Pure Biologics S.A. pozyskał 10,1 mln PLN equity na rozwój innowacyjnych leków biologicznych

Firma biofarmaceutyczna Pure Biologics S.A., dla której Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił funkcję doradcy oraz przeprowadził niepubliczną ofertę akcji, pozyskała 10,1 mln PLN na rozwój innowacyjnych leków biologicznych. Jest to druga runda finansowania, którą Pure Biologics S.A. przeprowadził we współpracy z Domem Maklerskim Navigator S.A., a do akcjonariatu Spółki dołączyły kolejne renomowane fundusze inwestycyjne (łącznie Spółka pozyskała 13 mln PLN equity). Akcje Pure Biologics S.A. są notowane na rynku NewConnect.

Pure Biologics S.A. to pierwsza w Polsce firma biofarmaceutyczna opracowująca innowacyjne leki biologiczne oparte na bispecyficznych przeciwciałach. Bispecyficzne przeciwciała znajdują nowatorskie zastosowanie w immunoonkologii, co jest aktualnie czołowym trendem w światowej farmaceutyce. Spółka rozwija również terapeutyczne wyroby medyczne oparte o technologie aptamerowe. Pure Biologics S.A. stworzyła innowacyjną platformę (jedna z kilkunastu na świecie) do generowania przeciwciał biologicznych, jak również innowacyjną platformę do selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów (wąskie, w skali światowej grono firm dysponujących tego typu technologią).

Pure Biologics S.A. specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, testów diagnostycznych oraz wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym. Spółka prowadzi również badania kontraktowe na zlecenie podmiotów zewnętrznych w m.in. w zakresie selekcji cząsteczek aktywnych do zastosowań medycznych (przeciwciał i aptamerów) oraz produkcji, oczyszczania i analizy rekombinowanych białek. Pure Biologics S.A. pozyskała dotychczas od funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów prywatnych 13 mln PLN, a łącznie 83 mln PLN (dotacje oraz equity).

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe