Everest Capital Sp. z o.o. wyemitowała obligacje serii K o wartości 55 mln zł

Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii K o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji. Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu obligacji serii D w kwocie 30 mln zł oraz dostarczają dodatkowe środki na działalność grupy w niezwykle kapitałochłonnym okresie jakim jest okres przedświąteczny. Jest to największa pojedyncza emisja w naszej historii, co pokazuje że inwestorzy bardzo dobrze oceniają naszą strategię, rozwój oraz dotychczasowe działania Grupy – powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.

 Długa obecność na rynku pożyczkowym, dobra sytuacja finansowa Grupy Everest Finanse oraz strategia obrana przez Zarząd Grupy przekonały inwestorów do inwestycji w kolejną, najwyższą wartościowo serię obligacji Spółki. Wartym podkreślenia jest również fakt, że jest to największa emisja obligacji w tym roku w sektorze niebankowych firm pożyczkowych. Dodatkowy kapitał oprócz wzmożonej akcji pożyczkowej w okresie przedświątecznym pozwoli sfinansować rozwój Grupy powiększonej niedawnym przejęciem spółki Tempo Finanse Sp. z o.o. – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe