Webinar: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator oraz JDP Drapała & Partners

6 kwietnia (poniedziałek) godzina 10.00

Webinar

Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji

Aby zapisać się na bezpłatne wydarzenie online, wypełnij formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ – REJESTRACJA

 30 czerwca 2020 r. to dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych ostateczny termin na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy oraz wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce papierowych dokumentów akcji.

Podczas wydarzenia razem z ekspertami z Kancelarii JDP DRAPAŁA & PARTNERS odpowiemy, jak z praktycznej strony bezpiecznie przeprowadzić dematerializację, nie narażając zarządu spółki na odpowiedzialność karną, ani cywilną, w tym wobec akcjonariuszy. Omówimy także rolę Domu Maklerskiego Navigator jako partnera merytorycznego udostępniającego nowoczesne narzędzia informatyczne mające na celu ułatwienie całego procesu dematerializacji zarówno emitentom, jak i akcjonariuszom.

Szczegółowy program wydarzenia:

 1. Przyczyny i konsekwencje wprowadzenia dematerializacji
 2. Proces dematerializacji w praktyce krok po kroku:
 3. Podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy
 4. Niezbędne czynności:
 5. wybór podmiotu prowadzącego rejestr,
 6. zawarcie umowy o prowadzenie rejestru,

iii. wezwania akcjonariuszy do zwrotu dokumentów akcji,

 1. przekazanie odpowiednich dokumentów do domu maklerskiego,
 2. otwarcie przez dom maklerski rejestru akcjonariuszy i następnie bieżące dokonywanie wpisów w rejestrze.
 3. Terminy i harmonogram
 4. Odpowiedzialność władz spółek za prawidłowe przeprowadzenie dematerializacji
 5. Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr oraz przykładowa aplikacja do obsługi rejestru udostępniona przez dom maklerski
 6. Alternatywne rozwiązania w stosunku do dematerializacji
 7. Przekształcenie w sp. z o.o.
 8. Przejęcie (w szczególności downstream merger przez zależną spółkę z o.o.)
 9. Przeniesienie majątku spółki akcyjnej do spółki z o.o oraz likwidacja spółki akcyjnej
 10. Wady i zalety powyższych rozwiązań.

Prezenterzy:

Bartosz Krzesiak – Dom Maklerski Navigator S.A.

Marcin Chomiuk – Kancelaria JDP DRAPAŁA & PARTNERS

Adam Usiądek – Kancelaria JDP DRAPAŁA & PARTNERS

#rejestr #rejestrakcjonariuszy #dematerializacja #dematerializacjaakcji #obowiazkowadematerializacja

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe