Zatwierdzenie Prospektu Creepy Jar SA

W dniu 17 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Creepy Jar sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rolę firmy inwestycyjnej w procesie pełnił Dom Maklerski Navigator S.A., natomiast Navigator Capital S.A. był doradcą finansowym. Doradcą prawnym przy projekcie była kancelaria Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe