Everest Capital Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii N o wartości 22 mln zł

Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii N o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji, która miała miejsce w burzliwym dla branży okresie, czyli w trakcie procesowania zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. Pozyskane środki umożliwiły nam częściowy wykup obligacji serii G w kwocie 4 mln zł oraz nabycie celem umorzenia obligacji serii I w kwocie 18 mln zł. Przeprowadzona emisja umożliwiła spółce rozłożenie terminów przypadających w tym roku wykupów obligacji – powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.

– Przeprowadzenie emisji serii N jest kolejnym potwierdzeniem zaufania inwestorów do spółki, które zostało wypracowane przez wiele lat obecności na rynku obligacji. Uważam, że  przeprowadzenie emisji na dzisiejszym, bardzo wymagającym rynku obligacji jest dużym sukcesem spółki – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe