Aktualności

SDS Optic S.A. – The Best Annual Report 2021

17.10.2022

Mamy zaszczyt poinformować, że jeden z naszych klientów SDS Optic S.A. otrzymał wyróżnienie w konkursie The Best Annual Report 2021 za najlepszy debiut w kategorii sprawozdanie z działalności na NewConnect.

The Best Annual Report to odbywający się corocznie konkurs na najlepszy raport roczny dla spółek z rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu, którego celem jest wyłonienie najlepszych i najbardziej wartościowych raportów rocznych dla akcjonariuszy oraz inwestorów.

Navigator Capital S.A. pełni dla SDS Optic S.A. rolę Autoryzowanego Doradcy na NewConnect.

Serdecznie gratulujmy Emitentowi wyróżnienia!

Szczegółowe wyniki konkursu: WYNIKI


Rynek M&A w Polsce – Raport M&A Index Poland Q3 2022

11.10.2022

W III kw. 2022 na polskim rynku fuzji i przejeć odnotowano 74 transakcje, o 6 więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Największa transakcje stanowiło przejecie Curiosity Diagnostics przez Bio-Rad Laboratories. Scope Fluidics otrzymało za swoja spółkę zależna 100 mln USD, natomiast kwota ta może zostać zwiększona o kolejne 70 mln USD po spełnieniu określonych warunków.

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Navigator Capital wśród najlepszych Autoryzowanych Doradców w ASO

08.09.2022

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2021  r. W wyniku przeprowadzonej oceny Navigator Capital znalazł się w grupie pierwszej.
Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

  • jakości dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu;