Obligacje

Parkiet: Jak sfinansować akwizycję emisją obligacji

27.01.2016

“Wiele spółek dochodzi do etapu, w którym jedyną receptą na dalszy wzrost jest akwizycja bądź fuzja z innym podmiotem. Wybór metody zapłaty oraz źródeł finansowania jest jedną z kluczowych decyzji przy tego typu procesach.”

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Krzysztofa Dziubińskiego, członka zarządu DM Navigator, opublikowanego w dn. 27.01.2016 w dzienniku Parkiet.


Parkiet: Emisja obligacji jako pierwszy krok spółki na rynku kapitałowym

19.01.2016

“Emisja obligacji często uświadamia również właścicielom spółek, że rynek kapitałowy i związane z nim obowiązki informacyjne nie są dla nich zagrożeniem, lecz stanowią szansę dalszego rozwoju.”

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Krzysztofa Dziubińskiego, członka zarządu DM Navigator, opublikowanego w dn. 19.01.2016 w dzienniku Parkiet.


Parkiet: Zmienia się status quo rynku pierwotnego

11.03.2015

“Z jednej strony skuteczność działania, z drugiej strony reputacja oferującego stawiającego na możliwie mało ryzykownych emitentów – taką opinię na rynku trzeba sobie wypracować, ale gdy się ją już ma, siła przyciągania emitentów i inwestorów rośnie”.

W dzisiejszym wydaniu gazety “Parkiet” artykuł autorstwa red. Emila Szwedy o zmianach na rynku obligacji, w tym również o DM Navigator.


Strona