Aktualności

REAL ESTATE INDEX POLAND Q1 2023

25.07.2023

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q1 2023

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q1 2023

RAPORT
Po trudnym roku 2022 przyszedł – przełomowy na swój sposób – pierwszy kwartał 2023 r. Przełomowy – bo to, co się wydarzyło w tym okresie, będzie wpływać w perspektywie paroletniej na rynek mieszkaniowy. Po pierwsze – zapowiedź Bezpiecznego Kredytu 2%, po drugie stabilizacja cen mieszkań, po trzecie stabilizacja cen najmu w największych miastach. Jak to odbiło się na sprzedaży mieszkań i wynikach finansowych deweloperów? Jak to wpływa na podaż mieszkań? Przyjrzymy się temu w naszym raporcie.
Tomasz Puzyrewicz
Dyrektor Departamentu Emisji Obligacji Navigator Capital Group

Raport

Pobierz bezpłatnie raport REAL ESTATE INDEX POLAND Q1 2023 r.

Kontakt

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas! Chętnie poznamy Twoje potrzeby.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q2 2023

12.07.2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 2 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 96 transakcji fuzji i przejęć. To o 7 więcej niż w II kw. 2022 roku i o 1 więcej niż w I kw. 2023 r. Największa transakcja było przejęcie STS Holding przez Entain CEE.

 

Największym zainteresowaniem inwestorów niezmiennie cieszyły się spółki reprezentujące sektor TMT. W analizowanym kwartale stanowiły one przedmiot przejęcia w ponad 1/4 wszystkich transakcji, co umocniło sektor na czele polskiego rynku M&A. Ubiegły kwartał obfitował również w transakcje wpisujące się w obserwowane od dłuższego czasu trendy konsolidacyjne na rynku usług stomatologicznych czy działalności dealerskiej. Uwagę mogą przyciągać także transakcje w sektorze FMCG, w którym aktywne były podmioty działające na rynku mleczarskim, o czym świadczą przejęcia dokonane przez Mlekovitę, Spomlek czy Polmlek. W minionym kwartale odnotowano trzy transakcje dotyczące spółek giełdowych o wartości przekraczającej 1 mld PLN tj. wezwanie na STS Holding, Alumetal oraz TIM, co świadczy o atrakcyjności polskich podmiotów dla strategicznych inwestorów zagranicznych, w szczególności przy aktualnym poziomie wycen na GPW.

 

"Polski rynek M&A ma się bardzo dobrze, a perspektywa na kolejne kwartały wydaje się być równie optymistyczna. Spodziewamy się, że bieżący rok może być rekordowym w historii naszego raportu pod względem odnotowanej liczby transakcji. Na taki obraz składają się nie tylko postępujące trendy konsolidacyjne na rynkach takich jak usługi medyczne, weterynaria, OZE czy dealerska, ale także duża aktywność inwestorów finansowych i zagranicznych. Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem do potencjalnej ekspansji, w której fuzje i przejęcia okazują się skutecznym i efektywnym narzędziem. W kolejnych okresach możemy spodziewać się również transakcji dotyczących spółek posiadających kompetencje, które mogą zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu."

Artur Wilk, manager w Departamencie Fuzji i Przejęć Navigator Capital Group

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


REAL ESTATE INDEX POLAND Q4 2022

23.05.2023

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q4 2022

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q4 2022

RAPORT

Rok 2022 był przełomowym rokiem dla polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Skumulowały się skutki inflacji, wojny, napływu uchodźców. Pomimo tej kumulacji w większości negatywnych czynników i osłabienia popytu, deweloperzy giełdowi pokazują dobre wyniki finansowe i są w stanie w dalszym ciągu bronić poziomów zysków i marży, jakie pamiętamy z okresu szczytu koniunktury. Czy w 2023 r. wejdą równie mocni? Postaramy się to pokazać w naszym raporcie.

Tomasz Puzyrewicz
Dyrektor Departamentu Emisji Obligacji Navigator Capital Group

Raport

Pobierz bezpłatnie raport REAL ESTATE INDEX POLAND Q4 2022 r.

Kontakt

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas! Chętnie poznamy Twoje potrzeby.

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q4 2022

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q4 2022

RAPORT

Rok 2022 był przełomowym rokiem dla polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Skumulowały się skutki inflacji, wojny, napływu uchodźców. Pomimo tej kumulacji w większości negatywnych czynników i osłabienia popytu, deweloperzy giełdowi pokazują dobre wyniki finansowe i są w stanie w dalszym ciągu bronić poziomów zysków i marży, jakie pamiętamy z okresu szczytu koniunktury. Czy w 2023 r. wejdą równie mocni? Postaramy się to pokazać w naszym raporcie.

Tomasz Puzyrewicz
Dyrektor Departamentu Emisji Obligacji Navigator Capital Group

Raport

Pobierz bezpłatnie raport REAL ESTATE INDEX POLAND Q4 2022 r.

Kontakt

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas! Chętnie poznamy Twoje potrzeby.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe