Pozyskanie kapitału i wejście na Rynek Główny GPW

Pozyskanie kapitału i wejście na Rynek Główny GPW

dlaczego warto

Pozyskanie kapitału i wejście na Rynek Główny GPW
dlaczego warto

Skoro uzyskanie statusu spółki publicznej notowanej na Rynku Głównym GPW, stanowi kamień milowy rozwoju firmy, decyzja o przeprowadzeniu IPO powinna wynikać z prawidłowej identyfikacji, celu wejścia na giełdę.

Kapitał, wycena i marka – cele wejścia na Rynek Główny GPW
Wyliczenie najbardziej oczywistych powodów, dla których spółki decydują się na wejście na rynek regulowany, rozpoczyna się zwykle od wskazania na potrzebę pozyskania kapitału. Emitując nowe akcje dla inwestorów spółka otrzymuje kapitał, który może być spożytkowany na dalszy rozwój – inwestycje w technologie, ekspansję na nowe rynki, wzmocnienie zasobów ludzkich. Przewaga finansowania poprzez emisję akcji, a następnie wprowadzenie ich do obrotu publicznego, nad np. pozyskaniem środków  od funduszu inwestycyjnego np. typu Private Equity czy Venture Capital działającego na rynku prywatnym, polega m.in. na braku restrykcyjnej umowy inwestycyjnej, która w przypadku funduszu,  przeważnie w momencie braku uzyskania przez spółkę wyników, przyznaje funduszowi zespół praw, które nie muszą być korzystne np. dla zarządu, a w niektórych przypadkach również dla właścicieli np. prawo do zmiany składu zarządu lub zakupu kolejnej transzy akcji po obniżonej cenie. GPW pozwala „mieć ciastko i zjeść ciastko” – poprzez emisję akcji i debiut giełdowy właściciele zapewniają  spółce finansowanie na dalszy rozwój, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad biznesem, a ponadto otwierają kilka dodatkowych opcji, które mogą mieć pozytywny wpływ na zarządzaną przez nich spółkę, a także na swój majątek prywatny.  

Samo uzyskanie statusu spółki publicznej sprzyja budowaniu jej wiarygodności i renomy. Sprostanie wymaganiom formalnym – zarówno poprzedzającym IPO, jak i związanym z uczestnictwem w rynku regulowanym – świadczy o dojrzałości organizacyjnej spółki. Warto podkreślić, że spółki notowane w większym stopniu skupiają uwagę mediów, dzięki czemu obecność ich marek w przestrzeni publicznej jest lepiej zaznaczona. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów notowanych na głównym parkiecie, najpilniej śledzonym przez inwestorów i analityków.

Ze względu na wzrost wiarygodności i co za tym idzie zmianę postrzegania biznesu notowanego np. przez banki – status spółki publicznej prowadzi do obniżenia kosztów finansowania dłużnego lub możliwości pozyskania finansowania dłużnego bez zabezpieczeń.

Kolejną korzyścią jest możliwość pozyskania kolejnych transz inwestycyjnych w ramach wtórnych emisji (SPO), o ile oczywiście spełnia się pierwotne założenia deklarowane wobec inwestorów.

Określenie priorytetów
Choć z chwilą wejścia na Rynek Główny GPW spółka uzyskuje możliwość osiągnięcia wszystkich potencjalnych celów, przed decyzją o emisji i debiucie, niezwykle cenne jest przeprowadzenie analizy strategicznej dotyczącej zbieżności priorytetów organizacji z możliwościami, które daje obecność na GPW. Co więcej, cele, jakie przyświecają zarządowi planującemu IPO, wywierają wpływ na informacje, które spółka obowiązana jest ujawnić w prospekcie emisyjnym.

Profesjonalne wsparcie
Kluczową rolę w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa odgrywa możliwość  współpracy z doświadczonym zespołem doradczym. Dom Maklerski Navigator, jest podmiotem, który kompleksowo wspiera przedsiębiorców w całym procesie zarówno przygotowań, jak i pozyskania kapitału w IPO i wejścia na Rynek Główny GPW. Zapraszamy do kontaktu i indywidualnych konsultacji.

 

 

 

 

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana i zostanie przekazana do odpowiedniego działu.
Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe