Everest Development pozyskał 20 mln zł z emisji obligacji

Everest Development Sp. z o.o. 2 Sp. k. pozyskała środki z emisji 3-letnich obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Emitentem jest spółka celowa Soltex Capital Sp. z o.o. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zostały wyemitowane jako zabezpieczone. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej emisji obligacji serii D. Pozyskane środki przyśpieszą rozwój Everest Development w obszarze działalności deweloperskiej w ramach obecnego banku ziemi oraz pozwolą na zakup gruntów w nowych lokalizacjach – powiedział Piotr Śledź, Prezes Zarządu Soltex Capital Sp. z o.o.

– Dobra pozycja na wielkopolskim rynku deweloperskim, dotychczas zrealizowane projekty i osiągnięte na nich wyniki oraz planowane nowe projekty przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje spółki – dodał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskiego Navigator SA.

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe