Znaczne pakiety akcji w spółkach publicznych – zmiany w przepisach

Począwszy od 1 marca 2024 roku zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji spółek publicznych przez znaczących akcjonariuszy powinny być przekazywane do KNF wyłącznie za pośrednictwem nowego formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej KNF pod adresem: https://bzp.knf.gov.pl/

Chodzi tu o zawiadomienia sporządzane przez znacznych akcjonariuszy w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem określonego progu w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, bądź o zmianie stanu posiadania wynikającego ze zmniejszenia udziału w spółce publicznej i osiągnięcia lub zejścia w ten sposób poniżej określonego progu, np. poprzez kupno, sprzedaż, objęcie akcji, darowiznę lub w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.

Należy pamiętać, że wysłanie do UKNF formularza poprzez system, o którym mowa powyżej, nie zwalnia akcjonariusza z obowiązku przekazania stosownego zawiadomienia równolegle do spółki, a także, że zawiadomienia przekazywane do UKNF różnią się nieznacznie treścią od zawiadomień sporządzanych w celu przekazania ich spółce i powinny dodatkowo zawierać: PESEL lub NIP i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej albo kod LEI i adres siedziby w przypadku osoby prawnej.

Ideą przedmiotowych zmian jest odejście od dotychczasowego sposobu przekazywania zawiadomień, tj.: złożenia osobiście, za pośrednictwem biura podawczego UKNF, korespondencyjnie bądź poprzez platformę ePUAP na rzecz zautomatyzowanego systemu, który ma usprawnić i ujednolicić komunikację pomiędzy akcjonariuszami i UKNF.

Tomasz Kubik
Radca prawny
E-mail: tomasz.kubik@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe