Navigator Capital wśród najlepszych Autoryzowanych Doradców w ASO

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2022 r. W wyniku przeprowadzonej oceny Navigator Capital znalazł się w grupie pierwszej.

Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

  • jakości dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu;
Nowością w tegorocznej ocenie jest zmiana sposobu kalkulacji ostatecznej oceny, poprzez przypisanie większych wag projektom wprowadzenia nowych instrumentów finansowych (debiuty), uwzględnienie w danym roku projektów w toku oraz draftów dokumentów informacyjnych, a także przyznawanie dodatkowych punktów za aktywność AD.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe