KSH – zmiany od 1 marca 2019 r., kolejne nowelizacje w toku

KSH – zmiany od 1 marca 2019 r., kolejne nowelizacje w toku

W dniu 1 marca 2019 r. wejdą w życie liczne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Wśród najważniejszych należy wymienić zmiany dotyczące rezygnacji jedynego członka zarządu w spółkach kapitałowych, dnia dywidendy, zaliczek na dywidendę czy też zmiany w zakresie trybu obiegowego zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Ale to nie koniec zmian w Kodeksie Spółek Handlowych – kolejnych można się spodziewać w niedalekiej przyszłości i będą to zmiany o wiele większym znaczeniu dla rynku. Pierwotnie zmiany o których mowa, co do zasady miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. więc opóźnienie jest już dosyć istotne. Procedowane obecnie zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia obligatoryjnej dematerializacji akcji (akcji spółek, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie i Ustawy o obrocie) oraz obowiązku rejestracji akcji zdematerializowanych w tzw. rejestrze akcjonariuszy, którego prowadzenie powierzone zostanie podmiotom kwalifikowanym tj. uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Oczywiście z dokładną analizą nowelizacji trzeba poczekać do finalnego kształtu zmian ale wydaje się, że kierunek zostanie utrzymany. Jeśli tak się stanie to nie sposób nie odnieść wrażenia, że coraz więcej przepisów, które dotychczas dotyczyły stricte spółek publicznych, po nowelizacji będzie określać rzeczywistość prawną także niepublicznym spółkom akcyjnym.

Po pierwsze akcje nie będą mogły mieć formy dokumentu (będą wyłącznie akcje zdematerializowane). Konieczne będzie prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez podmiot wybierany uchwałą walnego zgromadzenia. Taki rejestr akcjonariuszy ma być jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak będzie stanowić to akcje spółki niepublicznej będą mogły być zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (co obecnie jest przymiotem wyłącznie spółki publicznej i to nawet wprost z definicji).

Jeżeli statut będzie tak stanowić to spółka niepubliczna, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, będzie mogła stosować przepisy o organizacji walnego zgromadzenia spółki publicznej. Zakładając, że nie ulegną zmianie inne przepisy to będzie to oznaczać, że spółki niepubliczne które zdecydują się na taki ruch będą musiały publikować ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia na swojej stronie internetowej oraz za pomocą raportu bieżącego ESPI. Dodatkowo takie spółki będą musiały posiadać konto w systemie obsługi emitentów w KDPW w zakresie walnych zgromadzeń. Na pierwszy rzut oka może wydać się, że będzie to obwarowane wieloma dodatkowymi czynnościami do wykonania po stronie spółek ale jednak opcja zorganizowania walnego zgromadzenia w trybie dedykowanym jak dotąd wyłącznie spółkom publicznym, może z wielu względów być korzystna. Przede wszystkim ogłoszenia będą przebiegały zdecydowanie sprawniej tj. nie trzeba będzie oczekiwać na publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (co czasem trwa nawet do ok. tygodnia) i będą zdecydowanie tańsze w szczególności przy walnych zgromadzeniach, na których mają być podejmowane dość długie uchwały np. w zakresie zmian statutu (obecnie w Monitorze koszt publikacji to czasem nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych). Wydaje się, że z założenia pewne niepubliczne spółki mogą być zainteresowane wprowadzeniem do statutu opcji „publicznej organizacji” WZA tj. np.: spółki z bardzo rozproszonym akcjonariatem (np. na skutek funkcjonowania wieloletnich programów opartych na akcjach dla pracowników) czy też podmioty z wciąż dużą liczbą inwestorów mniejszościowych (np. spółki, które kiedyś były spółkami publicznymi a przy delistingu nie został przeprowadzony squeeze out) czy wreszcie podmioty, które dopiero zamierzają przystąpić do procesu ubiegania się o upublicznienie spółki (w tym wypadku „publiczną organizację” WZA spółki mogą traktować jako częściowe przyuczenie się do przyszłych obowiązków informacyjnych oraz dodatkowo a może przede wszystkim jako efekt marketingowy). Oczywiście należy pamiętać, że „publiczna organizacja” WZA w porównaniu do ogłoszenia w Monitorze może spowodować, że na WZA pojawi się nieco więcej akcjonariuszy. To prawdopodobieństwo powinno skutkować tym, że na „publiczną organizację” będą raczej decydować się podmioty respektujące ład korporacyjny, niż te spółki, które chcą przeprowadzić WZA przy jak najmniejszym rozgłosie.

Planowana nowelizacja KSH ma także wprowadzić zapis, że spółka akcyjna będzie miała obowiązek publikować wymagane przez prawo lub jej statut ogłoszenia pochodzące od spółki także na swojej stronie internetowej w miejscu wydzielonym na komunikacje z akcjonariuszami.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe