Navigator pozyskał 20 mln zł dla Everest Capital

Everest Capital Sp. z o.o. wyemitowała obligacje serii J o wartości 20 mln zł. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator.

Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii J o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Grupie Everest Finanse oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji. Pozyskane środki zapewniają Grupie Everest Finanse komfortową bazę kapitałową przed okresem największej aktywności sprzedażowej, która zwyczajowo przypada na 4 kwartał roku. Łączna wartość wyemitowanych przez Grupę obligacji wzrosła do 125 mln złotych, co wskazuje na zaufanie inwestorów do obranej przez Grupę Everest Finanse strategii – powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.

– Długa obecność na rynku pożyczkowym, dobra sytuacja finansowa Grupy Everest Finanse oraz strategia obrana przez Zarząd Spółki przekonały inwestorów do inwestycji w kolejną serię obligacji Spółki. Inwestorzy docenili również pełną transparentność Grupy, w tym kwartalną weryfikację sprawozdań finansowym przez biegłego rewidenta, co jest niezwykle rzadko spotykane na rynku obligacji – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe