Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 2015 r.

Wiodący deweloperzy z rynku Catalyst wykorzystują sprzyjające otoczenie konsekwentnie poprawiając przychody oraz marże. Wzrost o ponad 1/3 sprzedanych lokali w formie umów przedwstępnych i deweloperskich w 2015 r. oraz rosnące cele sprzedażowe na bieżący rok pozwalają stwierdzić, iż nie jest to koniec dobrej passy deweloperów.

Ostatnie dwa lata były dla deweloperów bardzo udane. Korzystne otoczenie rynkowe zaowocowało wzrostem przekazań lokali przez wszystkich deweloperów działających na rynku w 2015 r. o 5,7%. W raporcie DM Navigator przeanalizowano grupę 11 deweloperów mieszkaniowych, którzy posiadają obligacje wprowadzone na Catalyst o łącznej wartości powyżej 40 mln zł i odnotowano wśród nich 2,4% wzrost przychodów z działalności deweloperskiej. Dobry okres dla deweloperów znajduje również odbicie w realizowanych marżach brutto i netto ze sprzedaży – były one u większości podmiotów wyższe aniżeli w poprzednich okresach.

W ostatnich latach deweloperzy mieszkaniowi wykazują zwiększoną aktywność w zakresie pozyskiwania środków na nowe projekty, w tym poprzez emisje obligacji korporacyjnych – od 2012 r. łącznie dziewiętnastu deweloperów zadebiutowało na rynku Catalyst. Od tego czasu spada poziom zadłużenia netto deweloperów. Dzieje się tak za sprawą rosnącego salda gotówki, które jest utrzymywane przez spółki, aby móc szybko zareagować na okazje inwestycyjne i nabywać grunty zapewniające im pipeline na kolejne okresy. Częściowo wynika to również z deponowana środków rachunkach powierniczych.

Warto zauważyć, iż od kilku lat spada również udział kredytów bankowych w strukturze zadłużenia deweloperów na korzyść obligacji, które są przez nich chętnie wybierane – na koniec 2015 r. łączna wartość zobowiązań z tytułu obligacji po raz pierwszy przekroczyła wartość zobowiązań z tytułu kredytów w grupie analizowanych przez nas deweloperów i wyniosła ponad 2 mld zł. W ciągu najbliższych 18 miesięcy przypada termin zapadalności obligacji o wartości ponad 750 mln zł. W ocenie DM Navigator emitenci w znacznej części będą chcieli zrefinansować te obligacje poprzez nowe emisje.

Poziom sprzedaży za pierwszy kwartał 2016 r. oraz zwiększenie liczby wydanych pozwoleń na budowę o 20% dają solidne podstawy, aby sądzić, że prognozy zarządzających się zmaterializują, a wyniki w latach 2016-2017 będą przynajmniej równie wysokie jak w 2015 r.

Raport zawiera analizę wybranych deweloperów z rynku Catalyst, tj.: Lokum Deweloper SA, Vantage Dewelopment SA, JW Construction Holding SA, Marvipol SA, Atal SA, Ronson Europe NV, Polnord SA, LC Corp SA, Murapol SA, Robyg SA, Dom Development SA.

Zachęcamy do lektury pełnego raportu – raport

 

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe