Lokum Deweloper wyemitował obligacje o wartości 30 mln zł

Lokum Deweloper dokonał przydziału obligacji serii B o łącznej wartości 30 mln zł. Pozyskane środki Grupa Lokum zamierza przeznaczyć na sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także zakup nowych gruntów.

– W ostatnim czasie pozyskaliśmy 36 mln zł z emisji nowych akcji. Dzięki obecnej emisji obligacji wartość środków, które będziemy mogli wykorzystać na dalszy rozwój wzrosła do 66 mln zł. Naszym celem pozostaje dalsze zwiększanie skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu ponadprzeciętnej rentowności realizowanych inwestycji. Poza umacnianiem naszej pozycji we Wrocławiu, w najbliższych planach mamy wejście na rynek krakowski  – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Lokum Deweloper po dokonaniu redukcji przydzielił 30.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje serii B nie są zabezpieczone. Dniem emisji jest 16 grudnia 2015 r. Zamiarem Lokum Deweloper jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Oprocentowanie obligacji serii B jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4%. Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy, a termin wykupu obligacji ustalono na 16 grudnia 2018 r.

Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.

W październiku 2014 r. Lokum Deweloper z powodzeniem wyemitował obligacje serii A o wartości 30 mln zł. Obligacje te są obecnie notowane na rynku Catalyst, a termin ich wykupu przypada na 17 października 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Lokum Deweloper dąży do umocnienia pozycji na rynku wrocławskim oraz rozszerzenia działalności o rynek krakowski i warszawski.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe