Raportowanie niefinansowe – przegląd rynku GPW

Dokonaliśmy analizy aktualnych praktyk w raportowaniu niefinansowym za 2018 r. spółek z rynku GPW. Populacja spółek objęta przeglądem nie uwzględniała spółek zagranicznych oraz spółek z przesuniętym rokiem obrachunkowym. Datą odcięcia jest 25 marca 2019 r.

Oto garść aktualnych statystyk i obserwacji z rynku GPW:

 • Łącznie okresowy raport roczny za 2018 r. został opublikowany przez 92 emitentów z GPW (z pierwotnie 98 zadeklarowanych, 6 emitentów przełożyło publikacje).
 • 51 emitentów razem z raportem rocznym przekazało informacje niefinansowe (roku temu do daty 25 marca 2018 r. raporty niefinansowe opublikowały 64 spółki).
 • 28 spółek przekazało informacje niefinansowe jako część (osobny punkt) sprawozdania zarządu, natomiast 23 emitentów przekazało informacje niefinansowe w formie odrębnego raportu (z czego 7 emitentów zrobiło to wyłącznie poprzez korporacyjną stronę www relacji inwestorskich).
 • Najwięcej informacji niefinansowych zostało opublikowanych w dniu 14 marca 2019 r. (9).
 • Między 14-22 marca 2019 r. opublikowana została blisko połowa raportów niefinansowych (25) spośród dotychczas przekazanych (51).
 • Należy się spodziewać, że kolejne okresy w których nastąpi ponadprzeciętne upublicznianie raportów niefinansowych to końcówka marca oraz ostatni tydzień kwietnia 2019 r. – wtedy ok 50% spółek z GPW zadeklarowało przekazanie raportów rocznych za 2018 r.
 • W ubiegłym roku przy publikacji raportów rocznych za 2017 r. raporty niefinansowe zostały przekazane przez ok 160 podmiotów (więc należy oczekiwać że przed nami jeszcze przynajmniej ok 100-120 raportów niefinansowych).
 • Dotychczas tylko jeden podmiot opublikował raport niefinansowy na zasadzie dobrowolności – pomimo faktu, iż spółka nie spełniała kryteriów ustawowych obligujących do jego sporządzania (INTERFERIE S.A. – w oparciu o krajowe Standardy Informacji Niefinansowych (SIN); publikacja nastąpiła także w roku ubiegłym).
 • W dominującej części opublikowanych raportów niefinansowych Spółki sporządziły je na podstawie międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI Standards) – 27 emitentów. Dwanaście (12) spółek wskazało, iż sprawozdanie niefinansowe zostało sporządzone w oparciu o własne zasady uwzględniające przepisy ustawy o rachunkowości, wytyczne Komisji Europejskiej, dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych oraz krajowe Standardy Informacji Niefinansowych (SIN) i międzynarodowe wytyczne GRI Standards. Także dwunastu (12) emitentów w swoich raportach w ogóle nie wskazało na podstawie jakich wytycznych zostały przygotowane informacje niefinansowe.
 • Niektóre spółki jak np. Bank Pekao S.A. oraz Asseco South Eastern Europe S.A. w raportach rocznych nie przekazały oświadczeń nt. informacji niefinansowych, wskazując przy tym, że stanowią one części oświadczeń sporządzanych przez ich podmiot dominujący – taką możliwość dopuszcza Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych.
 • Należy mieć na uwadze, że w niedalekiej przyszłości pracy z raportami niefinansowymi będzie więcej – rozszerzenie w zakresie raportowania dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe