Navigator Capital doradcą Erbud przy sprzedaży Budlex

Notowana na GPW w Warszawie Erbud S.A. dokonała sprzedaży 100% akcji dewelopera mieszkaniowego Budlex do Holdinvest1 za 45 mln złotych. Pierwszym etapem transakcji był zakup przez Erbud 10,04% akcji Budlex od akcjonariusza mniejszościowego za 4,5 mln złotych, a następnie sprzedaż 100% akcji do Holdinvest1. Przed sprzedażą Budlex w ramach dozwolonego wypływu aktywów dokonał wypłaty do Erbud 17 mln złotych dywidendy. W ramach przyjętej struktury transakcji, Erbud zakupił od Budlex za 10 mln złotych spółkę zależną Budlex Properties, która jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w Toruniu.

Erbud S.A.

  • Erbud jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych w Polsce.
  • Grupa prowadzi działalność w obszarze budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego, budownictwa przemysłowego oraz inżynierii i serwisu dla energetyki.
  • Erbud działa na polskim rynku oraz rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
  • Grupa jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, mieszkaniowe i inżynieryjno-drogowe.
  • Strategia rozwoju Erbud obejmuje dalszy rozwój w sektorze usługowym oraz intensyfikację sprzedaży z działalności zagranicznej.

Rola Navigator Capital

  • Navigator Capital był doradcą transakcyjnym Erbud w procesie sprzedaży Budlex do Holdinvest1.
  • Navigator Capital był odpowiedzialny za koordynację procesu transakcyjnego m.in. przygotował materiały transakcyjne, dokonał wyceny wartość targetu oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
  • Ponadto, Navigator Capital odpowiadał za kontakty z potencjalnymi inwestorami, nadzorował proces due diligence oraz brał udział w negocjacjach.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe