Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych i SKA – problemy praktyczne z perspektywy spółek i ich Zarządów oraz Akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

Dom Maklerski Navigator S.A. wraz z kancelarią Kancelarią Ślązak, Zapiór i Wspólnicy serdecznie zapraszają w dniu 15 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 na bezpłatny webinar poświęcony obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i SKA oraz ostatnim zmianom w KSH w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń oraz posiedzeń pozostałych organów w formie online.

2020 r. to niewątpliwie rok rewolucyjny z perspektywy funkcjonowania niepublicznych spółek akcyjnych. W wyniku ostatniej nowelizacji KSH z obrotu znikną akcje w formie dokumentowej, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrach akcjonariuszy prowadzonych przede wszystkim przez domy maklerskie.

To już ostatni moment, żeby rozpocząć przygotowania do wprowadzonych zmian – już do czerwca 2020 r. Zarządy Spółek muszą wykonać szereg czynności niezbędnych do otwarcia rejestru akcjonariuszy w terminie, a z praktycznego punktu widzenia najlepiej część obowiązków zrealizować jeszcze przed najbliższym WZA!

Dodatkowo specustawa ws. zwalczania koronawirusa dała możliwość odbywania zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej on-line, co niewątpliwie ułatwi ich funkcjonowanie w obecnej sytuacji.

Podczas bezpłatnego webinaru eksperci Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy oraz Domu Maklerskiego Navigator SA przedstawią wszystkie kluczowe aspekty związane z dematerializacją akcji oraz ostatnią nowelizacją KSH.

KLIKNIJ I ZAREJESTRUJ SIĘ!

Program:
I. Obowiązki spółek akcyjnych wynikające z obligatoryjnej dematerializacji akcji
1. Dematerializacja akcji spółek – Czy dotyczy wszystkich spółek?
2. Konsekwencje dematerializacji akcji spółek niepublicznych. Co stanie się z dokumentami akcji po 2020 r.?
3. Rejestr akcjonariuszy – kluczowe zasady prowadzenia rejestru oraz zakres ujawnień w rejestrze
4. Proces i harmonogram dematerializacji akcji z perspektywy spółek niepublicznych (analiza problemów praktycznych).
5. Kluczowe aspekty prawne związane z dostosowaniem się spółek do otwarcia rejestru akcjonariuszy oraz aspekty korporacyjne wymagające weryfikacji
6. Obowiązki i odpowiedzialność Spółek i Zarządów
7. Dematerializacja akcji z perspektywy spółek w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i w likwidacji

II. Rola domu maklerskiego w codziennym funkcjonowaniu spółki akcyjnej i akcjonariuszy
1. System IT jako fundament rejestru akcjonariuszy – najważniejsze funkcjonalności z perspektywy spółek i akcjonariuszy
2. WZA wg nowych zasad. Jak zmienią się zasady organizacji?
3. Relacje spółka – akcjonariusze – dom maklerski w kontekście wypłaty dywidendy
4. Realizacja transakcji sprzedaży i zastawiania akcji ujawnionych w rejestrze – nowe zasady obrotu akcjami

III. Walne zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
1. Które spółki mogą przeprowadzać zgromadzenia zdalne?
2. Jak przeprowadzić zgromadzenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej?
3. Pełnomocnik na zdalnym zgromadzeniu
4. Głosowanie na odległość
5. Rola notariusza i sposób sporządzania protokołu ze zgromadzenia

Jeśli chcieliby Państwo zadać konkretne pytania dot. powyższych aspektów z perspektywy Państwa spółek to zachęcamy od przesłania ich przed spotkaniem na adresy: krzysztof.dziubinski@dmnavigator.pl i mprysak@kancelaria-szip.pl !

PRELEGENCI:

Adwokat KATARZYNA STABIŃSKA – Wspólnik kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Specjalista w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Uczestnik w procesach pozyskiwania kapitału: dłużnego, private equity i z rynków kapitałowych. Doradzała przy projektach typu joint venture. Koordynator licznych badań prawnych due diligence. Kierowała wieloma procesami reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych. Doradca prawny dla grup kapitałowych, spółek prywatnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym oraz spółek publicznych, z różnych branż związanych głównie z przemysłem elektromaszynowym, górnictwem, transportem oraz IT i nowymi technologiami.

KRZYSZTOF DZIUBIŃSKI, CFA – Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Uczestniczył w ponad 120 emisjach papierów wartościowych oraz wprowadzeniu wybranych z nich na GPW. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. W Domu Maklerskim Navigator odpowiada również za Departament przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych dot. regulacji rynku kapitałowego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego nr 760, licencji maklera papierów wartościowych nr 2193, CFA Charterholder oraz Certyfikowany Doradca w ASO.

#rejestr #rejestrakcjonariuszy #dematerializacja #dematerializacjaakcji #obowiazkowadematerializacja

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe