Webinar: Rejestr akcjonariuszy a zabezpieczenia na akcjach – wybrane problemy praktyczne z perspektywy wierzycieli finansowych dotyczące stosowanych w praktyce obrotu mechanizmów zabezpieczeń na akcjach w kontekście obowiązkowej dematerializacji akcji | DM Navigator & act BSWW & CEETA

W dniu 30 czerwca 2020 r. odbył się organizowany przez Dom Maklerski NavigatorCEETA oraz kancelarię act BSWW webinar pt. “Rejestr akcjonariuszy a zabezpieczenia na akcjach – wybrane problemy praktyczne z perspektywy wierzycieli finansowych dotyczące stosowanych w praktyce obrotu mechanizmów zabezpieczeń na akcjach w kontekście obowiązkowej dematerializacji akcji”.

Prelegenci:

Bartosz Krzesiak – Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator SA

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

Krzysztof Dziubiński, CFA, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Uczestniczył w ponad 120 emisjach papierów wartościowych oraz wprowadzeniu wybranych z nich na GPW. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. W Domu Maklerskim Navigator odpowiada również za Departament przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych dot. regulacji rynku kapitałowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego nr 760, licencji maklera papierów wartościowych nr 2193, CFA Charterholder oraz Certyfikowany Doradca w ASO

Jakub Salwa – Adwokat i Partner w kancelarii act BSWW

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych, transakcji finansowania, fuzji i przejęć oraz private equity.
Przeprowadzał i monitorował liczne projekty w zakresie finansowania dłużnego, mezzanine i private equity, w ramach których świadczył kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego i nadzorował zespoły prawników pracujących przy tych projektach. Obsługiwał kilkadziesiąt emisji obligacji, zarówno w ramach strukturyzowanych transakcji prywatnych, jak i tych na rynku publicznym. Doradza również wierzycielom instytucjonalnym w procesach dochodzenia i restrukturyzacji długu finansowego.  Zapewnia pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego.

Michał Pawlak – Radca Prawny i Starszy Prawnik w kancelarii act BSWW

Zajmuje się obsługą prawną emisji obligacji zabezpieczonych. Posiada kompleksowe doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Uczestniczył w obsłudze projektów z zakresu restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych dla potrzeb optymalizacji podatkowych. Reprezentował przedsiębiorców w negocjacjach z bankami dotyczących restrukturyzacji zadłużenia z tytułu opcji walutowych i kredytów inwestycyjnych. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców w procesach sądowych i arbitrażowych ze stosunku spółki oraz dotyczących roszczeń odszkodowawczych z umów inwestycyjnych.

 

#dematerializacja #rejestr #dmnavigator #rejestrakcjonariuszy #dematerializacjaakcji

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe