Lokum Deweloper wyemitował obligacje serii F o wartości 65 mln

Grupa Lokum Deweloper, działająca w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, z powodzeniem przeprowadziła emisję 3,5-letnich obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. W dniu 10 grudnia 2019 r. obligacje, po dokonaniu redukcji, zostały przydzielone 34 inwestorom (uwzględniając subfundusze). Celem emisji było uzyskanie finansowania prowadzonych oraz planowanych inwestycji deweloperskich realizowanych przez Grupę, w tym także zakupu nieruchomości pod nowe projekty.

Lokum Deweloper przydzielił 65 000 obligacji serii F o wartości nominalnej 1 000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. Dzień Emisji określony został na 12 grudnia 2019 roku. Jest to równocześnie dzień opłacenia obligacji. Przydzielone obligacje mają 3,5-letni termin wykupu przypadający na dzień 12 czerwca 2023 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,45% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Organizatorem emisji i oferującym jest Dom Maklerski Navigator.

– Emisja obligacji serii F, podobnie jak poprzednie, cieszyła się dużym zainteresowaniem  inwestorów. Pozyskane środki pozwolą nam na finansowanie uruchamianych obecnie projektów deweloperskich i zakupy nowych gruntów, wspierając dalszy rozwój Grupy – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

– Emisja obligacji serii F to duży sukces Grupy. Relacje budowane przez Lokum Deweloper z instytucjami rynku kapitałowego od 2014 r., niskie wskaźniki zadłużenia  oraz ciekawy bank ziemi Grupy umożliwiły nam przeprowadzenie tej transakcji z powodzeniem. Przy dużym nasyceniu rynku obligacjami spółek deweloperskich emisja  ta jest dowodem zaufania inwestorów do strategii prowadzonej przez Lokum Deweloper – dodaje Mateusz Mucha, Menadżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator.

Obligacje serii F to szósta seria obligacji wyemitowana przez Lokum Deweloper. Pierwsza – obligacje serii A o wartości nominalnej 30 mln zł – została wyemitowana w 2014 r. i wykupiona w terminie w 2017 r. Kolejne serie wyemitowane przez Grupę: B o wartości 30 mln zł, C – 40 mln zł oraz D – 75 mln zł zostały wykupione przedterminowo. Ostatni wykup obligacji serii D nastąpił w marcu br. Obecnie na Catalyst notowane są obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł i terminie wykupu przypadającym w czerwcu 2021 r. Zamiarem Grupy jest wprowadzenie na ten rynek również obligacji serii F.

W listopadzie 2019 r. Zarząd Lokum Deweloper podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł w terminie do dnia 31.12.2020 r. Emisja serii F nastąpiła w ramach tego programu.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe