Doradztwo transakcyjne i finansowe

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy doświadczonym zespołem doradców transakcyjnych. Pomagamy naszym klientom – właścicielom i menedżerom firm, realizować transakcje fuzji i przejęć oraz doradzamy w zakresie finansów przedsiębiorstw. Nasza wiedza ekspercka i doświadczenie obejmuje transakcje fuzji i przejęć, zagadnienia związane z finansowymi aspektami działalności przedsiębiorstw i restrukturyzację finansową.

Wspieramy klientów realizujących rozwój poprzez akwizycje i pomagamy przedsiębiorcom realizować efektywne transakcje wyjścia z biznesu poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa. Bierzemy również udział w procesach restrukturyzacji zadłużenia, wspierając klienta w kontaktach zarówno przed bankami, jak również innymi wierzycielami i pomagamy w określeniu optymalnej struktury finansowania.

Doradzamy średnim i dużym przedsiębiorstwom działającym na rynku krajowym oraz międzynarodowo zapewniając niezależne doradztwo dostosowane do potrzeb klienta. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu złożonych i skomplikowanych transakcji, w tym także międzynarodowych, a także w realizacji kompleksowych restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Naszym nadrzędnym celem jest interes naszego klienta – pomagamy go osiągnąć dzięki naszemu wszechstronnemu doświadczeniu zdobytemu w kilkudziesięciu zróżnicowanych transakcjach.

DORADZTWO TRANSAKCYJNE

Kompleksowo realizujemy transakcje fuzji i przejęć. Uczestniczymy w każdym etapie procesu – koordynujemy cały proces począwszy od ustalenia oczekiwań klienta, rozpoznania rynku i identyfikacji optymalnych celów lub inwestorów, poprzez koordynację badania due diligence (badanie ryzyk), kończąc na prowadzeniu negocjacji umowy kupna / sprzedaży firmy.


Doradzamy zarówno w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw (sell-side), jak i w transakcjach zakupu firm (buy-side). Realizujemy transakcje typu MBO i LBO.

DORADZTWO FINANSOWE


W zakresie doradztwa finansowego zapewniamy klientom m.in. wsparcie w zarządzaniu wartością ich przedsiębiorstw. Naszym celem, jako doradców finansowych, jest pomoc klientom w wyborze i wdrożeniu optymalnych rozwiązań dla zaspokojenia ich potrzeb.

Uważamy, że podstawą sukcesu jest dobra komunikacja zarówno potrzeb, jak i możliwych rozwiązań. Chcemy, aby nasi Klienci rozumieli dlaczego proponowane przez nas rozwiązania są dla nich optymalne.

Łączymy szeroką wiedzę teoretyczną z doświadczeniem transakcyjnym i biznesowym. Posiadamy bogate doświadczenie zarówno we współpracy ze spółkami publicznymi, jak i przedsiębiorstwami prywatnymi. Oferujemy wsparcie przy realizacji projektów m.in. z następujących obszarów środowiska biznesowego: wyceny na potrzeby strategiczne i zarządcze, strategie rozwoju, biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć, programy motywacyjne, optymalizacje struktur organizacyjnych.

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA


Pomagamy przedsiębiorstwom, które doświadczają trudności związanych z obsługą zadłużenia finansowego. Wspieramy spółkę w procesie restrukturyzacji zadłużenia: pracujemy wspólnie z jej przedstawicielami nad ustaleniem optymalnego scenariusza pozyskania środków, pomagamy ustalić realny harmonogram spłat, bierzemy udział w negocjacjach z wierzycielami oraz uczestniczymy w przygotowaniu dokumentacji i umów niezbędnych dla pozyskania finansowania na zmienionych, korzystniejszych warunkach.

Doradzamy również przy procesach restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej. Pomagamy właścicielom firm działających w formie spółki osobowej oraz przedsiębiorstw zorganizowanych w złożone grupy kapitałowe w doprowadzeniu organizacji do przejrzystej i funkcjonalnej formy. Dzięki restrukturyzacji organizacyjnej możliwe jest późniejsze pozyskanie kapitału (w formie emisji obligacji lub akcji) lub sprzedaż przedsiębiorstwa do inwestora strategicznego albo finansowego.

DORADZTWO W SPORACH GOSPODARCZYCH


Wiedza ekspercka i doświadczenie w obszarze corporate finance, wzbogacone ugruntowanymi podstawami teoretycznymi bazującymi na działalności naukowej, sprawiają, że Navigator Capital był wielokrotnie wybierany jako doradca w sprawach ekonomiczno-finansowych na potrzeby procesów prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Doświadczenie ze sporządzania analiz i opinii eksperckich uzupełniają doświadczenie Navigator Capital o kluczowe kompetencje potrzebne przy realizacji projektów związanych z procesami sądowymi. Wielokrotnie przygotowywaliśmy dokumenty dla celów przedsądowych, sądowych oraz arbitrażowych. Skupiamy się na kluczowych zagadnieniach z punktu widzenia postępowania. Posiadamy umiejętność szybkiej i efektywnej współpracy z kancelariami prawnymi prowadzącymi proces.

Znamy realia, dynamikę i specyfikę procesów prowadzonych przez sądami arbitrażowymi i powszechnymi. Pozwala nam to na obiektywną ocenę silnych i słabych stron argumentacji przygotowanej na potrzeby procesu i propozycję odpowiednich jej korekt.

Profesjonalne doradztwo w transakcjach biznesowych


Doradca transakcyjny z doświadczeniem w pracy w międzynarodowych bankach inwestycyjnych i firmach doradczych pomoże Ci podjąć korzystne decyzje dla Twojego biznesu. Do współpracy zachęcamy właścicieli firm, osoby odpowiedzialne za kwestie administracyjne i finansowe w przedsiębiorstwach oraz inwestorów.

DOŚWIADCZENIE

M&A

Pozyskiwanie kapitału dłużnego

Zobacz komentarze branżowe naszych ekspertów

Rynek M&A q2 2023

Rynek fuzji i przejęć jest obecnie niezmiernie dynamicznym obszarem, który odgrywa kluczową rolę w restrukturyzacji i rozwoju firm i kształtuje krajobraz biznesowy na całym świecie.

W naszym komentarzu eksperckim skupimy się na analizie najnowszych trendów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Przyjrzymy się także wpływowi globalnych wydarzeń i zmian gospodarczych na aktywność fuzji i przejęć, aby lepiej zrozumieć, jakie możliwości i ryzyko stwarza ten fascynujący obszar biznesu.

Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.

komentarz rynkowy Artura Wilka –
Managera w Departamencie Fuzji i Przejęć Navigator Capital Group

Rynek M&A Q1 2023

Rynek fuzji i przejęć może ulegać zmianom w zależności od ogólnej sytuacji gospodarczej, globalnych trendów, polityki rządu, a także innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące fuzji i przejęć.

W ostatnich miesiącach zauważyliśmy dynamiczne ożywienie w ilości transakcji przede wszystkim w sektorze IT i medycznym.

Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.

komentarz rynkowy Artura Wilka –
Managera w Departamencie Fuzji i Przejęć Navigator Capital Group

FORMULARZ

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe