Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q2 2024

M&A Index Poland

Fuzje i przejecia w 2 kw. 2024 roku

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 2 kwartał 2024 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w 2 kw. 2024 roku byliśmy świadkami 82 transakcji. To wynik niższy o 14 względem analogicznego kwartału 2023 r. Największą ujawnioną transakcją było przejecie SELT przez Grupe Kety.

Liczba 82 transakcji zrealizowanych w ciągu kwartału jest istotnie niższa od średniej obserwowanej w ostatnich kwartałach. Jest to tez pierwszy odczyt wyłamujący się z trendu wzrostowego, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Niższa aktywność inwestorów może wynikać z sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie. W minionym kwartale mieliśmy do czynienia z wyborami do europarlamentu oraz przygotowaniami do wyborów parlamentarnych w kluczowych gospodarkach takich jak Wielka Brytania czy Francja. Wydarzenia te mają istotny wpływ na politykę Unii Europejskiej w zakresie gospodarki oraz wsparcia dla Ukrainy, co również mogło być elementem ryzyka dla inwestorów. Istotny wpływ na decyzje inwestycyjne mogą mieć także zbliżające się wybory prezydenckie w USA, od których wyniku uzależniona jest dalsza współpraca tego kraju z krajami europejskimi. Wynik ten sugeruje, iż należy z uwaga przyglądać się kolejnym kwartałom na rynku M&A, w szczególności w sytuacji, w której III kwartał ze względu na sezonowość jest zazwyczaj słabszy od poprzedzającego. Na ten moment nie ma jednak przesłanek, aby mówić o odwróceniu trendu lub trwałym pogorszeniu sentymentu inwestorów zagranicznych do inwestowania w Polsce.

W II kwartale na polskim rynku zaobserwowaliśmy 82 ogłoszone transakcje M&A. W analizowanym kwartale byliśmy świadkami spadku liczby transakcji w ujęciu rok do roku o 14 zrealizowanych procesów. Znaczący spadek liczby transakcji zawartych w II kwartale roku został odnotowany po raz pierwszy od roku 2020, w którym liczba transakcji spadła ze względu na wybuch pandemii COVID-19 oraz powszechne lockdowny w gospodarce.

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe