji w historii naszej spółki. Pozyskane środki przeznaczone zostaną w kwocie 15 mln złotych na wykup obligacji serii A wyemitowanej w 2015 roku oraz finansowanie nowych projektów deweloperskich. Obecny rynek i dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań sprzyja dalszemu rozwojowi spółki, co było przyczyną podjęcia decyzji o zwiększeniu salda wyemitowanych obligacji. Cieszymy się, że inwestorzy, którzy objęli obligacje spółki w 2015 r. chcą dalej lokować swoje środki w papiery wartościowe spółki – utwierdza nas to w przekonaniu, że obrana przez Zarząd strategia rozwoju jest słuszna – powiedział Rafał Mardoń, Członek Zarządu Developres Sp. z o.o.

– Utrzymywanie wysokiego wolumenu sprzedaży mieszkań w ostatnich latach, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce emisję obligacji serii D o wartości 30 mln zł.  Inwestorzy ponownie ocenili spółkę jako wiarygodnego partnera, który sumiennie wypełnia obowiązki informacyjne realizując przy tym zakładane przed emisją wyniki, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych 15 mln PLN w porównaniu z emisją serii A, która wykupiona zostanie w dniu 6 marca 2018 roku – dodał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskim Navigator SA

Developres Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Spółka oddała dotychczas do użytku ponad 2000 lokali mieszkalnych o łącznej PUM przekraczającej 108 tys. m2. W grudniu 2015 roku Developres uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej w historii swojej działalności – inwestycji SkyRes Warszawska – biurowca klasy A o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2. Obecnie biurowiec jest w trakcie komercjalizacji, a wśród najemców znajdują się znane globalnie firmy doradcze jak Deloitte czy PWC.

W 2017 roku Spółka przekazała w formie aktów notarialnych 395 lokali mieszkalnych, co według wstępnych danych pozwoliło osiągnąć 94,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży przy EBITDA na poziomie 10,6 mln PLN.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe