Optymalizacja procesów operacyjnych

Optymalizacja procesów operacyjnych w firmie logistycznej - case study

Eksperci Navigator Capital Group zrealizowali projekt mający na celu zwiększenie efektywności działań operacyjnych w dużej firmie działającej w branży logistycznej.  

Optymalizacja procesów logistycznych – opis projektu

Tło projektu

 • Nasz klient: 
  Czołowy operator logistyczny działający na rynku krajowym. 

Problem:

  • Klient nie był w stanie samodzielnie osiągnąć oczekiwanego poziomu rentowności. 
  • Zarząd firmy podejrzewał, że istotną przyczyną niskiej rentowności był brak ujednoliconego modelu operacyjnego różnych oddziałów organizacji. 
  • Samodzielna próba przeprowadzenia projektu unifikacji procesów operacyjnych w oddziałach zakończyła się niepowodzeniem. 

Cel projektu

 • Unifikacja sposobu realizacji procesów operacyjnych w różnych oddziałach organizacji. 
 • Określenie potencjału rozwoju organizacji poprzez zmianę / poprawę modelu operacyjnego. 

Optymalizacja procesów - nasze podejście

 • Informacje o stanie obecnym zostały zebrane podczas wizytacji wybranych oddziałów organizacji oraz w czasie spotkań w departamentach zcentralizowanych. Dodatkowe informacje zostały pozyskane dzięki ankiecie przeprowadzonej we wszystkich oddziałach firmy klienta. 
 • Model unifikujący procesy operacyjne oddziałów oraz rekomendacje optymalizacyjne opracowaliśmy na podstawie wniosków ze spotkań warsztatowych zespołu projektowego. 
 • Dla rekomendacji przeprowadziliśmy ocenę porównawczą pod kątem: 
   • istotności dla organizacji,  
   • czasochłonności,  
   • oczekiwanego wpływu na wynik finansowy, 
   • trudności wdrożenia. 

Rezultaty wdrożenia optymalizacji procesów

 • W ramach projektu optymalizacji procesów operacyjnych klienta nasi eksperci opracowali: 

   • zunifikowany model realizacji zadań wchodzących w skład procesów operacyjnych 
   • zunifikowany model reagowania w sytuacjach kryzysowych 
   • listę stanowisk wraz z ich charakterystyką dopasowaną do zunifikowanego modelu operacyjnego 
   • listę 20+ inicjatyw strategicznych ocenionych na podstawie 4 kryteriów:  
     • Istotności dla organizacji. 
     • Trudności wdrożenia. 
     • Oczekiwanego zysku. 
     • Czasochłonności. 
 • Chcesz dowiedzieć się jak przeanalizować i usprawnić procesy w Twojej firmie?

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe