Raport: finansowanie akwizycji poprzez emisje obligacji

Łącząc kompetencje w zakresie doradztwa przy emisjach obligacji korporacyjnych oraz przy transakcjach fuzji i przejęć, oraz jednocześnie obserwując rosnącą liczbę emisji obligacji, z których środki przeznaczane są na finansowanie akwizycji, poddaliśmy analizie takie emisje obligacji, ich warunki oraz miejsce w strukturze finansowania transakcji przejęcia.

Analiza ta oparta jest o rynkowe emisje obligacji przeprowadzone w ostatnich 5 latach, zatem zakres tej analizy pokrywa się z okresem funkcjonowania rynku Catalyst. Pomimo niedużej próby, tj. po analizie 12 emisji obligacji  przeprowadzonych przez 9 spółek, wyniki pozwalają wyciągnąć wnioski w zakresie warunków takich emisji oraz preferencji inwestorów.

Dodatkowo analiza ta bierze pod uwagę sytuację finansową spółek przed emisją obligacji oraz po jej przeprowadzeniu i finalizacji akwizycji, a także wskazuje dalsze plany spółek w zakresie emisji obligacji lub samych akwizycji.

Analiza ta podsumowana została wnioskami zarówno dla spółek rozważających emisje obligacji w celu finansowania akwizycji, jak i dla inwestorów rozważających inwestycje w takie obligacje.

Zachęcamy do lektury pełnego raportu – raport

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe