Doradztwo transakcyjne i finansowe

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy doświadczonym zespołem doradców transakcyjnych. Pomagamy naszym klientom – właścicielom i menedżerom firm, realizować transakcje fuzji i przejęć oraz doradzamy w zakresie finansów przedsiębiorstw. Nasza wiedza ekspercka i doświadczenie obejmuje transakcje fuzji i przejęć, zagadnienia związane z finansowymi aspektami działalności przedsiębiorstw i restrukturyzację finansową.

Wspieramy klientów realizujących rozwój poprzez akwizycje i pomagamy przedsiębiorcom realizować efektywne transakcje wyjścia z biznesu poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa. Bierzemy również udział w procesach restrukturyzacji zadłużenia, wspierając klienta w kontaktach zarówno przed bankami, jak również innymi wierzycielami i pomagamy w określeniu optymalnej struktury finansowania.

Doradzamy średnim i dużym przedsiębiorstwom działającym na rynku krajowym oraz międzynarodowo zapewniając niezależne doradztwo dostosowane do potrzeb klienta. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu złożonych i skomplikowanych transakcji, w tym także międzynarodowych, a także w realizacji kompleksowych restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Naszym nadrzędnym celem jest interes naszego klienta – pomagamy go osiągnąć dzięki naszemu wszechstronnemu doświadczeniu zdobytemu w kilkudziesięciu zróżnicowanych transakcjach.

 

CO ROBIMY?

DORADZTWO TRANSAKCYJNE


Kompleksowo realizujemy transakcje fuzji i przejęć. Uczestniczymy w każdym etapie procesu – koordynujemy cały proces począwszy od ustalenia oczekiwań klienta, rozpoznania rynku i identyfikacji optymalnych celów lub inwestorów, poprzez koordynację badania due diligence (badanie ryzyk), kończąc na prowadzeniu negocjacji umowy kupna / sprzedaży firmy.


Zajęliśmy 3 miejsce pod względem liczby zrealizowanych transakcji w Polsce w 2015 roku według MergerMarket.


Doradzamy zarówno w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw (sell-side), jak i w transakcjach zakupu firm (buy-side). Realizujemy transakcje typu MBO i LBO.

 

DORADZTWO FINANSOWE


W zakresie doradztwa finansowego zapewniamy klientom m.in. wsparcie w zarządzaniu wartością ich przedsiębiorstw. Naszym celem, jako doradców finansowych, jest pomoc klientom w wyborze i wdrożeniu optymalnych rozwiązań dla zaspokojenia ich potrzeb.

Uważamy, że podstawą sukcesu jest dobra komunikacja zarówno potrzeb, jak i możliwych rozwiązań. Chcemy, aby nasi Klienci rozumieli dlaczego proponowane przez nas rozwiązania są dla nich optymalne.

Łączymy szeroką wiedzę teoretyczną z doświadczeniem transakcyjnym i biznesowym. Posiadamy bogate doświadczenie zarówno we współpracy ze spółkami publicznymi, jak i przedsiębiorstwami prywatnymi. Oferujemy wsparcie przy realizacji projektów m.in. z następujących obszarów środowiska biznesowego: wyceny na potrzeby strategiczne i zarządcze, strategie rozwoju, biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć, programy motywacyjne, optymalizacje struktur organizacyjnych.

 

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA


Pomagamy przedsiębiorstwom, które doświadczają trudności związanych z obsługą zadłużenia finansowego. Wspieramy spółkę w procesie restrukturyzacji zadłużenia: pracujemy wspólnie z jej przedstawicielami nad ustaleniem optymalnego scenariusza pozyskania środków, pomagamy ustalić realny harmonogram spłat, bierzemy udział w negocjacjach z wierzycielami oraz uczestniczymy w przygotowaniu dokumentacji i umów niezbędnych dla pozyskania finansowania na zmienionych, korzystniejszych warunkach.

Doradzamy również przy procesach restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej. Pomagamy właścicielom firm działających w formie spółki osobowej oraz przedsiębiorstw zorganizowanych w złożone grupy kapitałowe w doprowadzeniu organizacji do przejrzystej i funkcjonalnej formy. Dzięki restrukturyzacji organizacyjnej możliwe jest późniejsze pozyskanie kapitału (w formie emisji obligacji lub akcji) lub sprzedaż przedsiębiorstwa do inwestora strategicznego albo finansowego.

Szczegółowe informacje w zakresie świadczonych usług restrukturyzacji finansowej.

 

DORADZTWO W SPORACH GOSPODARCZYCH


Wiedza ekspercka i doświadczenie w obszarze corporate finance, wzbogacone ugruntowanymi podstawami teoretycznymi bazującymi na działalności naukowej, sprawiają, że Navigator Capital był wielokrotnie wybierany jako doradca w sprawach ekonomiczno-finansowych na potrzeby procesów prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Doświadczenie ze sporządzania analiz i opinii eksperckich uzupełniają doświadczenie Navigator Capital o kluczowe kompetencje potrzebne przy realizacji projektów związanych z procesami sądowymi. Wielokrotnie przygotowywaliśmy dokumenty dla celów przedsądowych, sądowych oraz arbitrażowych. Skupiamy się na kluczowych zagadnieniach z punktu widzenia postępowania. Posiadamy umiejętność szybkiej i efektywnej współpracy z kancelariami prawnymi prowadzącymi proces.

Znamy realia, dynamikę i specyfikę procesów prowadzonych przez sądami arbitrażowymi i powszechnymi. Pozwala nam to na obiektywną ocenę silnych i słabych stron argumentacji przygotowanej na potrzeby procesu i propozycję odpowiednich jej korekt.

Doświadczenie

Transakcje

Kredyt na realizację inwestycji deweloperskiej w Poznaniu 18 mln zł

12.2019

Kredyt na realizację inwestycji deweloperskiej w Poznaniu – 18 mln PLN

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Poznania, Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa.

Navigator Debt Advisory Sp. z o. o. doradzał Spółce przy pozyskaniu oraz negocjacji warunków finansowania z Bankiem.

Finansowanie dłużne dla dewelopera mieszkaniowego

10.2019

Kredyt 55 mln zł – finansowanie dłużne dla dewelopera

Zespół Navigator Debt Advisory pozyskał dla krakowskiego dewelopera finansowanie kredytowe o wartości 55 mln zł na budowę projektu mieszkaniowego w ramach, którego powstanie 264 lokali o łącznej powierzchni 12,4 tys. m2.

Doradztwo przy podziale MPM Product

02.2011

Doradztwo finansowe dla spółki z Grupy CTL Logistic

08.2010

Doradztwo dla znaczącego akcjonariusza Mercor S.A.

07.2010

Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych

05.2009

Undisclosed – Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych

Transakcja

 • W maju 2009 roku podpisana została umowa restrukturyzacyjna zobowiązań z tytułu transakcji opcyjnych.
 • Restrukturyzacja dotyczyła kwoty równej ok. 10% przychodów Klienta i zakończyła się istotną redukcją zobowiązań i przekształceniem pozostałej kwoty zobowiązań w kredyt długoterminowy.

Klient

 • Spółka z branży produkcyjnej
 • Przychody w przedziale 250-500 mln PLN rocznie

Rola Navigator Capital w procesie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego w procesie restrukturyzacji zobowiązań
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • ocena bieżących zobowiązań z tytułu umów opcyjnych,
  • analiza finansowa Klienta,
  • ocena możliwości restrukturyzacji zobowiązań,
  • prowadzenie procesu negocjacji,
  • pomoc w finalizacji procesu restrukturyzacji.
Emisja obligacji serii C - współoferujący 7 mln zł

07.2020

Refinansowanie obligacji serii B 4 mln zł

05.2020

SUN&SNOW GROUP SA – OBLIGACJE SERII B

Grupa Sun & Snow jest największym w Polsce operatorem zarządzającym wynajmem apartamentów na zlecenie ich właścicieli w miejscowościach wypoczynkowych. Spółka działa na rynku od 2008 r. i posiada obecnie blisko 1300 apartamentów pod zarządzaniem. Grupa Sun&Snow realizuje ponadto projekty deweloperskie nowych apartamentów. Sun&Snow zrealizował inwestycje w Szklarskiej Porębie, Zakopanem i Kołobrzegu oraz przygotowuje inwestycje w Białce Tatrzańskiej, Ustroniu Morskim oraz Karwicy.

Emisja obligacji serii G 20 mln zł

04.2020

EVEREST DEVELOPMENT – OBLIGACJE SERII G

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa

Dzięki emisji 3-letnich obligacji serii G o wartości 20 mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod nowe projekty. Emitentem jest spółka celowa Soltex Capital Sp. z o.o.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Emisja obligacji serii P 14,7mln zł

02.2020

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII P – 14,7 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 14,7 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: P
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii F 65 mln zł

12.2019

LOKUM DEWELOPER SA – EMISJA OBLIGACJI SERII F – 65 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii F w wysokości 65 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII E:

Wartość emisji: 65 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + 3,45%
Seria: F
Data emisji: 12 grudnia 2019 r.
Data wykupu: 12 czerwca 2023 r.
Zabezpieczenie:
brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
12.06.2020 r., 12.12.2020 r., 12.06.2021 r., 12.12.2021 r., 12.06.2022 r., 12.12.2022 r., 12.06.2023 r.
Depozyt: KDPW
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowany)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Emisja obligacji serii E 10 mln zł

08.2019

Emisja obligacji serii E 30 mln zł

06.2019

EMISJA OBLIGACJI SERII E – 30 MLN ZŁ

Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2018 roku Spółka przekazała w formie aktów notarialnych 488 lokali mieszkalnych. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 2500 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.

Środki z emisji Obligacji serii E przeznaczone będą na spłatę zobowiązań wynikających z Obligacji serii D Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + marża
Seria: E
Data emisji: 3 czerwca 2019 r.
Data wykupu: 31 grudnia 2021 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
ASO Catalyst: brak
Emisja obligacji serii N 22 mln zł

04.2019

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII N – 22 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 22 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: N
Data emisji: 5 kwietnia 2019 r.
Data wykupu: 9 października 2022 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A.
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii E 30 mln zł

Emisja obligacji serii B 5 mln zł

11.2018

SUN&SNOW GROUP SA – OBLIGACJE SERII B

Grupa Sun & Snow jest największym w Polsce operatorem zarządzającym wynajmem apartamentów na zlecenie ich właścicieli w miejscowościach wypoczynkowych. Spółka działa na rynku od 2008 r. i posiada obecnie blisko 1300 apartamentów pod zarządzaniem. Grupa Sun&Snow realizuje ponadto projekty deweloperskie nowych apartamentów. Sun&Snow zrealizował inwestycje w Szklarskiej Porębie, Zakopanem i Kołobrzegu oraz przygotowuje inwestycje w Białce Tatrzańskiej, Ustroniu Morskim oraz Karwicy.

Dzięki emisji  obligacji serii B o wartości 5mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz nowe projekty.

Emisja obligacji serii B 10,5 mln zł

08.2018

Emisja obligacji serii F 15 mln zł

07.2018

EVEREST DEVELOPMENT – OBLIGACJE SERII F

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa

Dzięki emisji 3-letnich obligacji serii F o wartości 15 mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod nowe projekty. Emitentem jest spółka celowa Soltex Capital Sp. z o.o.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Emisja obligacji serii E 30 mln zł

06.2018

UNIBEP – OBLIGACJE SERII E – 30 MLN ZŁF

Unibep S.A. to notowana na GPW polska grupa budowlana, działająca w 4 głównych segmentach: generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych w Polsce i za granicą, budownictwo drogowe, produkcja domów modułowych na rynek skandynawski oraz działalność deweloperska. Grupa prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.

Unibep, jako generalny wykonawca, zajmuje bardzo silną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat wybudował ponad 18 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 850 tys. m2.

W ubiegłym roku przychody Grupy Unibep przekroczyły 1,6 mld złotych. W związku z dynamicznym rozwojem Spółka wyemitowała obligacje serii E o wartości 30 mln zł.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + marża
Seria: E
Data emisji: 6 czerwca 2018 r.
Data wykupu: 6 czerwca 2021 r.
Zabezpieczenie: brak
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowane)
Ewidencja: KDPW (rozliczenie DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Emisja obligacji serii L 50 mln zł

03.2018

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII L – 50 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 50 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: L
Data emisji: 9 marca 2018 r.
Data wykupu: 9 września 2021 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A.
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii D 30 mln zł

02.2018

EMISJA OBLIGACJI SERII D – 30 MLN ZŁ

Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2017 r. Developres przedsprzedał 573 mieszkania, natomiast przekazał 395 lokali. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 2000 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.

Celem emisji Obligacji serii D jest spłata zobowiązań wynikających z Obligacji serii A Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + marża
Seria: D
Data emisji: 26 lutego 2018 r.
Data wykupu: 26 lutego 2021 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
ASO Catalyst: brak
Emisja obligacji serii A 60 mln zł

12.2017

Emisja obligacji serii O 9 mln zł

12.2017

Emisja obligacji serii E 100 mln zł

12.2017

LOKUM DEWELOPER SA – EMISJA OBLIGACJI SERII E – 100 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii E w wysokości 100 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich oraz refinansowanie wyemitowanych wcześniej obligacji. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII E:

Wartość emisji: 100 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + 3,10 %
Seria: E
Data emisji: 18 grudnia 2017 r.
Data wykupu: 18 czerwca 2021 r.
Zabezpieczenie:
brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
18.06.2018 r., 18.12.2018 r., 18.06.2019 r., 18.12.2019 r., 18.06.2020 r., 18.12.2020 r., 18.06.2021 r.
Ewidencja: KDPW (DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii K 55 mln zł

12.2017

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII K – 55 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 55 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: K
Data emisji: 8 grudnia 2017 r.
Data wykupu: 8 czerwca 2021 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A.
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii A 25 mln zł

11.2017

Emisja obligacji serii D 75 mln zł

04.2017

LOKUM DEWELOPER SA – EMISJA OBLIGACJI SERII D – 75 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii D w wysokości 75 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich oraz refinansowanie wyemitowanych wcześniej obligacji. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII D:

Wartość emisji: 75 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + 3,20 %
Seria: D
Data emisji: 26 kwietnia 2017 r.
Data wykupu: 26 kwietnia 2020 r.
Zabezpieczenie:
brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
26.10.2017 r., 26.04.2018 r., 26.10.2018 r., 26.04.2019 r., 26.10.2019 r., 26.04.2020 r.
Ewidencja: KDPW (DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
D series bonds issue 20m PLN

04.2017

Emisja obligacji serii D 20 mln zł

04.2017

EVEREST DEVELOPMENT – OBLIGACJE SERII D

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa

Dzięki emisji 3-letnich obligacji serii D o wartości 20 mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod nowe projekty. Emitentem jest spółka celowa Soltex Capital Sp. z o.o.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Emisja obligacji serii C 35 mln zł

02.2017

EMISJA OBLIGACJI SERII C – 35 MLN ZŁ

Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2016 r. Developres przedsprzedał 611 mieszkań, natomiast przekazał 451 lokali. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 1500 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.

Celem emisji Obligacji serii C jest spłata zobowiązań wynikających z Obligacji serii B Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.

Wartość emisji: 35 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + marża
Seria: C
Data emisji: 17 lutego 2017 r.
Data wykupu: 28 maja 2019 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
ASO Catalyst: brak
Członek konsorcjum w ramach oferty publicznej obligacji Victoria Dom SA 6,1 mln zł

02.20217

Emisja obligacji serii A 10 mln zł

12.2016

SUN&SNOW GROUP SA – OBLIGACJE SERII A

Grupa Sun & Snow jest największym w Polsce operatorem zarządzającym wynajmem apartamentów na zlecenie ich właścicieli w miejscowościach wypoczynkowych. Spółka działa na rynku od 2008 r. i posiada obecnie blisko 1300 apartamentów pod zarządzaniem. Grupa Sun&Snow realizuje ponadto projekty deweloperskie nowych apartamentów. Obecnie Sun&Snow jest w trakcie realizacji inwestycji w Szklarskiej Porębie, Zakopanem i Kołobrzegu oraz przygotowuje inwestycje w Ustroniu Morskim oraz Karwicy.

Dzięki emisji 3-letnich obligacji serii A o wartości 10 mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz nowe projekty.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Emisja obligacji serii N 11 mln zł

12.2016

Emisja obligacji serii J 20 mln zł

10.2016

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII J – 20 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – dotychczas udzieliła blisko 1 mln pożyczek o łącznej wartości ok 1,5 mld PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 20 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: J
Data emisji: 14 października 2016 r.
Data wykupu: 13 kwietnia 2020 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A.
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii C 40 mln zł

07.2016

LOKUM DEWELOPER S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII C – 40 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii C w wysokości 40 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII C:

Wartość emisji: 40 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + 3,60 %
Seria: C
Data emisji: 20 lipca 2016 r.
Data wykupu: 20 lipca 2019 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
20.01.2017, 20.07.2017, 20.01.2018,
20.07.2018, 20.01.2019, 20.07.2019
Ewidencja: KDPW (DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii D 30 mln zł

07.2016

UNIBEP – OBLIGACJE SERII D – 30 MLN ZŁ

Unibep S.A. to notowana na GPW polska grupa budowlana, działająca w 4 głównych segmentach: generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych w Polsce i za granicą, budownictwo drogowe, produkcja domów modułowych na rynek skandynawski oraz działalność deweloperska. Grupa prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, Niemczech i w Europie Wschodniej.

Unibep, jako generalny wykonawca, zajmuje bardzo silną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat zbudował ponad 50 osiedli wielorodzinnych, oddając do użytku ponad 12 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 750 tys. m2.

W ubiegłym roku przychody Grupy Unibep przekroczyły 1,2 mld złotych. W związku z dynamicznym rozwojem Spółka wyemitowała obligacje serii D o wartości 30 mln zł.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 2,50%
Seria: D
Data emisji: 8 lipca 2016 r.
Data wykupu: 8 lipca 2019 r.
Zabezpieczenie: brak
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowane)
Ewidencja: KDPW (rozliczenie DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Doradztwo przy zmianie warunków emisji i wprowadzeniu na Catalyst obligacji serii B 24,8 mln zł

07.2016

Emisja obligacji serii A 16 mln zł

06.2016

SUPERSNOW SA – OBLIGACJE SERII A

Supersnow SA jest jednym z pięciu producentów armatek na świecie oferującym kompleksowe usługi naśnieżania i jedynym polskim producentem. Działająca od 2005 r. spółka zajmuje się również wykonawstwem infrastruktury towarzyszącej, takiej jak instalacje elektryczne, oświetlenie stoku, trasy narciarskie oraz zbiorniki retencyjne gromadzące wodę. W 2015 r. przychody Supersnow wyniosły blisko 54 mln zł, a EBITDA przekroczyła 10 mln zł.

Dzięki emisji obligacji serii A o wartości 16 mln zł Spółka pozyskała środki na rozwój eksportu, w szczególności  na rynkach alpejskich.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Doradztwo przy wydłużeniu zapadalności obligacji serii B 25 mln zł

02.2016

Emisja obligacji serii D 7,9 mln zł

02.2016

Doradztwo przy emisji obligacji serii I 20 mln zł

01.2016

Emisja obligacji serii B 30 mln zł

12.2015

LOKUM DEWELOPER S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII B – 30 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii B w wysokości 30 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII B LOKUM DEWELOPER SA:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 4,00 %, przy czym marża może ulec zmianie zgodnie z warunkami emisji
Seria: B
Data emisji: 16 grudnia 2015 r.
Data wykupu: 16 grudnia 2018 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
2016.06.16, 2016.12.16, 2017.06.16, 2017.12.16, 2018.06.16, 2018.12.16
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii C 10 mln zł

12.20105

FAM – EMISJA OBLIGACJI SERII C – 10 MLN ZŁ

FAM Grupa Kapitałowa SA to notowana na GPW spółka działająca w segmencie cynkowniczym. W trzech własnych zakładach świadczy usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Zakłady zlokalizowane są we: Wrocławiu, Rawie Mazowieckiej oraz Obornikach.

Podstawowe parametry obligacji serii C:

Wartość emisji: 10 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR3M + 3,5%
Seria: C
Dzień emisji: 10 grudnia 2015 r.
Dzień wykupu: 10 grudnia 2018 r.
Zabezpieczenie: brak
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii H 5 mln zł

11.2015

Emisja obligacji serii D 3 mln zł

10.2015

IIF S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII D – 3 MLN ZŁ

IIF S.A. jest działającym od 1999 r. wiodącym funduszem technologicznym. Fundusz inwestuje w innowacyjne spółki technologiczne z dziedziny telekomunikacji, consumer finance, e-commerce, które charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju oraz działanie na szybko rosnących rynkach, w szczególności B2C. Fundusz i jego kadra stoją za sukcesami takich spółek jak Comarch SA, Wind Mobile SA, Moje Rachunki – BillBird SA, Software Mind SA, czy Inteligo. W celu zapewnienia środków na dalsze inwestycje w spółki portfelowe oraz pokrycie kosztów zarządzania portfelem inwestycji IIF wyemitował obligacje serii D. Emisja zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY EMISJI SERII D:

Wartość emisji: 3 mln zł
Oprocentowanie 8,0%, stałe
Seria: D
Data emisji: 7 października 2015 r.
Data wykupu: 6 października 2017 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na akcjach Ailleron SA o wartości 150% wartości obligacji ustanawiany po emisji
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności   odsetek: 2016-04-07, 2016-10-07, 2017-04-07, 2017-10-06
Rynek wtórny: ASO Catalyst
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii F 5 mln zł

09.2015

Emisja obligacji serii C 30 mln zł

06.2015

UNIBEP – EMISJA OBLIGACJI SERII C – 30 MLN ZŁ
Unibep S.A. to notowana na GPW polska grupa budowlana, działająca w 4 głównych segmentach: generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych w Polsce i za granicą, budownictwo drogowe, produkcja domów modułowych na rynek skandynawski oraz działalność deweloperska. Grupa prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, Niemczech i w Europie Wschodniej.

Unibep, jako generalny wykonawca, zajmuje bardzo silną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat zbudował ponad 50 osiedli wielorodzinnych, oddając do użytku ponad 12 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 750 tys. m2.

W ubiegłym roku przychody Grupy Unibep po raz pierwszy historii przekroczyły miliard złotych. W związku z dynamicznym rozwojem Spółka wyemitowała obligacje serii C o wartości 30 mln zł. Emisja zakończyła się nadsubskrypcją.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 2,50%
Seria: C
Data emisji: 2 czerwca 2015 r.
Data wykupu: 1 czerwca 2018 r.
Zabezpieczenie: brak
Dni płatności odsetek: 2015-12-02, 2016-06-02, 2016-12-02, 2017-06-02, 2017-12-01, 2018-06-01
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW (rozliczenie DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii E 20 mln zł

05.2015

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII E – 20 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Celem emisji obligacji serii E było pozyskanie środków finansowych na udzielenie pożyczki lub pożyczek Everest Finanse, przeznaczonej na spłatę przez Everest Finanse pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników oraz prowadzenie przez Everest Finanse bieżącej działalności operacyjnej. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Emisja obligacji serii E była finalizacją programu emisji obligacji o łącznej wartości 50 mln zł, przeprowadzonego w II kwartale 2015 r.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 20 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 5,00%
Seria: E
Data emisji: 22 maja 2015 r.
Data wykupu: 22 listopada 2015 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka
Dni płatności      odsetek: 2015-11-22, 2016-05-22, 2016-11-22, 2017-05-22, 2017-11-22, 2018-05-22, 2018-11-22
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowany)
Ewidencja: KDPW (planowany)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisje obligacji serii A i B 40 mln zł

04.2015

DEVELOPRES – EMISJE OBLIGACJI SERII A I B – 40 MLN ZŁ

DevelopRes Sp. z o.o. od 2006 roku prowadzi działalność na rynku rzeszowskim – dotychczas Grupa oddała do użytku niemal 800 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni PUM przekraczającej 44 tys. m2. Spółka jest liderem rzeszowskiego rynku deweloperskiego.

Dodatkowo DevelopRes realizuje obecnie w Rzeszowie projekt biurowy SkyRes Warszawska, zakładający powstanie niemal 20 tys. m2 GLA powierzchni klasy A – będzie to pierwszy taki obiekt na rynku rzeszowskim.

Dzięki emisji obligacji serii A i B o łącznej wartości 40 mln zł Spółka pozyskała środki na dalsze finansowanie inwestycji SkyRes Warszawska. Ofera serii A zakończyła się nadsubskrypcją, a oferta serii B pełną wartością emisji.

Podstawowe parametry obligacji serii A:

Wartość emisji: 15 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 5,00%
Seria: A
Data emisji: 6 marca 2015 r.
Data wykupu: 6 marca 2018 r.
Zabezpieczenie: Hipoteka na realizowanym biurowcu o wartości 23 mln zł + cesja z polisy + oświadczenie z art. 777 KPC
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności      odsetek: 2015-09-07, 2016-03-07, 2016-09-06, 2017-03-06, 2017-09-06, 2018-03-06
Rynek wtórny: ASO BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.

 

Podstawowe parametry obligacji serii B:

Wartość emisji: 25 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 5,90%
Seria: B
Data emisji: 27 lutego 2015 r.
Data wykupu: 27 maja 2016 r.
Zabezpieczenie: oświadczenie z art. 777 KPC
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności odsetek: 2015-08-27 r., 2016-02-26 r., 2016-05-27
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii D 30 mln zł

04.2015

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII D – 30 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Celem emisji obligacji serii D było pozyskanie środków finansowych na nabycie obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Everest Finanse, udzielenie pożyczki lub pożyczek Everest Finanse, przeznaczonej na spłatę przez Everest Finanse obligacji serii A o wartości 20 mln zł oraz prowadzenie przez Everest Finanse bieżącej działalności operacyjnej. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 5,00%
Seria: D
Data emisji: 14 kwietnia 2015 r.
Data wykupu: 14 kwietnia 2018 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka
Dni płatności      odsetek: 2015-10-14, 2016-04-14, 2016-10-14, 2017-04-14
2017-10-14, 2018-04-14
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii A 30 mln zł

10.2014

LOKUM DEWELOPER S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII A – 30 MLN ZŁ

Grupa Lokum jest jednym z czterech największych deweloperów mieszkaniowych działającym na rynku wrocławskim. Grupa od 2004 roku prowadzi działalność i dotychczas oddała do użytku ponad 1600 lokali mieszkalnych o łącznej PUM niemal 90 tys. m2.

Dzięki emisji obligacji serii A w wysokości 30 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Podstawowe parametry obligacji serii A Lokum Deweloper SA:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,80 %, przy czym marża może ulec zmianie zgodnie z warunkami emisji
Seria: A
Data emisji: 17 października 2014 r.
Data wykupu: 17 października 2017 r.
Zabezpieczenie: Hipoteka w wysokości 35 mln zł na działce Grupy położonej we Wrocławiu
Próg emisji: 25 mln zł
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności odsetek: 2015-04-17, 2015-10-16, 2016-04-18, 2016-10-17, 2017-04-18, 2017-10-17
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii A 5 mln zł

09.2014

LOKUM DEWELOPER S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII A – 30 MLN ZŁ

Dayli Polska Sp. z o. o. prowadzi w całej Polsce sieć nowoczesnych drogerii pod marką Dayli Plus. Drogerie Dayli prowadzone są w formacie convenience, tj. są to samoobsługowe sklepy zlokalizowane blisko potencjalnych klientów, przede wszystkim w dużych miastach. Poza szeroką ofertą produktów kosmetycznych, drogerie Dayli oferują również podstawowe produkty spożywcze i prasę oraz usługi  dodatkowe np.: doładowania telefonów czy usługi pocztowe.

Dayli Polska Sp. z o. o. jest spółką zależną Hygienika SA, spółki notowanej na rynku regulowanym GPW. W związku z dynamicznymi rozwojem sieci Spółka wyemitowała obligacje o wartości 5 mln zł w celu sfinansowania otwarć nowych sklepów. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

 Podstawowe parametry obligacji serii A Dayli Polska Sp. z o. o.:

Wartość emisji: 5 mln zł
Oprocentowanie: 8,5%, stałe
Seria: 5 września 2014 r.
Data wykupu: 5 września 2016 r.
Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na zapasach w wybranych sklepach do wartości 150% wartości emisji
Próg emisji: 2 mln zł
Wartość nominalna   jednej obligacji: 1.000 zł
Dni płatności odsetek: 2014-12-03, 2015-03-03, 2015-06-03, 2015-09-03, 2015-12-03, 2016-03-03, 2016-06-03, 2016-09-05
Rynek wtórny: ASO Catalyst
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji 5 mPLN

09.2014

Emisja obligacji serii C 3 mln zł

05.2014

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH – EMISJA OBLIGACJI SERII C – 3 MLN ZŁ

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, takich jak m. in. magazyny soli, hale przemysłowe, hale sportowo-widowiskowe, obiekty dla rolnictwa, więźby dachowe. Spółka posiada obecnie 3 nowoczesne hale – 2 produkcyjne oraz magazynową, o łącznej powierzchni ok. 3000 m2.

Dzięki emisji obligacji serii C Spółka pozyskała środki na przedterminowy wykup obligacji serii A, nakłady inwestycyjne związane z rozbudową zakładu produkcyjnego oraz kapitał obrotowy niezbędny do realizacji podpisanych, znaczących kontraktów i dalszego dynamicznego rozwoju spółki.

Podstawowe parametry obligacji serii C Fabryki Konstrukcji Drewnianych SA:

Wartość emisji: 3 mln zł
Oprocentowanie: 9,5%, stałe
Seria: C
Data emisji: 9 maja 2014 r.
Data wykupu: 9 maja 2016 r.
Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej Emitenta ustanowiony po emisji – do wartości 5,12 mln zł
Próg emisji: 1,5 mln zł
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności odsetek: 2014-11-07, 2015-05-08, 2015-11-09, 2016-05-09
Rynek wtórny: ASO Catalyst
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji zamiennych na akcje 123 mln zł

02.2014

Wprowadzenie obligacji serii D na Catalyst 25 mln zł

11.2012

Wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst 10 mln zł

11.2012

Emisja akcji Klabater S.A

09.2021

Emisja udziałów QNA Technology sp. z o.o.

07.2021

Oferta publiczna akcji HiProMine S.A.

07.2021

Oferta publiczna akcji SDS Optic S.A.

07.2021

Emisja udziałów Mofema sp. z o.o.

06.2021

Oferta publiczna akcji Advanced Graphene Products S.A.

05.2021

Oferta publiczna akcji Creotech Instruments S.A.

04.2021

Wprowadzenie akcji Creepy Jar S.A. do obrotu na GPW (kap. 675 mln PLN)

04.2021

Oferta publiczna akcji Bioceltix S.A.

03.2021

Emisja akcji Starward Industries S.A.

12.2019

Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW 127 mln zł

07.2019

Oferta akcji 3 mln zł

07.2019

Oferta akcji 7 mln zł

07.2019

Oferta akcji 10 mln zł

04.2019

Oferta prywatna akcji 2 mln zł

12.2018

Oferty prywatne akcji i wprowadzenie na NewConnect 5 mln zł

09.2018

Oferta prywatna akcji 3 mln zł

07.2018

Oferta prywatna akcji / pozyskanie funduszu Venture Capital 3mln PLN

05.2018

Oferta prywatna akcji i wprowadzenie na NewConnect 36 mln zł

11.2017

Oferty akcji: publiczna i prywatna i wprowadzenie na NewConnect 3 mln zł

10.2017

Oferta publiczna Skup akcji 8 mln zł

10.2017

Oferta prywatna akcji i pozyskanie funduszu Aqua Spark 12 mln zł

10.2017

Oferta publiczna Przymusowy wykup akcji Kapitalizacja 9 mln zł

04.2017

Przejęcie Gremi Inwestycje Sp. z o.o. Kapitalizacja 57 mln zł

05.2016

Przejęcie Kuźnia Polska i wprowadzenie akcji na GPW Kapitalizacja 607 mln zł

04.2016

Wtórna oferta prywatna 1,1 mln zł

12.2015

INFOSCAN S.A. – WTÓRNA OFERTA PRYWATNA – 1,1 MLN ZŁ

TRANSAKCJA

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla InfoSCAN S.A. w ofercie prywatnej akcji serii C.
 • W ramach oferty prywatnej przydzielono 260,4 tys. akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
 • Cena emisyjna w ofercie prywatnej wyniosła 4,0 zł za akcję.
 • Wpływy brutto z emisji akcji serii C wyniosły 1,04 mln zł.
 • Akcje serii C przydzielone w ofercie prywatnej stanowią 12,6% ogólnej liczby akcji InfoSCAN S.A.
 • Pozyskane środki z emisji akcji serii C Spółka zamierza przeznaczyć m.in. na komercjalizację rozwiązań telemedycznych Spółki w Stanach Zjednoczonych, rozszerzenie skali działalności o rynki krajów UE oraz na wyprodukowanie kolejnej puli urządzeń do badań Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS).

INFOSCAN S.A.

 • InfoSCAN S.A. prowadzi działalność telemedyczną od 2007 r.
 • Spółka świadczy usługi dla podmiotów medycznych w zakresie diagnostyki i monitoringu ZOPS oraz telemedyczny Holter EKG.
 • Spółka jest pionierem na polskim rynku usług opisu badań ZOPS, nadzoru nad badaniami oraz transmisji danych.
 • Spółka jest producentem i dystrybutorem autorskiej technologii diagnostycznej.
 • InfoSCAN S.A. zajmuje się opracowywaniem nowych metod zdalnych badań pacjentów i algorytmów pozwalających na automatyczną ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz na obniżenie kosztów monitorowania pacjentów z chorobami przewlekłymi.

ROLA DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR S.A. ORAZ NAVIGATOR CAPITAL S.A.

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla InfoSCAN S.A. w ofercie prywatnej akcji serii C.
 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę doradcy przy pozyskaniu kapitału.
 • Dom Maklerski Navigator S.A. był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie memorandum inwestycyjnego oraz dokumentu informacyjnego.
Pierwsza oferta publiczna (IPO) 36 mln zł

12.2015

LOKUM DEWELOPER S.A. – PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA (IPO) – 36 MLN ZŁ

 

TRANSAKCJA

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla Lokum Deweloper S.A. w pierwszej ofercie publicznej akcji.
 • W ramach oferty publicznej przydzielono 3 mln akcji serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
 • Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 12 zł za akcję.
 • W ramach oferty publicznej, 90% akcji zostało przydzielone inwestorom instytucjonalnym, a 10% inwestorom indywidualnym.
 • Wpływy brutto z emisji akcji serii C wyniosły 36 mln zł.
 • Do obrotu na rynku regulowanym GPW, oprócz akcji serii C (wcześniej także PDA) wprowadzono wszystkie akcje istniejące Lokum Deweloper S.A. (15 mln sztuk).
 • Pozyskane środki z emisji akcji serii C Spółka zamierza przeznaczyć w pierwszej kolejności na zakup nowych działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie oraz na wydatki związane z realizacją projektów deweloperskich w części nie pokrytej kredytami inwestorskimi.

LOKUM DEWELOPER S.A.

 • Lokum Deweloper S.A. to jeden z wiodących deweloperów we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie.
 • Grupa Lokum Deweloper specjalizuje się w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
 • Dla realizowanych projektów Lokum Deweloper S.A. pełni funkcję generalnego wykonawcy.
 • Plany strategiczne Grupy obejmują m.in. rozszerzenie działalności o rynek krakowski, a następnie o rynek warszawski oraz utrzymanie pozycji nr 1 w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu.

ROLA DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR S.A. ORAZ NAVIGATOR CAPITAL

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla Lokum Deweloper S.A. w pierwszej ofercie publicznej akcji (dalej Konsorcjum Navigator).
 • Konsorcjum Navigator m.in.:
  • doradzało przy strukturyzacji powiązań kapitałowych,
  • sporządzało wycenę Grupy Lokum Deweloper,
  • opracowywało części ekonomiczno-finansowe oraz ofertowe prospektu emisyjnego oraz reprezentowało spółkę przed Komisją Nadzoru Finansowego,
  • zorganizowało i prowadziło spotkania z inwestorami w ramach road show,
  • zorganizowało i przeprowadziło proces book-buildingu,
  • przygotowywało dokumentację na potrzeby rejestracji w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW (akcje i PDA),
  • wspierało w zakresie obowiązków informacyjnych oraz działań PR.
Wtórna oferta publiczna (SPO) 8 mln zł

09.2015

Wtórna oferta publiczna (SPO) 3,3 mln zł

09.2015

LOKUM DEWELOPER S.A. – PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA (IPO) – 36 MLN ZŁ

TRANSAKCJA

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla Pamapol S.A. przy emisji akcji serii D z prawem poboru w drodze oferty publicznej oraz przy wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii C oraz akcji serii D.
 • W ramach oferty publicznej akcji przydzielono 3.321.100 akcji serii D.
 • Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 1 zł za akcję.
 • Wpływy brutto z emisji akcji serii C wyniosły 3,3 mln zł.
 • Pozyskane środki z emisji akcji serii D Spółka zamierza przeznaczyć na wypełnienie postanowień porozumienia restrukturyzacyjnego tj. dokapitalizowanie spółki zależnej WZPOW Kwidzyn.

PAMAPOL S.A.

 • Pamapol S.A. prowadzi działalność w branży przetwórstwa spożywczego.
 • Pamapol S.A. jest jednym z największych krajowych producentów dań gotowych w Polsce.
 • Podstawową działalnością Grupy jest sprzedaż wyrobów i produktów takich jak: dania mięsne, mięso nieprzetworzone, warzywa nieprzetworzone oraz żywność sypka.

ROLA DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR S.A. ORAZ NAVIGATOR CAPITAL

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego (dalej Konsorcjum Navigator) dla Pamapol S.A. przy emisji akcji serii D z prawem poboru w drodze oferty publicznej oraz przy wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii C oraz akcji serii D.
  • Konsorcjum Navigator m.in.:
  • opracowywało części ekonomiczno-finansowe oraz ofertowe prospektu emisyjnego oraz reprezentowało spółkę przed Komisją Nadzoru Finansowego,
  • zorganizowało i prowadziło spotkania z inwestorami w ramach road show,
  • przygotowywało dokumentację na potrzeby rejestracji w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW,
  • wspierało w zakresie obowiązków informacyjnych.
Przejęcie odwrotne Jupiter S.A. przez KCI S.A. Kapitalizacja 53 mln zł

04.2015

Oferta prywatna i wprowadzenie do obrotu na NewConnect Accelerated Book-Building 7 mln zł

08.2013

Wtórna oferta publiczna i wprowadzenie PDA oraz akcji BlirtS.A. na NewConnect

03.2012

Oferta prywatna oraz wprowadzenie spółki na rynek NewConnect

03.2011

BLIRT – OFERTA PRYWATNA ORAZ WPROWADZENIE SPÓŁKI NA RYNEK NEWCONNECT

TRANSAKCJA

 • Navigator Capital pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółki Blirt S.A. w procesie przeprowadzenia nowej emisji akcji serii C poprzedzającej wprowadzenie akcji do notowań w systemie NewConnect.
 • Emisja akcji serii C została przeprowadzona w styczniu 2011 roku. Łączna wartość oferty prywatnej wyniosła 9,6 mln PLN. Wśród nowych akcjonariuszy spółki są m.in. dwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Nowi akcjonariusze posiadają łącznie 23% kapitału spółki
 • Wprowadzenie akcji Spółki do notowań w systemie NewConnect nastąpiło 16 marca 2011 r.

BLIRT S.A.

 • Blirt S.A. (Biolab Innovative Research Technologies S.A.), z siedzibą w Gdańsku, jest firmą badawczo-rozwojową prowadzącą działania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej.
 • Środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę laboratorium i zakup dodatkowego wyposażenia, zapewnienie udziału własnego na realizację kolejnych projektów dofinansowywanych ze środków UE, jak również zasilenie kapitału obrotowego.
 • Blirt to firma o hybrydowym modelu biznesowym, łącząca profil badawczo – rozwojowy z laboratorium usługowym. Oferta obejmuje sprzedaż usług biotechnologicznych, realizację projektów badawczo – rozwojowych na zlecenie (outsourcing badań) oraz prowadzenie własnych komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Najbardziej zaawansowanymi projektami biotechnologicznymi Blirt są prace nad lekiem przeciwgrzybiczym i płynem do przechowywania narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepu.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Przygotowanie oferty prywatnej
 • Przeprowadzenie oferty prywatnej
 • Wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect (m.in. sporządzenie Dokumentu Informacyjnego)
Przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW

03.2011

QUERCUS – PRZENIESIENIE NOTOWAŃ AKCJI Z RYNKU NEWCONNECT NA RYNEK REGULOWANY GPW
 • Dom Maklerski Navigator pełnił funkcję Oferującego w procesie przeniesienia notowań akcji Quercus TFI S.A. z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW (rynek oficjalnych notowań)
 • Wprowadzenie akcji Quercus TFI S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW nastąpiło 30 marca 2011 r.
 • Razem z akcjami dotychczas notowanymi na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym GPW wprowadzono również istniejące wcześniej akcje innych serii.

QUERCUS TFI S.A.

 • Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów.
 • Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r., a w lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
 • Na koniec 2010 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 1,59 mld zł.
 • Od września 2008 roku akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect.

ROLA DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR PRZY TRANSAKCJI

 • Współpraca przy sporządzeniu Prospektu emisyjnego Spółki
 • Przyjęcie akcji do depozytu niepublicznego
 • Udział w procedurze kwalifikacyjnej przed KNF celem zatwierdzenia Prospektu
 • Udział w procedowaniu przed KDPW i GPW
 • Pełnienie funkcji agenta emisji
Doradztwo finansowe w procesie pozyskania kapitału

03.2010

EKO HOLDING – DORADZTWO FINANSOWE W PROCESIE POZYSKANIA KAPITAŁU

TRANSAKCJA

 • Pierwotną ofertę publiczną IPO akcji o wartości 95 mln PLN objęli inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy indywidualni.
 • IPO jest kolejnym etapem realizacji przyjętej przez Eko Holding S.A. strategii polegającej na pozyskaniu kapitału oraz dynamicznym wzroście obszaru detalicznego m.in. poprzez rozwój sieci franczyzowej oraz stabilny wzrost własnej sieci detalicznej, a także stworzeniu jedynego w Polsce operatora hurtu drogeryjnego działającego w skali całego kraju.
 • Akcje spółki zostały wprowadzone do notowań na GPW w kwietniu 2010 r.

EKO HOLDING S.A.

 • Eko Holding S.A. to sieć ponad 220 sklepów spożywczych działających w Polsce południowej i zachodniej.
 • W skład Grupy Eko Holding wchodzi także największy w Polsce operator koordynujący spółki zajmujące się dystrybucją chemii gospodarczej, kosmetyków oraz produktów higienicznych.
 • Eko Holding S.A. skupia w ramach sieci franczyzowej Rabat ponad 500 placówek handlowych w Polsce południowej i zachodniej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Zarządu Eko Holding S.A. przy przygotowaniu i realizacji projektu IPO.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • identyfikacja i ocena wariantów pozyskania kapitału,
  • wycena Grupy Kapitałowej Eko Holding,
  • identyfikacja zainteresowania inwestorów,
  • rekomendacja dotycząca zaangażowania w proces pierwszej oferty publicznej,
  • doradztwo przy strukturyzacji oferty publicznej,
  • doradztwo w procesie przygotowania i plasowania oferty publicznej.
Doradztwo przy pozyskaniu kapitału i wprowadzeniu na GPW

05.2009

APLISENS S.A. – DORADZTWO PRZY POZYSKANIU KAPITAŁU I WPROWADZENIU NA GPW

TRANSAKCJA

 • Pierwsza od kwietnia 2008 r. zakończona sukcesem pierwotna oferta publiczna na GPW w Warszawie
 • Pierwotną ofertę publiczną IPO akcji o wartości 15 mln PLN objęli inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy indywidualni (41% redukcja),
 • IPO jest kolejnym etapem realizacji przyjętej przez Aplisens strategii rozwoju poprzez wzrost organiczny, a także przejęcia i konsolidacje firm z branży produkcji urządzeń pomiarowych.
 • Akcje spółki zostały wprowadzone do notowań na GPW w maju 2009 r.

APLISENS S.A.

 • Aplisens S.A. jest polskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
 • Aplisens S.A. posiada zakłady produkcyjne w Warszawie, w Ostrowie Wielkopolskim, Krakowie oraz w Witebsku na Białorusi. Firma ma liczne oddziały i przedstawicielstwa techniczno-handlowe w Polsce oraz na całym świecie.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL I DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Aplisens S.A. przy przygotowaniu i realizacji projektu IPO.
 • Dom Maklerski Navigator pełnił funkcję Oferującego i Głównego Zarządzającego projektem IPO.
 • Do naszych głównych zadań należało:
 1. Doradztwo przy strukturyzacji powiązań kapitałowych i organizacyjnych w Grupie Kapitałowej Aplisens
 2. Wycena Grupy Kapitałowej Aplisens
 3. Strukturyzacja oferty publicznej, prospekt emisyjny, ład korporacyjny
 4. Zorganizowanie konsorcjum dystrybucyjnego
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z inwestorami instytucjonalnymi
 6. Premarketing oferty
 7. Road-show
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu (book building)
 9. Przyjmowanie zapisów na akcje
 10. Rozliczenie subskrypcji
 11. Procedowanie przed KNF, KDPW, GPW
Oferta prywatna i wprowadzenie na NewConnect

03.2009

Oferta prywatna i wprowadzenie Milkpol S.A. na NewConnect

11.2008

MILKPOL – OFERTA PRYWATNA I WPROWADZENIE MILKPOL S.A. NA NEWCONNECT

TRANSAKCJA

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego dla spółki Milkpol S.A. w procesie przeprowadzenia nowej emisji akcji serii B poprzedzającej wprowadzenie akcji do notowań w systemie NewConnect. Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój działalności Spółki w zakresie produkcji i sprzedaży produktów opartych na mleku.
 • Emisja akcji serii B została przeprowadzona w czerwcu 2008 r. Łączna wartość emisji wyniosła ponad600 tys. PLN. W wyniku emisji Spółka pozyskała jedenastu nowych inwestorów. Wprowadzenie akcji Spółki do notowań w systemie NewConnect nastąpiło w listopadzie 2008 r.

MILKPOL S.A.

 • Milkpol S.A., z siedzibą w Czarnocinie, jest jedną z największych prywatnych mleczarni w regionie województwa łódzkiego. Główne produkty to wyroby świeże, pasteryzowane typu: mleko, śmietany, śmietanki, twarogi, serki, kefir, jogurt, masełka smakowe.
 • Milkpol S.A. zaopatruje, poprzez własną sieć dystrybucyjną, ponad 800 sklepów w Łodzi, Zgierzu, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, a także cztery hurtownie w Częstochowie i Katowicach.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Milkpol S.A. w procesie przeprowadzenia nowej emisji akcji.
 • Rola Navigator Capital w procesie przeprowadzenia emisji akcji serii B polegała m.in. na:
  • zidentyfikowaniu potencjalnych inwestorów,
  • przedstawieniu strategii rozwoju Spółki,
  • przygotowaniu i prezentacji sposobu określenia wartości spółki dla potrzeb ustalenia ceny emisyjnej nowej serii akcji.
 • W ramach naszej współpracy z firmą Milkpol S.A. Navigator Capital doradzał również w wyłonieniu podmiotu, który pełni obecnie funkcję Autoryzowanego Doradcy.
Doradztwo w procesie akwizycji 100% akcji Fidelta od Galapagos N.V. 140 mln PLN

11.2020

SELVITA – DORADZTWO W PROCESIE AKWIYCJI

TRANSAKCJA

Navigator Capital Group pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego Selvita S.A. w procesie akwizycji 100% akcji chorwackiego przedsiębiorstwa Fidelta, od Galapagos N.V.

Selvita jest przedsiębiorstwem notowanym na warszawskiej GPW działającym w obszarze badań przedklinicznych oferującym multidyscyplinarne wsparcie w obszarze odkrywania leków oraz badań i rozwoju. Spółka zatrudnia ponad 550 pracowników.

Przejęty podmiot, Fidelta, jest dostawcą usług komplementarnych do Selvity na rynku chorwackim.

Sprzedający, Galapagos NV, to jeden z wiodących światowych przedsiębiorstw farmaceutycznych działających w obszarze odkrywania, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych leków.

Doradcą transakcyjnym Spółki był Navigator Capital Advisory.

Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji do Viessmann Group

11.2019

KOSPEL – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY 100% AKCJI

TRANSAKCJA

Navigator Capital Group pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego właściciela Kospel S.A. w procesie sprzedaży 100% akcji na rzecz Viessmann Group. Była to jedna z największych tegorocznych transakcji w sektorze HVAC w Polsce.

Kospel jest wiodącym producentem wysokiej jakości elektrycznych podgrzewaczy wody, kotłów centralnego ogrzewania, wymienników ciepła, a także pomp ciepła oraz systemów solarnych, zatrudniającym ok. 500 pracowników w czterech zakładach produkcyjnych.

Viessmann Group jako jeden z czołowych producentów systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej będzie wspierał i finansował dalszy dynamiczny rozwój Kospel S.A.

Doradcą transakcyjnym właściciela spółki był Navigator Capital Advisory.

Everest Finanse - przejęcie 100% udziałów w Tempo Finanse

11.2017

Pozyskanie inwestora finansowego dla Flavourtec

10.2017

FLAVOURTEC – POZYSKANIE INWESTORA FINANSOWEGO DLA FLAVOURTEC

TRANSAKCJA

Navigator Capital doradzał Flavourtec, jednemu z głównych europejskich producentów E-płynów do e-papierosów, w transakcji sprzedaży udziałów i pozyskania inwestora, w wyniku której dotychczasowi wspólnicy spółki oraz fundusz Tar Heel Capital będą współpracować posiadając po 50% udziałów w spółce. Transakcja ma pozwolić Flavourtec na jeszcze dynamiczniejszy rozwój biznesu, wzmacniając pozycję spółki poprzez skorzystanie z potencjału i wsparcia funduszu.

Doradcą transakcyjnym spółki i jej wspólników był Navigator Capital Advisory.

Viessmann Group jako jeden z czołowych producentów systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej będzie wspierał i finansował dalszy dynamiczny rozwój Kospel S.A.

Doradcą transakcyjnym właściciela spółki był Navigator Capital Advisory.

Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji Budlex

10.2016

ERBUD – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY 100% AKCJI BUDLEX

TRANSAKCJA

 • Notowana na GPW w Warszawie Erbud S.A. dokonała sprzedaży 100% akcji dewelopera mieszkaniowego Budlex do Holdinvest1 za 45 mln złotych.
 • Pierwszym etapem transakcji był zakup przez Erbud 10,04% akcji Budlex od akcjonariusza mniejszościowego za 4,5 mln złotych, a następnie sprzedaż 100% akcji do Holdinvest1.
 • Przed sprzedażą Budlex w ramach dozwolonego wypływu aktywów dokonał wypłaty do Erbud 17 mln złotych dywidendy.
 • W ramach przyjętej struktury transakcji, Erbud zakupił od Budlex za 10 mln złotych spółkę zależną Budlex Properties, która jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w Toruniu.

ERBUD S.A.

 • Erbud jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych w Polsce.
 • Grupa prowadzi działalność w obszarze budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego, budownictwa przemysłowego oraz inżynierii i serwisu dla energetyki.
 • Erbud działa na polskim rynku oraz rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
 • Grupa jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, mieszkaniowe i inżynieryjno-drogowe.
 • Strategia rozwoju Erbud obejmuje dalszy rozwój w sektorze usługowym oraz intensyfikację sprzedaży z działalności zagranicznej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą transakcyjnym Erbud w procesie sprzedaży Budlex do Holdinvest1.
 • Navigator Capital był odpowiedzialny za koordynację procesu transakcyjnego m.in. przygotował materiały transakcyjne, dokonał wyceny wartość targetu oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
 • Ponadto, Navigator Capital odpowiadał za kontakty z potencjalnymi inwestorami, nadzorował proces due diligence oraz brał udział w negocjacjach.
Navigator Capital doradcą Viriditas przy przejęciu Park Wodny Bania

11.2015

TERMA BANIA – NAVIGATOR CAPITAL DORADCĄ VIRIDITAS PRZY PRZEJĘCIU PARK WODNY BANIA

TRANSAKCJA

 • Viriditas S.A. kupiła 56% udziałów w Park Wodny Bania Sp. z o.o. od sześciu udziałowców (osób fizycznych).
 • W najbliższym czasie Viridtas planuje zwiększyć zaangażowanie do 64% udziałów.
 • Mniejszościowy pakiet udziałów zachowa Józef Dziubasik, współtwórca term i hotelu, jego syn Paweł Dziubasik i dwóch inwestorów prywatnych.
 • Viriditas S.A. sfinansowała transakcję częściowo ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.

VIRIDITAS S.A.

 • Viriditas S.A. to spółka celowa byłego wiceprezesa PKO BP i GPW Pana Piotra Kamińskiego.
 • Viriditas S.A. wraz z dotychczasowymi udziałowcami pozostającymi w spółce planuje rozwój Parku Wodnego Bania, który prowadzi działalność pod brandem Terma Białka.
 • W 2013 r. Park Wodny Bania miał 30,6 mln PLN przychodów i 10,8 mln PLN zysku netto
 • Strefa zajmuje powierzchnię 8,5 tys. mkw. W obiekcie znajduje się kilkanaście basenów z wodą termalną, saunarium, SPA oraz liczne atrakcje dla dzieci. Spółka zatrudnia około 120 osób.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym Viriditas S.A. w procesie nabycia pakietu większościowego udziałów w Park Wodny Bania.
 • Navigator Capital uczestniczył w pracach na każdym etapie transakcji m.in. strukturyzacji transakcji, sporządzał model finansowy uwzględniający plany rozwojowe nowych oraz pozostających w spółce wspólników, koordynował due diligence oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
 • Ponadto Navigator Capital doradzał Viriditas S.A. przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup udziałów w Park Wodny Bania.
Doradztwo przy zakupie aktywów Italiana Rimorchi

08.2015

WIELTON – DORADZTWO PRZY ZAKUPIE AKTYWÓW ITALIANA RIMORCHI

TRANSAKCJA

 • Italiana Rimorchi, spółka w 100% zależna od Wielton, zawarła przy udziale Wielton ze spółką Compagnia Italiana Rimorchi s.r.l. w upadłości oraz jej likwidatorem sądowym umowy sprzedaży marek, wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i know-how produktów.
 • Umowy obejmują nabycie za cenę 2,2 mln EUR określonych w Umowach dóbr, praw oraz stosunków prawnych właściwych CIR, w tym marek “Merker”, “Viberti”, “Cardi”.
 • Ponadto przedmiotem Umów jest zakup aktywów rzeczowych za cenę 2,4 mln EUR netto.
 • Italiana Rimorchi pozyskała środki na zakup z pożyczki udzielonej przez Wielton. Wielton udzielił pożyczki ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.
 • Wśród aktywów produkcyjnych zakupionych przez Italiana Rimorchi są m.in. zautomatyzowane linie spawalnicze, w pełni automatyczna linia do zabezpieczania antykorozyjnego w technologii KTL, magazyn do wysokiego składowania oraz linie montażow

WIELTON S.A.

 • Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.
 • Spółka eksportuje swoje wyroby m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii.
 • Wielton posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych.
 • Italiana Rimorchi to spółka zależna Wielton, powołana w celu prowadzenia i rozwijania działalności Grupy Wielton w szczególności na rynku włoskim.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym Wielton w procesie nabycia włoskich aktywów.
 • Navigator Capital sporządzał m.in. projekcje finansowe uwzględniające wpływ aktywów na wyniki Grupy Wielton oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
 • Ponadto Navigator Capital doradzał Wielton przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup aktywów we Włoszech.
Doradztwo dla Dr Gerard przy nabyciu 100% udziałów Artur

07.2015

DR GERARD – DORADZTWO DLA DR GERARD PRZY NABYCIU 100% UDZIAŁÓW ARTUR

TRANSAKCJA

 • Dr Gerard Sp. z o.o., wiodący polski producent ciastek i spółka portfelowa funduszu private equity Bridgepoint, przejął Artur Sp. z o.o., jednego z polskich wiodących producentów ciastek i słonych przekąsek.
 • Transakcja wpisuje się w strategię Dr Gerard zakładającą dalszy wzrost działalności w Polsce i za granicą oraz konsolidację rynku.
 • Przejęcie Artur pozwoli Dr Gerard na zwiększenie skali działalności o ok. 20%.
 • Sprzedającym był ZPC Mieszko S.A.
 • Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości.

DR GERARD SP. Z O.O.

 • Dr Gerard to spółka założona w 1993 r., będąca jednym z liderów na polskim rynku produkcji ciastek,
 • Dr Gerard posiada trzy zakłady produkcyjne i zatrudnia 950 pracowników. Podstawową działalności spółki jest produkcja ciastek oraz wyrobów czekoladowych,
 • W portfolio firmy znajdują się ponad 200 produktów
 • Obroty firmy Dr Gerard przekraczają 250 mln zł rocznie.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital pracował dla Dr Gerard w zakresie doradztwa transakcyjnego oraz corporate finance.
Doradztwo przy transakcji przejęcia 65,3% akcji Fruehauf Expansion SAS

05.2015

WIELTON – DORADZTWO PRZY TRANSAKCJI PRZEJĘCIA 65,3% AKCJI FRUEHAUF EXPANSION SAS

TRANSAKCJA

 • Wielton S.A. nabył 65,31% akcji Fruehauf Expansion SAS, francuskiego producenta naczep, za 9,5 miliona euro od dotychczasowego większościowego udziałowca, funduszu MBO Capital 2 FCPR oraz kilku drobnych akcjonariuszy.
 • Transakcja zostałą częściowo sfinansowana za pomocą kredytu inwestycyjnego udzielonego Wielton S.A. przez BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Wielton S.A. planuje nabycie pozostałych 34,69% akcji, posiadanych przez CEO spółki-celu, Pana Francisa Doblin oraz Dauphine Investissement, wehikuł inwestycyjny kontrolowany przez p. Doblin. Wielton S.A. podpisal w tym celu umowy opcji put oraz call z udziałowcem mniejszościowym.
 • Pakiet mniejszościowy zostanie nabyty za cenę 6,6 milionów euro powiększoną o premię uzależnioną od przyszłych wyników spółki-celu.

WIELTON S.A.

 • Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.
 • Spółka eksportuje swoje wyroby m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii.
 • Wielton posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Doradcami Wielton S.A. zaangażowanymi w transakcję byli:
  • Navigator Capital (koordynacja, strukturyzacja i finansowanie transakcji) oraz Ipopema Securities (corporate finance),
  • Dentons Paris (zespół M&A oraz prawne DD) i DZP Domański Zakrzewski Palinka (zespoły M&A oraz finansowania bankowego),
  • EY (DD finansowe oraz podatkowe).
Przejęcie Jupiter S.A. przez KCI S.A.

04.2015

KCI – PRZEJĘCIE JUPITER S.A. PRZEZ KCI S.A.

TRANSAKCJA

 • Dom Maklerski Navigator był oferującym w transakcji przejęcia Jupiter S.A. przez KCI S.A. (przejęcie odwrotne, dwie spółki publiczne)Wartość połączonego podmiotu: 53 mln PLN
Doradztwo przy zakupie Ganymede przez MCI

03.2015

GANYMEDE – DORADZTWO PRZY ZAKUPIE GANYMEDE PRZEZ MCI

TRANSAKCJA

 • MCI.TechVentures 1.0, fundusz z Grupy MCI, inwestujący w spółki technologiczne w fazie wzrostu i ekspansji w krajach CEE, Niemczech, Turcji oraz Rosji, zrealizował inwestycję w Ganymede.
 • Kwota inwestycji wynosiła kilkadziesiąt milionów PLN.
 • Pozyskana przez Ganymede runda finansowania zostanie przeznaczone na rozwój nowych gier social casino na urządzenia mobilne, kampanie marketingowe oraz dalsze wzmocnienie zaplecza analitycznego.
 • Plany ekspansji produktowej i rynkowej są ściśle związane z powiększeniem zespołu o specjalistów w zakresie rozwoju gier oraz osoby z doświadczeniem marketingowym oraz analitycznym.

GANYMEDE S.A.

 • Wiodący polski producent gier on-line.
 • Ganymede specjalizuje się w grach typu social casino, posiadając w swoim portfelu kilkadziesiąt tytułów oferowanych w ponad stu krajach.
 • Spółka jest właścicielem serwisu GameDesire.com, jak również współpracuje z siecią partnerów z całego świata.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym Ganymede.
Doradztwo przy transakcji zakupu BluePay SA

09.2014

POLSKI TYTOŃ – DORADZTWO PRZY TRANSAKCJI ZAKUPU BLUEPAY SA

TRANSAKCJA

 • Spółka PHP Polski Tytoń S.A. zakupiła 100% akcji spółki BluePay S.A. od dotychczasowych właścicieli – BlueMedia S.A. oraz BlueRoon Investments Limited.
 • Jednym z celów zawarcia transakcji była dla PHP Polski Tytoń S.A realizacja strategii dywersyfikacji portfela produktów i usług.

PHP POLSKI TYTOŃ S.A. I BLUEPAY S.A.

 • Polski Tytoń to z kolei jeden z największych ogólnopolskich dystrybutorów wyrobów tytoniowych i produktów FMCG. W jego ofercie znajdują się produkty zaliczane do grupy towarów szybko rotujących. Istotnym obszarem działalności spółki są także usługi terminalowe, zbliżone swym zakresem do usług świadczonych przez BluePay S.A.
 • BluePay S.A. to wiodący, ogólnopolski dostawca usług elektronicznych m.in. poprzez sieć terminali zlokalizowanych w punktach sprzedaży detalicznej. BluePay S.A. oferuje klientom usługi takie, jak m.in. sprzedaż doładowań do telefonów komórkowych, przyjmowanie płatności kartami płatniczymi, przyjmowanie płatności rachunków, sprzedaż doładowań energii, sprzedaż kuponów paysafecard – pieniądza elektronicznego służącego do płatności w Internecie. Ponadto BluePay S.A. posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym PHP Polski Tytoń S.A.
 • Zakres prac Navigator Capital obejmował cały proces transakcyjny, w tym m.in.:
  • identyfikację i przegląd potencjalnych celów przejęcia,
  • opracowanie modelu finansowego oraz wyceny spółki-celu,
  • wsparcie w negocjacjach term-sheet,
  • koordynację procesu due diligence,
  • udział w negocjacjach umowy SPA,
  • koordynację zamknięcia transakcji.
Doradztwo przy wykupie akcji od znaczącego akcjonariusza Spółki

09.2014

PROMET – DORADZTWO PRZY WYKUPIE AKCJI OD ZNACZĄCEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

TRANSAKCJA

Navigator Capital doradzał przy transakcji wykupu akcji Promet S.A. od jednego z akcjonariuszy. Kwota transakcji nie została podana do publicznej wiadomości.

PROMET S.A.

Jeden z największych zakładów w Polsce produkujących gwoździe (w tym gwoździe koletowane), śruby, wkręty, sprężyny i inne drobne elementy wykonane ze stali bądź żeliwa.

Stan zatrudnienia to około 100 wykwalifikowanych pracowników.

Spółka pokrywa zasięgiem swojej dystrybucji obszar całej Polski, a także prowadzi eksport m.in. do Niemiec, Holandii, Węgier, Litwy, Estonii.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Analiza scenariuszy działania akcjonariuszy.
 • Opracowanie wariantów strukturyzacji transakcji.
 • Opracowanie modelu finansowego i wyceny przedsiębiorstwa.
 • Udział w negocjacjach umów transakcyjnych.
 • Pośrednictwo Domu Maklerskiego przy transakcji sprzedaży papierów wartościowych.
Doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia bankowego GK Pamapol

09.2014

PAMAPOL S.A. – DORADZTWO PRZY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA BANKOWEGO GK PAMAPOL

TRANSAKCJA

 • Pamapol S.A. (Pamapol) oraz Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) podpisały umowę restrukturyzacji finansowej zadłużenia tych spółek z tytułu kredytów w bankach Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A (PKO BP) oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ).
 • Przedmiotem porozumienia restrukturyzacyjnego pomiędzy Pamapol i WZPOW a bankami jest restrukturyzacja całości zadłużenia wynikającego z kredytów obrotowych w Bankach zaciągniętych przez spółki Grupy Kapitałowej Pamapol (Grupa), oraz niektórych wspólnych warunków i kierunków dalszego finasowania Grupy, w szczególności poprzez dokapitalizowanie Grupy środkami pochodzącymi bezpośrednio lub pośrednio od znaczących akcjonariuszy Pamapol – Mariusza i Pawła Szataniaków.
 • Na mocy porozumienia restrukturyzacyjnego, BGŻ podwyższy kwotę kredytu rewolwingowego (tzw. skupowego) udzielonego WZPOW z kwoty 32 do kwoty 40 mln zł i wydłuży ostateczny termin spłaty do dnia 30 czerwca 2017 roku. Z kolei PKO BP podwyższy kwotę kredytu udzielonego PAMAPOL z poziomu 13,9 mln zł do kwoty 18,8 mln zł.

PAMAPOL S.A.

 • Grupa Kapitałowa Pamapol prowadzi działalność w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego.
 • Pamapol S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej i liderem dań gotowych w Polsce. Oferta firmy obejmuje ponad 80 produktów głównie dań gotowych, a także konserw, pasztetów, zup gotowych, mrożonych dań gotowych oraz konserw mięsnych Premium, sprzedawanych zarówno w kanale tradycyjnym za pośrednictwem hurtowni, jak i w dużych sieciach handlowych.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital pełnił rolę doradcy finansowego Zarządów Pamapol i WZPOW
 • Do zadań Navigator należało m.in.
  • wsparcie Pamapol i WZPOW przy opracowaniu projekcji oraz sporządzenie na ich podstawie modelu finansowego
  • udział w negocjacjach umów restrukturyzacyjnych
  • koordynacja procesu negocjacji i podpisania umów restrukturyzacyjnych
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów Dr Gerard

12.2013

DR GERARD – DORADZTWO PRZY NABYCIU 100% UDZIAŁÓW DR GERARD

TRANSAKCJA

 • Dr Gerard, wiodący polski producent ciastek, została przejęty przez fundusz private equity Bridgepoint od Groupe Poult, jednego z największych producentów pieczywa cukierniczego we Francji.
 • Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości.

DR GERARD SP. Z O.O.

 • Dr Gerard to spółka założona w 1993 r., będąca jednym z liderów na polskim rynku produkcji ciastek,
 • Dr Gerard posiada trzy zakłady produkcyjne i zatrudnia 950 pracowników. Podstawową działalności spółki jest produkcja ciastek oraz wyrobów czekoladowych,
 • W portfolio firmy znajdują się m.in. PryncyPałki,
 • Obroty firmy Dr Gerard przekraczają 200 mln zł rocznie.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital, wspólnie z Raiffeisen Investment, doradzał funduszowi private equity Bridgepoint w zakresie corporate finance.
Doradztwo przy sprzedaży 100% udziałów w spółce

07.2013

GOLD’S GYM – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

TRANSAKCJA

Navigator Capital doradzał udziałowcom spółki GG Fitness Sp. z o.o. przy sprzedaży 100% udziałów w spółce.

GG FITNESS SP. Z O.O.

GG Fitness Sp. z o.o. to działający na rynku polskim operator klubów fitness należących do globalnie rozpoznawalnej sieci Gold’s Gym.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

Navigator Capital był doradcą transakcyjnym udziałowców GG Fitness Sp. z o.o. Rola Navigator Capital obejmowała m.in.:

 • analizę finansową spółki,
 • koordynację procesu transakcyjnego,
 • udział w przygotowaniu data room,
 • udział w negocjacjach umów transakcyjnych.
Doradztwo w transakcji sprzedaży Cenos Sp. z o.o.

12.2012

PAMAPOL S.A. – DORADZTWO W TRANSAKCJI SPRZEDAŻY CENOS SP. Z O.O.

TRANSAKCJA

 • Pamapol S.A. (Pamapol) sprzedał jedną ze swoich spółek zależnych, Cenos Sp. z o.o., (Cenos) do litewskiego funduszu private equity Gemini Grupe UAD. Udziały Cenos  wyceniono na 30 mln zł, jednak umowa sprzedaży przewiduje mechanizmy obniżające cenę sprzedaży, m.in. w przypadku przekroczenia przez dług netto na dzień zamknięcia ustalonego poziomu referencyjnego.
 • Ponadto, Cenos sprzedał Pamapolowi kompleks rozrywkowy “Wodny Świat Cenos” za 3,5 mln zł. Postanowiono, że kwota ta zostanie potrącona z ceny sprzedaży.
 • Zbycie udziałów Cenos wynikało z możliwości restrukturyzacji grupy polegającej na wykluczeniu aktywów, które nie są w pełni kompatybilne z modelem biznesowym grupy Pamapol.

PAMAPOL S.A.

 • Grupa Kapitałowa Pamapol prowadzi działalność w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego.
 • Pamapol S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej i liderem dań gotowych w Polsce. Oferta firmy obejmuje ponad 80 produktów głównie dań gotowych, a także konserw, pasztetów, zup gotowych, mrożonych dań gotowych oraz konserw mięsnych Premium, sprzedawanych zarówno w kanale tradycyjnym za pośrednictwem hurtowni, jak i w dużych sieciach handlowych.
 • Cenos wchodził w skład grupy Pamapol od czerwca 2007 r. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja, konfekcjonowanie oraz sprzedaż kaszy, ryżu, fasoli, grochu, a także soli spożywczej i drogowej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym Pamapol S.A.
 • Zakres prac Navigator Capital obejmował cały proces transakcyjny, w tym m.in.:
  • identyfikację i przegląd potencjalnych kupujących,
  • opracowanie modelu finansowego oraz wyceny spółki,
  • wsparcie w negocjacjach term-sheet,
  • koordynację procesu due diligence,
  • udział w negocjacjach umowy SPA,
  • koordynację zamknięcia transakcji.
Doradztwo w transakcji przejęcia spółki Engorem Sp. z o.o.

11.2012

ERBUD – DORADZTWO W TRANSAKCJI PRZEJĘCIA ENGOREM SP. Z O.O.

Navigator Capital doradzał giełdowej spółce Erbud S.A. przy transakcji przejęcia 80% udziałów w firmie Engorem, specjalizującej się w kompleksowych usługach inwestycyjnych, remontowych i diagnostycznych dla energetyki.

Sprzedającym była Dalkia Łódź oraz grupa inwestorów mniejszościowych. Wartość transakcji wyniosła łącznie ok. 8 mln zł.

Doradztwo przy sprzedaży większościowego pakietu akcji do funduszu PE Advent Int. Corp.

10.2012

EKO HOLDING – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY WIĘKSZOŚCIOWEGO PAKIETU

TRANSAKCJA

 • Advent International konkurował o przejęcie kontroli nad spółką z innym funduszem private equity, Mid Europa Partners. Ostateczna cena zapłacona przez Advent w wezwaniu ogłoszonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła 7,00 PLN za jedną akcję.
 • Całkowita wartość transakcji wyniosła 333 mln zł.

EKO HOLDING S.A.

 • Eko Holding S.A. to sieć ponad 220 sklepów spożywczych działających w Polsce południowej i zachodniej.
 • W skład Grupy Eko Holding wchodzi także największy w Polsce operator koordynujący spółki zajmujące się dystrybucją chemii gospodarczej, kosmetyków oraz produktów higienicznych.
 • Eko Holding S.A. skupia w ramach sieci franczyzowej Rabat ponad 500 placówek handlowych w Polsce południowej i zachodniej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital doradzał większościowym akcjonariuszom giełdowej spółki Eko Holding S.A. – Marzenie i Krzysztofowi Gradeckim – przy sprzedaży posiadanego przez nich pakietu ponad 55% akcji do spółki Ecorse Investments, kontrolowanej przez fundusz private equity Advent International Corporation.
Doradztwo w transakcji przejęcia dealera Audi i Volkswagen

07.2011

Doradztwo przy przejęciu pakietu kontrolnego Mispol S.A.

07.2011

Doradztwo dla Mieszko S.A. przy nabyciu 100% udziałów w Lider Artur Sp. z o.o.

05.2011

Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów w TB Investicija UAB

11.2010

Sprzedaż aktywów ukraińskich spółek zależnych PKM Duda

07.2010

PKM DUDA – SPRZEDAŻ AKTYWÓW UKRAIŃSKICH SPÓŁEK ZALEŻNYCH PKM DUDA

TRANSAKCJA

 • Transakcja dotyczyła sprzedaży wybranych składników majątkowych ukraińskich spółek Pieprzyk Rogatyń sp. z o.o. i Rosan Agro sp. z o.o. należących do grupy PKM DUDA.
 • Nabywającym była spółka zależna od skandynawskiego funduszu Alpcot Agro AB.
 • Umowa sprzedaży została zawarta pod prawem austriackim.
 • Transakcja stanowiła kolejny etap realizacji polityki grupy PKM DUDA ukierunkowanej na restrukturyzację wybranych spółek z grupy kapitałowej i zmierzającej do poprawy efektywności zarządzania majątkiem poprzez alokowanie zasobów do strategicznych obszarów działalności biznesowej.

PKM DUDA S.A.

 • Polski Koncern Mięsny DUDA to firma rodzinna, założona przez rodzinę Duda w 1990 roku.
 • Od 2002 r. PKM DUDA S.A. jest spółką giełdową.
 • Koncern jest największą w Polsce firmą zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina, dziczyzna).
 • Spółka kontroluje ponadto i jest zarazem najważniejszą częścią Grupy Kapitałowej, którą aktualnie tworzy ponad 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu całej Polski, Ukrainy oraz Niemiec.
 • Zatrudnienie w całej grupie przekracza 2 100 osób.

PIEPRZYK ROGATYŃ SP. Z O.O. I ROSAN AGRO SP. Z O.O.

 • Głównym przedmiotem działalności Pieprzyk Rogatyn sp. z o.o. z siedzibą w Rogatyniu, Ukraina jest uprawa zbóż i hodowla trzody chlewnej.
 • Głównym przedmiotem działalności Rosan – Agro sp. z o.o. z siedzibą w Pidgoroddia, Ukraina, jest hodowla trzody chlewnej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego PKM DUDA S.A. w procesie sprzedaży majątku ukraińskich spółek zależnych.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • wycena majątku ukraińskich spółek zależnych,
  • prowadzenie procesu negocjacji i doradztwo w zakresie ustalenia warunków transakcji.
Pozyskanie inwestora branżowego i sprzedaż akcji firmie DanHatch A/S

06.2009

Doradztwo dla większościowych udziałowców

05.2009

Doradztwo dla MoCoHub przy przejęciu 100% udziałów Mobile Entertainment Company

05.2009

Przejęcie 100% udziałów Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.

07.2008

APLISENS S.A. – PRZEJĘCIE 100% UDZIAŁÓW CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL SP. Z O.O.

TRANSAKCJA

 • Spółka Aplisens S.A. nabyła w dniu 21 lipca 2008 r. 100 % udziałów w spółce Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.

APLISENS S.A.

 • Aplisens S.A. jest polskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
 • Aplisens S.A. posiada zakłady produkcyjne w Warszawie, w Ostrowie Wielkopolskim, Krakowie oraz w Witebsku na Białorusi. Firma ma liczne oddziały i przedstawicielstwa techniczno-handlowe w Polsce oraz na całym świecie.

CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL SP. Z O.O.

 • Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. jest producentem elementów automatyki przemysłowej oraz dostawcą usług świadczonych w dziedzinie kompleksowej automatyzacji procesów technologicznych.
 • Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie szeroką gamę wyrobów dla automatyki mających zastosowanie m.in. w branżach: energetyka i ciepłownictwo, chemia i petrochemia, hutnictwo, przemysł stoczniowy, przemysł spożywczy, ochrona środowiska oraz innych.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Aplisens przy przejęciu Controlmatica ZAP-PNEFAL
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • analiza finansowa celu przejęcia,
  • wycena Controlmatica ZAP-PNEFAL,
  • prowadzenie procesu negocjacji oraz pomoc w finalizacji zakupu.
Doradztwo przy akwizycji majątku Heilbronn Maschinenbau

06.2008

HYDRAPRES – DORADZTWO PRZY AKWIZYCJI MAJĄTKU HEILBRONN MASCHINENBAU

TRANSAKCJA

 • Transakcja przejęcia wybranych aktywów Heilbronn Maschinenbau w związku z realizacją przyjętej przez Hydrapres S.A. strategii polegającej konsolidacji firm z branży budowy maszyn.
 • W ramach transakcji spółka zależna Hydrapres nabyła majątek oraz przejęła pracowników upadłej spółki za łączną kwotę 1,7 mln EUR. Ponadto, Hydrapres przejął portfel kontraktów o wartości 2,4 mln EUR.

HYDRAPRES S.A.

 • Hydrapres S.A., z siedzibą w Solcu Kujawskim, jest krajowym producentem pras hydraulicznych, urządzeń peryferyjnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także dostawcą automatycznych linii technologicznych dla różnych gałęzi przemysłu.
 • Hydrapres S.A. jest producentem elementów stalowych na prasach mechanicznych i hydraulicznych głównie dla sektora motoryzacyjnego.

HEILBRONN MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

 • Heilbronn Maschinenbau GmbH & Co. KG specjalizuje się w konstrukcji, produkcji i dystrybucji maszyn. Wiodącym segmentem produkcji spółki są prasy mechaniczne o nacisku od 25 do 1 500 ton.
 • Wartość sprzedaży spółki wynosi około 10-12 mln EUR rocznie.
 • W Heilbronn Maschinenbau zatrudnionych jest 57 pracowników.
 • Siedziba spółki mieści się w Heilbronn, w Niemczech.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy Hydrapres w procesie akwizycji majątku od syndyka masy upadłości Heilbronn Maschinenbau.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • wycena majątku Heilbronn Maschinenbau,
  • prowadzenie procesu negocjacji i ustalenie warunków transakcji.
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów w Automotosport Centrum s.r.o.

05.2008

FOTA S.A. – DORADZTWO PRZY PRZEJĘCIU 80% UDZIAŁÓW W AUTOMOTOSPORT CENTRUM S.R.O.

TRANSAKCJA

 • W maju 2008 roku Fota S.A. podpisała warunkową umowę nabycia 80% udziałów w AUTOMOTOŠPORT Centrum, s.r.o.

FOTA S.A.

 • Fota S.A. jest notowaną na GPW spółką zajmującą się dystrybucją części samochodowych, 8% procentowy udział w polskim rynku stawia spółkę wśród ścisłych liderów rynku.
 • W 2007 przychody Fota osiągnęły wartość blisko 600 mln PLN.
 • Poza rynkiem polskim, Fota prowadzi działalność w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i na Ukrainie
 • Fota zatrudnia około 730 osób.

AUTOMOTOŠPORT CENTRUM, S R.O.

 • Jeden z wiodących dystrybutorów części samochodowych we wschodniej Słowacji
 • Firma posiada 5 oddziałów.
 • W 2007 roku wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła kilkadziesiąt milionów koron słowackich.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego Fota S.A. przy przejęciu AUTOMOTOŠPORT Centrum s.r.o.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • analiza finansowa celu przejęcia,
  • wycena celu przejęcia,
  • organizacja procesu negocjacji,
  • koordynacja prac doradców prawnych oraz audytorów.
Doradztwo przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w SM Starco

01.2008

Doradztwo przy pozyskaniu inwestora finansowego

12.2007

Doradztwo przy przejęciu 61% udziałów ART-GUM Sp. z o.o.

10.2007

Doradztwo przy sprzedaży 75% udziałów inwestorowi strategicznemu - Erbud S.A.

09.2007

BUDLEX – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY 75% UDZIAŁÓW INWESTOROWI STRATEGICZNEMU – ERBUD S.A

TRANSAKCJA

 • 28 lipca 2007 udziałowcy grupy Budlex podpisali warunkową umowę sprzedaży 75% udziałów Budlex Sp. z o.o. (spółka holdingowa grupy) spółce Erbud S.A. za łączną kwotę 47,5 mln PLN. Transakcja została ostatecznie zamknięta 27 września 2007, po ziszczeniu się warunków umowy warunkowej.

BUDLEX SP. Z O.O.

 • Budlex Sp. z o.o. jest największym i najlepiej rozpoznawalnym deweloperem mieszkaniowym w regionie kujawsko-pomorskim. Od momentu powstania w 1987 roku do końca 2006 roku, Grupa Budlex wybudowała około 4 tysięcy mieszkań, głównie w Toruniu i Bydgoszczy, a ostatnio także w aglomeracji warszawskiej.
 • Grupa Budlex, jest firmą zintegrowaną i efektywnie zarządzaną. Poza działalnością deweloperską, świadczy usługi budowlane, zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami oraz produkuje konstrukcje i elementy stalowe. Istotną przewagą konkurencyjną jest kompleksowość oferowanego zakresu usług przez poszczególne podmioty w grupie, a więc również możliwość zatrzymania części marży poprzez oferowanie zarówno usług budowlanych jak i deweloperskich. Grupa zatrudnia łącznie prawie 470 osób.
 • W 2006 skonsolidowane przychody Grupy osiągnęły wartość 71 mln PLN, EBITDA 9 mln PLN, a zysk netto 5 mln PLN.

ERBUD S.A.

 • Erbud S.A. jest spółką budowlaną o zasięgu ogólnopolskim, od 11 maja 2007 roku notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Do najbardziej spektakularnych realizacji Erbud S.A. w ostatnim czasie należały: Centrum Handlowe Copernicus w Toruniu, osiedle Miasteczko Wilanów w Warszawie, przebudowa Pasażu Wiecha w Warszawie.
 • W 2006 skonsolidowane przychody Erbud S.A. miały wartość 426 mln PLN, zysk netto za ten okres wyniósł 20 mln PLN.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital przeprowadził wycenę grupy Budlex a następnie jako doradca finansowy sprzedających zarządzał procesem pozyskania inwestora strategicznego dla spółki.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • organizacja i prowadzenie procesu selekcyjnego,
  • koordynacja prac zespołu doradców prawnych i innych doradców sprzedających,
  • zaproponowanie struktury transakcji i efektywnych mechanizmów wpływu na zarządzanie oraz programu opcyjnego dla udziałowców pozostających w spółce w charakterze kluczowego inwestora mniejszościowego.
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w Serwar

07.2007

Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów Autoprima s.r.o.

06.2007

Doradztwo w transakcji przejęcia 100% udziałów w Cenos Sp. z o.o.

06.2007

Doradztwo w transakcji przejęcia 60% udziałów w Mitmar Sp. z o.o.

05.2007

Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w SM Maćkowy

01.2007

Doradztwo przy sprzedaży LNB Polska Sp. z o.o. do LNB International B.V.

01.2007

LNB POLSKA – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY LNB POLSKA SP. Z O.O. DO LNB INTERNATIONAL B.V.

TRANSAKCJA

 • W styczniu 2007 roku Cargill Animal Nutrition przejął spółkę International Feed B.V. oraz jej spółkę zależną LNB Polska Sp. z o.o., która stanowiła znaczącą wartość spółki LNB International Feed B.V.

CARGILL ANIMAL NUTRITION

 • Zakres działalności firmy jest różnorodny poczynając od handlu zbożem i roślinami oleistymi, przetwarzania roślin oleistych, wieprzowiny, wołowiny i drobiu, handlu bawełną, cukrem, koncentratami soków owocowych poprzez produkcję pasz, syropów glukozowych, aż po produkcję wyrobów stalowych, powłok chemicznych, nawozów azotowych, wydobycie soli, usługi finansowe.
 • Cargill zatrudnia 153 000 osób w 66 krajach.

LNB INTERNATIONAL FEED B.V.

 • LNB International Feed B.V. produkuje i dystrybuuje premiksy do produkcji pasz dla zwierząt.
 • LNB zatrudnia około 270 pracowników w wytwórniach w Polsce, Rumunii i Surinamie oraz biurach handlowych w Holandii i Rosji. Firma eksportuje towary do ok. 50 krajów m.in. w Azji, Afryce, na Karaiby i Środkowy Wschód.
 • LNB Polska jest największym w Polsce producentem premiksów, z roczną sprzedażą na poziomie 200 mln EUR.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego mniejszościowego udziałowca LNB Polska przy transakcji.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • wycena spółki,
  • prowadzenie negocjacji.

Rozwiń wszystkie Zwiń

Doradztwo w procesie akwizycji 100% akcji Fidelta od Galapagos N.V. 140 mln PLN

11.2020

SELVITA – DORADZTWO W PROCESIE AKWIYCJI

TRANSAKCJA

Navigator Capital Group pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego Selvita S.A. w procesie akwizycji 100% akcji chorwackiego przedsiębiorstwa Fidelta, od Galapagos N.V.

Selvita jest przedsiębiorstwem notowanym na warszawskiej GPW działającym w obszarze badań przedklinicznych oferującym multidyscyplinarne wsparcie w obszarze odkrywania leków oraz badań i rozwoju. Spółka zatrudnia ponad 550 pracowników.

Przejęty podmiot, Fidelta, jest dostawcą usług komplementarnych do Selvity na rynku chorwackim.

Sprzedający, Galapagos NV, to jeden z wiodących światowych przedsiębiorstw farmaceutycznych działających w obszarze odkrywania, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych leków.

Doradcą transakcyjnym Spółki był Navigator Capital Advisory.

Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji do Viessmann Group

11.2019

KOSPEL – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY 100% AKCJI

TRANSAKCJA

Navigator Capital Group pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego właściciela Kospel S.A. w procesie sprzedaży 100% akcji na rzecz Viessmann Group. Była to jedna z największych tegorocznych transakcji w sektorze HVAC w Polsce.

Kospel jest wiodącym producentem wysokiej jakości elektrycznych podgrzewaczy wody, kotłów centralnego ogrzewania, wymienników ciepła, a także pomp ciepła oraz systemów solarnych, zatrudniającym ok. 500 pracowników w czterech zakładach produkcyjnych.

Viessmann Group jako jeden z czołowych producentów systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej będzie wspierał i finansował dalszy dynamiczny rozwój Kospel S.A.

Doradcą transakcyjnym właściciela spółki był Navigator Capital Advisory.

Everest Finanse - przejęcie 100% udziałów w Tempo Finanse

11.2017

Pozyskanie inwestora finansowego dla Flavourtec

10.2017

FLAVOURTEC – POZYSKANIE INWESTORA FINANSOWEGO DLA FLAVOURTEC

TRANSAKCJA

Navigator Capital doradzał Flavourtec, jednemu z głównych europejskich producentów E-płynów do e-papierosów, w transakcji sprzedaży udziałów i pozyskania inwestora, w wyniku której dotychczasowi wspólnicy spółki oraz fundusz Tar Heel Capital będą współpracować posiadając po 50% udziałów w spółce. Transakcja ma pozwolić Flavourtec na jeszcze dynamiczniejszy rozwój biznesu, wzmacniając pozycję spółki poprzez skorzystanie z potencjału i wsparcia funduszu.

Doradcą transakcyjnym spółki i jej wspólników był Navigator Capital Advisory.

Viessmann Group jako jeden z czołowych producentów systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej będzie wspierał i finansował dalszy dynamiczny rozwój Kospel S.A.

Doradcą transakcyjnym właściciela spółki był Navigator Capital Advisory.

Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji Budlex

10.2016

ERBUD – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY 100% AKCJI BUDLEX

TRANSAKCJA

 • Notowana na GPW w Warszawie Erbud S.A. dokonała sprzedaży 100% akcji dewelopera mieszkaniowego Budlex do Holdinvest1 za 45 mln złotych.
 • Pierwszym etapem transakcji był zakup przez Erbud 10,04% akcji Budlex od akcjonariusza mniejszościowego za 4,5 mln złotych, a następnie sprzedaż 100% akcji do Holdinvest1.
 • Przed sprzedażą Budlex w ramach dozwolonego wypływu aktywów dokonał wypłaty do Erbud 17 mln złotych dywidendy.
 • W ramach przyjętej struktury transakcji, Erbud zakupił od Budlex za 10 mln złotych spółkę zależną Budlex Properties, która jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w Toruniu.

ERBUD S.A.

 • Erbud jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych w Polsce.
 • Grupa prowadzi działalność w obszarze budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego, budownictwa przemysłowego oraz inżynierii i serwisu dla energetyki.
 • Erbud działa na polskim rynku oraz rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
 • Grupa jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, mieszkaniowe i inżynieryjno-drogowe.
 • Strategia rozwoju Erbud obejmuje dalszy rozwój w sektorze usługowym oraz intensyfikację sprzedaży z działalności zagranicznej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą transakcyjnym Erbud w procesie sprzedaży Budlex do Holdinvest1.
 • Navigator Capital był odpowiedzialny za koordynację procesu transakcyjnego m.in. przygotował materiały transakcyjne, dokonał wyceny wartość targetu oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
 • Ponadto, Navigator Capital odpowiadał za kontakty z potencjalnymi inwestorami, nadzorował proces due diligence oraz brał udział w negocjacjach.
Navigator Capital doradcą Viriditas przy przejęciu Park Wodny Bania

11.2015

TERMA BANIA – NAVIGATOR CAPITAL DORADCĄ VIRIDITAS PRZY PRZEJĘCIU PARK WODNY BANIA

TRANSAKCJA

 • Viriditas S.A. kupiła 56% udziałów w Park Wodny Bania Sp. z o.o. od sześciu udziałowców (osób fizycznych).
 • W najbliższym czasie Viridtas planuje zwiększyć zaangażowanie do 64% udziałów.
 • Mniejszościowy pakiet udziałów zachowa Józef Dziubasik, współtwórca term i hotelu, jego syn Paweł Dziubasik i dwóch inwestorów prywatnych.
 • Viriditas S.A. sfinansowała transakcję częściowo ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.

VIRIDITAS S.A.

 • Viriditas S.A. to spółka celowa byłego wiceprezesa PKO BP i GPW Pana Piotra Kamińskiego.
 • Viriditas S.A. wraz z dotychczasowymi udziałowcami pozostającymi w spółce planuje rozwój Parku Wodnego Bania, który prowadzi działalność pod brandem Terma Białka.
 • W 2013 r. Park Wodny Bania miał 30,6 mln PLN przychodów i 10,8 mln PLN zysku netto
 • Strefa zajmuje powierzchnię 8,5 tys. mkw. W obiekcie znajduje się kilkanaście basenów z wodą termalną, saunarium, SPA oraz liczne atrakcje dla dzieci. Spółka zatrudnia około 120 osób.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym Viriditas S.A. w procesie nabycia pakietu większościowego udziałów w Park Wodny Bania.
 • Navigator Capital uczestniczył w pracach na każdym etapie transakcji m.in. strukturyzacji transakcji, sporządzał model finansowy uwzględniający plany rozwojowe nowych oraz pozostających w spółce wspólników, koordynował due diligence oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
 • Ponadto Navigator Capital doradzał Viriditas S.A. przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup udziałów w Park Wodny Bania.
Doradztwo przy zakupie aktywów Italiana Rimorchi

08.2015

WIELTON – DORADZTWO PRZY ZAKUPIE AKTYWÓW ITALIANA RIMORCHI

TRANSAKCJA

 • Italiana Rimorchi, spółka w 100% zależna od Wielton, zawarła przy udziale Wielton ze spółką Compagnia Italiana Rimorchi s.r.l. w upadłości oraz jej likwidatorem sądowym umowy sprzedaży marek, wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i know-how produktów.
 • Umowy obejmują nabycie za cenę 2,2 mln EUR określonych w Umowach dóbr, praw oraz stosunków prawnych właściwych CIR, w tym marek “Merker”, “Viberti”, “Cardi”.
 • Ponadto przedmiotem Umów jest zakup aktywów rzeczowych za cenę 2,4 mln EUR netto.
 • Italiana Rimorchi pozyskała środki na zakup z pożyczki udzielonej przez Wielton. Wielton udzielił pożyczki ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.
 • Wśród aktywów produkcyjnych zakupionych przez Italiana Rimorchi są m.in. zautomatyzowane linie spawalnicze, w pełni automatyczna linia do zabezpieczania antykorozyjnego w technologii KTL, magazyn do wysokiego składowania oraz linie montażow

WIELTON S.A.

 • Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.
 • Spółka eksportuje swoje wyroby m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii.
 • Wielton posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych.
 • Italiana Rimorchi to spółka zależna Wielton, powołana w celu prowadzenia i rozwijania działalności Grupy Wielton w szczególności na rynku włoskim.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym Wielton w procesie nabycia włoskich aktywów.
 • Navigator Capital sporządzał m.in. projekcje finansowe uwzględniające wpływ aktywów na wyniki Grupy Wielton oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
 • Ponadto Navigator Capital doradzał Wielton przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup aktywów we Włoszech.
Doradztwo dla Dr Gerard przy nabyciu 100% udziałów Artur

07.2015

DR GERARD – DORADZTWO DLA DR GERARD PRZY NABYCIU 100% UDZIAŁÓW ARTUR

TRANSAKCJA

 • Dr Gerard Sp. z o.o., wiodący polski producent ciastek i spółka portfelowa funduszu private equity Bridgepoint, przejął Artur Sp. z o.o., jednego z polskich wiodących producentów ciastek i słonych przekąsek.
 • Transakcja wpisuje się w strategię Dr Gerard zakładającą dalszy wzrost działalności w Polsce i za granicą oraz konsolidację rynku.
 • Przejęcie Artur pozwoli Dr Gerard na zwiększenie skali działalności o ok. 20%.
 • Sprzedającym był ZPC Mieszko S.A.
 • Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości.

DR GERARD SP. Z O.O.

 • Dr Gerard to spółka założona w 1993 r., będąca jednym z liderów na polskim rynku produkcji ciastek,
 • Dr Gerard posiada trzy zakłady produkcyjne i zatrudnia 950 pracowników. Podstawową działalności spółki jest produkcja ciastek oraz wyrobów czekoladowych,
 • W portfolio firmy znajdują się ponad 200 produktów
 • Obroty firmy Dr Gerard przekraczają 250 mln zł rocznie.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital pracował dla Dr Gerard w zakresie doradztwa transakcyjnego oraz corporate finance.
Doradztwo przy transakcji przejęcia 65,3% akcji Fruehauf Expansion SAS

05.2015

WIELTON – DORADZTWO PRZY TRANSAKCJI PRZEJĘCIA 65,3% AKCJI FRUEHAUF EXPANSION SAS

TRANSAKCJA

 • Wielton S.A. nabył 65,31% akcji Fruehauf Expansion SAS, francuskiego producenta naczep, za 9,5 miliona euro od dotychczasowego większościowego udziałowca, funduszu MBO Capital 2 FCPR oraz kilku drobnych akcjonariuszy.
 • Transakcja zostałą częściowo sfinansowana za pomocą kredytu inwestycyjnego udzielonego Wielton S.A. przez BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Wielton S.A. planuje nabycie pozostałych 34,69% akcji, posiadanych przez CEO spółki-celu, Pana Francisa Doblin oraz Dauphine Investissement, wehikuł inwestycyjny kontrolowany przez p. Doblin. Wielton S.A. podpisal w tym celu umowy opcji put oraz call z udziałowcem mniejszościowym.
 • Pakiet mniejszościowy zostanie nabyty za cenę 6,6 milionów euro powiększoną o premię uzależnioną od przyszłych wyników spółki-celu.

WIELTON S.A.

 • Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.
 • Spółka eksportuje swoje wyroby m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii.
 • Wielton posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Doradcami Wielton S.A. zaangażowanymi w transakcję byli:
  • Navigator Capital (koordynacja, strukturyzacja i finansowanie transakcji) oraz Ipopema Securities (corporate finance),
  • Dentons Paris (zespół M&A oraz prawne DD) i DZP Domański Zakrzewski Palinka (zespoły M&A oraz finansowania bankowego),
  • EY (DD finansowe oraz podatkowe).
Przejęcie Jupiter S.A. przez KCI S.A.

04.2015

KCI – PRZEJĘCIE JUPITER S.A. PRZEZ KCI S.A.

TRANSAKCJA

 • Dom Maklerski Navigator był oferującym w transakcji przejęcia Jupiter S.A. przez KCI S.A. (przejęcie odwrotne, dwie spółki publiczne)Wartość połączonego podmiotu: 53 mln PLN
Doradztwo przy zakupie Ganymede przez MCI

03.2015

GANYMEDE – DORADZTWO PRZY ZAKUPIE GANYMEDE PRZEZ MCI

TRANSAKCJA

 • MCI.TechVentures 1.0, fundusz z Grupy MCI, inwestujący w spółki technologiczne w fazie wzrostu i ekspansji w krajach CEE, Niemczech, Turcji oraz Rosji, zrealizował inwestycję w Ganymede.
 • Kwota inwestycji wynosiła kilkadziesiąt milionów PLN.
 • Pozyskana przez Ganymede runda finansowania zostanie przeznaczone na rozwój nowych gier social casino na urządzenia mobilne, kampanie marketingowe oraz dalsze wzmocnienie zaplecza analitycznego.
 • Plany ekspansji produktowej i rynkowej są ściśle związane z powiększeniem zespołu o specjalistów w zakresie rozwoju gier oraz osoby z doświadczeniem marketingowym oraz analitycznym.

GANYMEDE S.A.

 • Wiodący polski producent gier on-line.
 • Ganymede specjalizuje się w grach typu social casino, posiadając w swoim portfelu kilkadziesiąt tytułów oferowanych w ponad stu krajach.
 • Spółka jest właścicielem serwisu GameDesire.com, jak również współpracuje z siecią partnerów z całego świata.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym Ganymede.
Doradztwo przy transakcji zakupu BluePay SA

09.2014

POLSKI TYTOŃ – DORADZTWO PRZY TRANSAKCJI ZAKUPU BLUEPAY SA

TRANSAKCJA

 • Spółka PHP Polski Tytoń S.A. zakupiła 100% akcji spółki BluePay S.A. od dotychczasowych właścicieli – BlueMedia S.A. oraz BlueRoon Investments Limited.
 • Jednym z celów zawarcia transakcji była dla PHP Polski Tytoń S.A realizacja strategii dywersyfikacji portfela produktów i usług.

PHP POLSKI TYTOŃ S.A. I BLUEPAY S.A.

 • Polski Tytoń to z kolei jeden z największych ogólnopolskich dystrybutorów wyrobów tytoniowych i produktów FMCG. W jego ofercie znajdują się produkty zaliczane do grupy towarów szybko rotujących. Istotnym obszarem działalności spółki są także usługi terminalowe, zbliżone swym zakresem do usług świadczonych przez BluePay S.A.
 • BluePay S.A. to wiodący, ogólnopolski dostawca usług elektronicznych m.in. poprzez sieć terminali zlokalizowanych w punktach sprzedaży detalicznej. BluePay S.A. oferuje klientom usługi takie, jak m.in. sprzedaż doładowań do telefonów komórkowych, przyjmowanie płatności kartami płatniczymi, przyjmowanie płatności rachunków, sprzedaż doładowań energii, sprzedaż kuponów paysafecard – pieniądza elektronicznego służącego do płatności w Internecie. Ponadto BluePay S.A. posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym PHP Polski Tytoń S.A.
 • Zakres prac Navigator Capital obejmował cały proces transakcyjny, w tym m.in.:
  • identyfikację i przegląd potencjalnych celów przejęcia,
  • opracowanie modelu finansowego oraz wyceny spółki-celu,
  • wsparcie w negocjacjach term-sheet,
  • koordynację procesu due diligence,
  • udział w negocjacjach umowy SPA,
  • koordynację zamknięcia transakcji.
Doradztwo przy wykupie akcji od znaczącego akcjonariusza Spółki

09.2014

PROMET – DORADZTWO PRZY WYKUPIE AKCJI OD ZNACZĄCEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

TRANSAKCJA

Navigator Capital doradzał przy transakcji wykupu akcji Promet S.A. od jednego z akcjonariuszy. Kwota transakcji nie została podana do publicznej wiadomości.

PROMET S.A.

Jeden z największych zakładów w Polsce produkujących gwoździe (w tym gwoździe koletowane), śruby, wkręty, sprężyny i inne drobne elementy wykonane ze stali bądź żeliwa.

Stan zatrudnienia to około 100 wykwalifikowanych pracowników.

Spółka pokrywa zasięgiem swojej dystrybucji obszar całej Polski, a także prowadzi eksport m.in. do Niemiec, Holandii, Węgier, Litwy, Estonii.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Analiza scenariuszy działania akcjonariuszy.
 • Opracowanie wariantów strukturyzacji transakcji.
 • Opracowanie modelu finansowego i wyceny przedsiębiorstwa.
 • Udział w negocjacjach umów transakcyjnych.
 • Pośrednictwo Domu Maklerskiego przy transakcji sprzedaży papierów wartościowych.
Doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia bankowego GK Pamapol

09.2014

PAMAPOL S.A. – DORADZTWO PRZY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA BANKOWEGO GK PAMAPOL

TRANSAKCJA

 • Pamapol S.A. (Pamapol) oraz Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) podpisały umowę restrukturyzacji finansowej zadłużenia tych spółek z tytułu kredytów w bankach Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A (PKO BP) oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ).
 • Przedmiotem porozumienia restrukturyzacyjnego pomiędzy Pamapol i WZPOW a bankami jest restrukturyzacja całości zadłużenia wynikającego z kredytów obrotowych w Bankach zaciągniętych przez spółki Grupy Kapitałowej Pamapol (Grupa), oraz niektórych wspólnych warunków i kierunków dalszego finasowania Grupy, w szczególności poprzez dokapitalizowanie Grupy środkami pochodzącymi bezpośrednio lub pośrednio od znaczących akcjonariuszy Pamapol – Mariusza i Pawła Szataniaków.
 • Na mocy porozumienia restrukturyzacyjnego, BGŻ podwyższy kwotę kredytu rewolwingowego (tzw. skupowego) udzielonego WZPOW z kwoty 32 do kwoty 40 mln zł i wydłuży ostateczny termin spłaty do dnia 30 czerwca 2017 roku. Z kolei PKO BP podwyższy kwotę kredytu udzielonego PAMAPOL z poziomu 13,9 mln zł do kwoty 18,8 mln zł.

PAMAPOL S.A.

 • Grupa Kapitałowa Pamapol prowadzi działalność w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego.
 • Pamapol S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej i liderem dań gotowych w Polsce. Oferta firmy obejmuje ponad 80 produktów głównie dań gotowych, a także konserw, pasztetów, zup gotowych, mrożonych dań gotowych oraz konserw mięsnych Premium, sprzedawanych zarówno w kanale tradycyjnym za pośrednictwem hurtowni, jak i w dużych sieciach handlowych.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital pełnił rolę doradcy finansowego Zarządów Pamapol i WZPOW
 • Do zadań Navigator należało m.in.
  • wsparcie Pamapol i WZPOW przy opracowaniu projekcji oraz sporządzenie na ich podstawie modelu finansowego
  • udział w negocjacjach umów restrukturyzacyjnych
  • koordynacja procesu negocjacji i podpisania umów restrukturyzacyjnych
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów Dr Gerard

12.2013

DR GERARD – DORADZTWO PRZY NABYCIU 100% UDZIAŁÓW DR GERARD

TRANSAKCJA

 • Dr Gerard, wiodący polski producent ciastek, została przejęty przez fundusz private equity Bridgepoint od Groupe Poult, jednego z największych producentów pieczywa cukierniczego we Francji.
 • Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości.

DR GERARD SP. Z O.O.

 • Dr Gerard to spółka założona w 1993 r., będąca jednym z liderów na polskim rynku produkcji ciastek,
 • Dr Gerard posiada trzy zakłady produkcyjne i zatrudnia 950 pracowników. Podstawową działalności spółki jest produkcja ciastek oraz wyrobów czekoladowych,
 • W portfolio firmy znajdują się m.in. PryncyPałki,
 • Obroty firmy Dr Gerard przekraczają 200 mln zł rocznie.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital, wspólnie z Raiffeisen Investment, doradzał funduszowi private equity Bridgepoint w zakresie corporate finance.
Doradztwo przy sprzedaży 100% udziałów w spółce

07.2013

GOLD’S GYM – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

TRANSAKCJA

Navigator Capital doradzał udziałowcom spółki GG Fitness Sp. z o.o. przy sprzedaży 100% udziałów w spółce.

GG FITNESS SP. Z O.O.

GG Fitness Sp. z o.o. to działający na rynku polskim operator klubów fitness należących do globalnie rozpoznawalnej sieci Gold’s Gym.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

Navigator Capital był doradcą transakcyjnym udziałowców GG Fitness Sp. z o.o. Rola Navigator Capital obejmowała m.in.:

 • analizę finansową spółki,
 • koordynację procesu transakcyjnego,
 • udział w przygotowaniu data room,
 • udział w negocjacjach umów transakcyjnych.
Doradztwo w transakcji sprzedaży Cenos Sp. z o.o.

12.2012

PAMAPOL S.A. – DORADZTWO W TRANSAKCJI SPRZEDAŻY CENOS SP. Z O.O.

TRANSAKCJA

 • Pamapol S.A. (Pamapol) sprzedał jedną ze swoich spółek zależnych, Cenos Sp. z o.o., (Cenos) do litewskiego funduszu private equity Gemini Grupe UAD. Udziały Cenos  wyceniono na 30 mln zł, jednak umowa sprzedaży przewiduje mechanizmy obniżające cenę sprzedaży, m.in. w przypadku przekroczenia przez dług netto na dzień zamknięcia ustalonego poziomu referencyjnego.
 • Ponadto, Cenos sprzedał Pamapolowi kompleks rozrywkowy “Wodny Świat Cenos” za 3,5 mln zł. Postanowiono, że kwota ta zostanie potrącona z ceny sprzedaży.
 • Zbycie udziałów Cenos wynikało z możliwości restrukturyzacji grupy polegającej na wykluczeniu aktywów, które nie są w pełni kompatybilne z modelem biznesowym grupy Pamapol.

PAMAPOL S.A.

 • Grupa Kapitałowa Pamapol prowadzi działalność w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego.
 • Pamapol S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej i liderem dań gotowych w Polsce. Oferta firmy obejmuje ponad 80 produktów głównie dań gotowych, a także konserw, pasztetów, zup gotowych, mrożonych dań gotowych oraz konserw mięsnych Premium, sprzedawanych zarówno w kanale tradycyjnym za pośrednictwem hurtowni, jak i w dużych sieciach handlowych.
 • Cenos wchodził w skład grupy Pamapol od czerwca 2007 r. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja, konfekcjonowanie oraz sprzedaż kaszy, ryżu, fasoli, grochu, a także soli spożywczej i drogowej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital był doradcą finansowym Pamapol S.A.
 • Zakres prac Navigator Capital obejmował cały proces transakcyjny, w tym m.in.:
  • identyfikację i przegląd potencjalnych kupujących,
  • opracowanie modelu finansowego oraz wyceny spółki,
  • wsparcie w negocjacjach term-sheet,
  • koordynację procesu due diligence,
  • udział w negocjacjach umowy SPA,
  • koordynację zamknięcia transakcji.
Doradztwo w transakcji przejęcia spółki Engorem Sp. z o.o.

11.2012

ERBUD – DORADZTWO W TRANSAKCJI PRZEJĘCIA ENGOREM SP. Z O.O.

Navigator Capital doradzał giełdowej spółce Erbud S.A. przy transakcji przejęcia 80% udziałów w firmie Engorem, specjalizującej się w kompleksowych usługach inwestycyjnych, remontowych i diagnostycznych dla energetyki.

Sprzedającym była Dalkia Łódź oraz grupa inwestorów mniejszościowych. Wartość transakcji wyniosła łącznie ok. 8 mln zł.

Doradztwo przy sprzedaży większościowego pakietu akcji do funduszu PE Advent Int. Corp.

10.2012

EKO HOLDING – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY WIĘKSZOŚCIOWEGO PAKIETU

TRANSAKCJA

 • Advent International konkurował o przejęcie kontroli nad spółką z innym funduszem private equity, Mid Europa Partners. Ostateczna cena zapłacona przez Advent w wezwaniu ogłoszonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła 7,00 PLN za jedną akcję.
 • Całkowita wartość transakcji wyniosła 333 mln zł.

EKO HOLDING S.A.

 • Eko Holding S.A. to sieć ponad 220 sklepów spożywczych działających w Polsce południowej i zachodniej.
 • W skład Grupy Eko Holding wchodzi także największy w Polsce operator koordynujący spółki zajmujące się dystrybucją chemii gospodarczej, kosmetyków oraz produktów higienicznych.
 • Eko Holding S.A. skupia w ramach sieci franczyzowej Rabat ponad 500 placówek handlowych w Polsce południowej i zachodniej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL

 • Navigator Capital doradzał większościowym akcjonariuszom giełdowej spółki Eko Holding S.A. – Marzenie i Krzysztofowi Gradeckim – przy sprzedaży posiadanego przez nich pakietu ponad 55% akcji do spółki Ecorse Investments, kontrolowanej przez fundusz private equity Advent International Corporation.
Doradztwo w transakcji przejęcia dealera Audi i Volkswagen

07.2011

Doradztwo przy przejęciu pakietu kontrolnego Mispol S.A.

07.2011

Doradztwo dla Mieszko S.A. przy nabyciu 100% udziałów w Lider Artur Sp. z o.o.

05.2011

Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów w TB Investicija UAB

11.2010

Sprzedaż aktywów ukraińskich spółek zależnych PKM Duda

07.2010

PKM DUDA – SPRZEDAŻ AKTYWÓW UKRAIŃSKICH SPÓŁEK ZALEŻNYCH PKM DUDA

TRANSAKCJA

 • Transakcja dotyczyła sprzedaży wybranych składników majątkowych ukraińskich spółek Pieprzyk Rogatyń sp. z o.o. i Rosan Agro sp. z o.o. należących do grupy PKM DUDA.
 • Nabywającym była spółka zależna od skandynawskiego funduszu Alpcot Agro AB.
 • Umowa sprzedaży została zawarta pod prawem austriackim.
 • Transakcja stanowiła kolejny etap realizacji polityki grupy PKM DUDA ukierunkowanej na restrukturyzację wybranych spółek z grupy kapitałowej i zmierzającej do poprawy efektywności zarządzania majątkiem poprzez alokowanie zasobów do strategicznych obszarów działalności biznesowej.

PKM DUDA S.A.

 • Polski Koncern Mięsny DUDA to firma rodzinna, założona przez rodzinę Duda w 1990 roku.
 • Od 2002 r. PKM DUDA S.A. jest spółką giełdową.
 • Koncern jest największą w Polsce firmą zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina, dziczyzna).
 • Spółka kontroluje ponadto i jest zarazem najważniejszą częścią Grupy Kapitałowej, którą aktualnie tworzy ponad 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu całej Polski, Ukrainy oraz Niemiec.
 • Zatrudnienie w całej grupie przekracza 2 100 osób.

PIEPRZYK ROGATYŃ SP. Z O.O. I ROSAN AGRO SP. Z O.O.

 • Głównym przedmiotem działalności Pieprzyk Rogatyn sp. z o.o. z siedzibą w Rogatyniu, Ukraina jest uprawa zbóż i hodowla trzody chlewnej.
 • Głównym przedmiotem działalności Rosan – Agro sp. z o.o. z siedzibą w Pidgoroddia, Ukraina, jest hodowla trzody chlewnej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego PKM DUDA S.A. w procesie sprzedaży majątku ukraińskich spółek zależnych.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • wycena majątku ukraińskich spółek zależnych,
  • prowadzenie procesu negocjacji i doradztwo w zakresie ustalenia warunków transakcji.
Pozyskanie inwestora branżowego i sprzedaż akcji firmie DanHatch A/S

06.2009

Doradztwo dla większościowych udziałowców

05.2009

Doradztwo dla MoCoHub przy przejęciu 100% udziałów Mobile Entertainment Company

05.2009

Przejęcie 100% udziałów Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.

07.2008

APLISENS S.A. – PRZEJĘCIE 100% UDZIAŁÓW CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL SP. Z O.O.

TRANSAKCJA

 • Spółka Aplisens S.A. nabyła w dniu 21 lipca 2008 r. 100 % udziałów w spółce Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.

APLISENS S.A.

 • Aplisens S.A. jest polskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
 • Aplisens S.A. posiada zakłady produkcyjne w Warszawie, w Ostrowie Wielkopolskim, Krakowie oraz w Witebsku na Białorusi. Firma ma liczne oddziały i przedstawicielstwa techniczno-handlowe w Polsce oraz na całym świecie.

CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL SP. Z O.O.

 • Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. jest producentem elementów automatyki przemysłowej oraz dostawcą usług świadczonych w dziedzinie kompleksowej automatyzacji procesów technologicznych.
 • Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie szeroką gamę wyrobów dla automatyki mających zastosowanie m.in. w branżach: energetyka i ciepłownictwo, chemia i petrochemia, hutnictwo, przemysł stoczniowy, przemysł spożywczy, ochrona środowiska oraz innych.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Aplisens przy przejęciu Controlmatica ZAP-PNEFAL
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • analiza finansowa celu przejęcia,
  • wycena Controlmatica ZAP-PNEFAL,
  • prowadzenie procesu negocjacji oraz pomoc w finalizacji zakupu.
Doradztwo przy akwizycji majątku Heilbronn Maschinenbau

06.2008

HYDRAPRES – DORADZTWO PRZY AKWIZYCJI MAJĄTKU HEILBRONN MASCHINENBAU

TRANSAKCJA

 • Transakcja przejęcia wybranych aktywów Heilbronn Maschinenbau w związku z realizacją przyjętej przez Hydrapres S.A. strategii polegającej konsolidacji firm z branży budowy maszyn.
 • W ramach transakcji spółka zależna Hydrapres nabyła majątek oraz przejęła pracowników upadłej spółki za łączną kwotę 1,7 mln EUR. Ponadto, Hydrapres przejął portfel kontraktów o wartości 2,4 mln EUR.

HYDRAPRES S.A.

 • Hydrapres S.A., z siedzibą w Solcu Kujawskim, jest krajowym producentem pras hydraulicznych, urządzeń peryferyjnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także dostawcą automatycznych linii technologicznych dla różnych gałęzi przemysłu.
 • Hydrapres S.A. jest producentem elementów stalowych na prasach mechanicznych i hydraulicznych głównie dla sektora motoryzacyjnego.

HEILBRONN MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

 • Heilbronn Maschinenbau GmbH & Co. KG specjalizuje się w konstrukcji, produkcji i dystrybucji maszyn. Wiodącym segmentem produkcji spółki są prasy mechaniczne o nacisku od 25 do 1 500 ton.
 • Wartość sprzedaży spółki wynosi około 10-12 mln EUR rocznie.
 • W Heilbronn Maschinenbau zatrudnionych jest 57 pracowników.
 • Siedziba spółki mieści się w Heilbronn, w Niemczech.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy Hydrapres w procesie akwizycji majątku od syndyka masy upadłości Heilbronn Maschinenbau.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • wycena majątku Heilbronn Maschinenbau,
  • prowadzenie procesu negocjacji i ustalenie warunków transakcji.
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów w Automotosport Centrum s.r.o.

05.2008

FOTA S.A. – DORADZTWO PRZY PRZEJĘCIU 80% UDZIAŁÓW W AUTOMOTOSPORT CENTRUM S.R.O.

TRANSAKCJA

 • W maju 2008 roku Fota S.A. podpisała warunkową umowę nabycia 80% udziałów w AUTOMOTOŠPORT Centrum, s.r.o.

FOTA S.A.

 • Fota S.A. jest notowaną na GPW spółką zajmującą się dystrybucją części samochodowych, 8% procentowy udział w polskim rynku stawia spółkę wśród ścisłych liderów rynku.
 • W 2007 przychody Fota osiągnęły wartość blisko 600 mln PLN.
 • Poza rynkiem polskim, Fota prowadzi działalność w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i na Ukrainie
 • Fota zatrudnia około 730 osób.

AUTOMOTOŠPORT CENTRUM, S R.O.

 • Jeden z wiodących dystrybutorów części samochodowych we wschodniej Słowacji
 • Firma posiada 5 oddziałów.
 • W 2007 roku wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła kilkadziesiąt milionów koron słowackich.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego Fota S.A. przy przejęciu AUTOMOTOŠPORT Centrum s.r.o.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • analiza finansowa celu przejęcia,
  • wycena celu przejęcia,
  • organizacja procesu negocjacji,
  • koordynacja prac doradców prawnych oraz audytorów.
Doradztwo przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w SM Starco

01.2008

Doradztwo przy pozyskaniu inwestora finansowego

12.2007

Doradztwo przy przejęciu 61% udziałów ART-GUM Sp. z o.o.

10.2007

Doradztwo przy sprzedaży 75% udziałów inwestorowi strategicznemu - Erbud S.A.

09.2007

BUDLEX – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY 75% UDZIAŁÓW INWESTOROWI STRATEGICZNEMU – ERBUD S.A

TRANSAKCJA

 • 28 lipca 2007 udziałowcy grupy Budlex podpisali warunkową umowę sprzedaży 75% udziałów Budlex Sp. z o.o. (spółka holdingowa grupy) spółce Erbud S.A. za łączną kwotę 47,5 mln PLN. Transakcja została ostatecznie zamknięta 27 września 2007, po ziszczeniu się warunków umowy warunkowej.

BUDLEX SP. Z O.O.

 • Budlex Sp. z o.o. jest największym i najlepiej rozpoznawalnym deweloperem mieszkaniowym w regionie kujawsko-pomorskim. Od momentu powstania w 1987 roku do końca 2006 roku, Grupa Budlex wybudowała około 4 tysięcy mieszkań, głównie w Toruniu i Bydgoszczy, a ostatnio także w aglomeracji warszawskiej.
 • Grupa Budlex, jest firmą zintegrowaną i efektywnie zarządzaną. Poza działalnością deweloperską, świadczy usługi budowlane, zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami oraz produkuje konstrukcje i elementy stalowe. Istotną przewagą konkurencyjną jest kompleksowość oferowanego zakresu usług przez poszczególne podmioty w grupie, a więc również możliwość zatrzymania części marży poprzez oferowanie zarówno usług budowlanych jak i deweloperskich. Grupa zatrudnia łącznie prawie 470 osób.
 • W 2006 skonsolidowane przychody Grupy osiągnęły wartość 71 mln PLN, EBITDA 9 mln PLN, a zysk netto 5 mln PLN.

ERBUD S.A.

 • Erbud S.A. jest spółką budowlaną o zasięgu ogólnopolskim, od 11 maja 2007 roku notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Do najbardziej spektakularnych realizacji Erbud S.A. w ostatnim czasie należały: Centrum Handlowe Copernicus w Toruniu, osiedle Miasteczko Wilanów w Warszawie, przebudowa Pasażu Wiecha w Warszawie.
 • W 2006 skonsolidowane przychody Erbud S.A. miały wartość 426 mln PLN, zysk netto za ten okres wyniósł 20 mln PLN.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital przeprowadził wycenę grupy Budlex a następnie jako doradca finansowy sprzedających zarządzał procesem pozyskania inwestora strategicznego dla spółki.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • organizacja i prowadzenie procesu selekcyjnego,
  • koordynacja prac zespołu doradców prawnych i innych doradców sprzedających,
  • zaproponowanie struktury transakcji i efektywnych mechanizmów wpływu na zarządzanie oraz programu opcyjnego dla udziałowców pozostających w spółce w charakterze kluczowego inwestora mniejszościowego.
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w Serwar

07.2007

Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów Autoprima s.r.o.

06.2007

Doradztwo w transakcji przejęcia 100% udziałów w Cenos Sp. z o.o.

06.2007

Doradztwo w transakcji przejęcia 60% udziałów w Mitmar Sp. z o.o.

05.2007

Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w SM Maćkowy

01.2007

Doradztwo przy sprzedaży LNB Polska Sp. z o.o. do LNB International B.V.

01.2007

LNB POLSKA – DORADZTWO PRZY SPRZEDAŻY LNB POLSKA SP. Z O.O. DO LNB INTERNATIONAL B.V.

TRANSAKCJA

 • W styczniu 2007 roku Cargill Animal Nutrition przejął spółkę International Feed B.V. oraz jej spółkę zależną LNB Polska Sp. z o.o., która stanowiła znaczącą wartość spółki LNB International Feed B.V.

CARGILL ANIMAL NUTRITION

 • Zakres działalności firmy jest różnorodny poczynając od handlu zbożem i roślinami oleistymi, przetwarzania roślin oleistych, wieprzowiny, wołowiny i drobiu, handlu bawełną, cukrem, koncentratami soków owocowych poprzez produkcję pasz, syropów glukozowych, aż po produkcję wyrobów stalowych, powłok chemicznych, nawozów azotowych, wydobycie soli, usługi finansowe.
 • Cargill zatrudnia 153 000 osób w 66 krajach.

LNB INTERNATIONAL FEED B.V.

 • LNB International Feed B.V. produkuje i dystrybuuje premiksy do produkcji pasz dla zwierząt.
 • LNB zatrudnia około 270 pracowników w wytwórniach w Polsce, Rumunii i Surinamie oraz biurach handlowych w Holandii i Rosji. Firma eksportuje towary do ok. 50 krajów m.in. w Azji, Afryce, na Karaiby i Środkowy Wschód.
 • LNB Polska jest największym w Polsce producentem premiksów, z roczną sprzedażą na poziomie 200 mln EUR.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego mniejszościowego udziałowca LNB Polska przy transakcji.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • wycena spółki,
  • prowadzenie negocjacji.

Rozwiń wszystkie Zwiń

Emisja akcji Klabater S.A

09.2021

Emisja udziałów QNA Technology sp. z o.o.

07.2021

Oferta publiczna akcji HiProMine S.A.

07.2021

Oferta publiczna akcji SDS Optic S.A.

07.2021

Emisja udziałów Mofema sp. z o.o.

06.2021

Oferta publiczna akcji Advanced Graphene Products S.A.

05.2021

Oferta publiczna akcji Creotech Instruments S.A.

04.2021

Wprowadzenie akcji Creepy Jar S.A. do obrotu na GPW (kap. 675 mln PLN)

04.2021

Oferta publiczna akcji Bioceltix S.A.

03.2021

Emisja akcji Starward Industries S.A.

12.2019

Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW 127 mln zł

07.2019

Oferta akcji 3 mln zł

07.2019

Oferta akcji 7 mln zł

07.2019

Oferta akcji 10 mln zł

04.2019

Oferta prywatna akcji 2 mln zł

12.2018

Oferty prywatne akcji i wprowadzenie na NewConnect 5 mln zł

09.2018

Oferta prywatna akcji 3 mln zł

07.2018

Oferta prywatna akcji / pozyskanie funduszu Venture Capital 3mln PLN

05.2018

Oferta prywatna akcji i wprowadzenie na NewConnect 36 mln zł

11.2017

Oferty akcji: publiczna i prywatna i wprowadzenie na NewConnect 3 mln zł

10.2017

Oferta publiczna Skup akcji 8 mln zł

10.2017

Oferta prywatna akcji i pozyskanie funduszu Aqua Spark 12 mln zł

10.2017

Oferta publiczna Przymusowy wykup akcji Kapitalizacja 9 mln zł

04.2017

Przejęcie Gremi Inwestycje Sp. z o.o. Kapitalizacja 57 mln zł

05.2016

Przejęcie Kuźnia Polska i wprowadzenie akcji na GPW Kapitalizacja 607 mln zł

04.2016

Wtórna oferta prywatna 1,1 mln zł

12.2015

INFOSCAN S.A. – WTÓRNA OFERTA PRYWATNA – 1,1 MLN ZŁ

TRANSAKCJA

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla InfoSCAN S.A. w ofercie prywatnej akcji serii C.
 • W ramach oferty prywatnej przydzielono 260,4 tys. akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
 • Cena emisyjna w ofercie prywatnej wyniosła 4,0 zł za akcję.
 • Wpływy brutto z emisji akcji serii C wyniosły 1,04 mln zł.
 • Akcje serii C przydzielone w ofercie prywatnej stanowią 12,6% ogólnej liczby akcji InfoSCAN S.A.
 • Pozyskane środki z emisji akcji serii C Spółka zamierza przeznaczyć m.in. na komercjalizację rozwiązań telemedycznych Spółki w Stanach Zjednoczonych, rozszerzenie skali działalności o rynki krajów UE oraz na wyprodukowanie kolejnej puli urządzeń do badań Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS).

INFOSCAN S.A.

 • InfoSCAN S.A. prowadzi działalność telemedyczną od 2007 r.
 • Spółka świadczy usługi dla podmiotów medycznych w zakresie diagnostyki i monitoringu ZOPS oraz telemedyczny Holter EKG.
 • Spółka jest pionierem na polskim rynku usług opisu badań ZOPS, nadzoru nad badaniami oraz transmisji danych.
 • Spółka jest producentem i dystrybutorem autorskiej technologii diagnostycznej.
 • InfoSCAN S.A. zajmuje się opracowywaniem nowych metod zdalnych badań pacjentów i algorytmów pozwalających na automatyczną ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz na obniżenie kosztów monitorowania pacjentów z chorobami przewlekłymi.

ROLA DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR S.A. ORAZ NAVIGATOR CAPITAL S.A.

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla InfoSCAN S.A. w ofercie prywatnej akcji serii C.
 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę doradcy przy pozyskaniu kapitału.
 • Dom Maklerski Navigator S.A. był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie memorandum inwestycyjnego oraz dokumentu informacyjnego.
Pierwsza oferta publiczna (IPO) 36 mln zł

12.2015

LOKUM DEWELOPER S.A. – PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA (IPO) – 36 MLN ZŁ

 

TRANSAKCJA

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla Lokum Deweloper S.A. w pierwszej ofercie publicznej akcji.
 • W ramach oferty publicznej przydzielono 3 mln akcji serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
 • Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 12 zł za akcję.
 • W ramach oferty publicznej, 90% akcji zostało przydzielone inwestorom instytucjonalnym, a 10% inwestorom indywidualnym.
 • Wpływy brutto z emisji akcji serii C wyniosły 36 mln zł.
 • Do obrotu na rynku regulowanym GPW, oprócz akcji serii C (wcześniej także PDA) wprowadzono wszystkie akcje istniejące Lokum Deweloper S.A. (15 mln sztuk).
 • Pozyskane środki z emisji akcji serii C Spółka zamierza przeznaczyć w pierwszej kolejności na zakup nowych działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie oraz na wydatki związane z realizacją projektów deweloperskich w części nie pokrytej kredytami inwestorskimi.

LOKUM DEWELOPER S.A.

 • Lokum Deweloper S.A. to jeden z wiodących deweloperów we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie.
 • Grupa Lokum Deweloper specjalizuje się w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
 • Dla realizowanych projektów Lokum Deweloper S.A. pełni funkcję generalnego wykonawcy.
 • Plany strategiczne Grupy obejmują m.in. rozszerzenie działalności o rynek krakowski, a następnie o rynek warszawski oraz utrzymanie pozycji nr 1 w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu.

ROLA DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR S.A. ORAZ NAVIGATOR CAPITAL

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla Lokum Deweloper S.A. w pierwszej ofercie publicznej akcji (dalej Konsorcjum Navigator).
 • Konsorcjum Navigator m.in.:
  • doradzało przy strukturyzacji powiązań kapitałowych,
  • sporządzało wycenę Grupy Lokum Deweloper,
  • opracowywało części ekonomiczno-finansowe oraz ofertowe prospektu emisyjnego oraz reprezentowało spółkę przed Komisją Nadzoru Finansowego,
  • zorganizowało i prowadziło spotkania z inwestorami w ramach road show,
  • zorganizowało i przeprowadziło proces book-buildingu,
  • przygotowywało dokumentację na potrzeby rejestracji w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW (akcje i PDA),
  • wspierało w zakresie obowiązków informacyjnych oraz działań PR.
Wtórna oferta publiczna (SPO) 8 mln zł

09.2015

Wtórna oferta publiczna (SPO) 3,3 mln zł

09.2015

LOKUM DEWELOPER S.A. – PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA (IPO) – 36 MLN ZŁ

TRANSAKCJA

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego dla Pamapol S.A. przy emisji akcji serii D z prawem poboru w drodze oferty publicznej oraz przy wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii C oraz akcji serii D.
 • W ramach oferty publicznej akcji przydzielono 3.321.100 akcji serii D.
 • Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 1 zł za akcję.
 • Wpływy brutto z emisji akcji serii C wyniosły 3,3 mln zł.
 • Pozyskane środki z emisji akcji serii D Spółka zamierza przeznaczyć na wypełnienie postanowień porozumienia restrukturyzacyjnego tj. dokapitalizowanie spółki zależnej WZPOW Kwidzyn.

PAMAPOL S.A.

 • Pamapol S.A. prowadzi działalność w branży przetwórstwa spożywczego.
 • Pamapol S.A. jest jednym z największych krajowych producentów dań gotowych w Polsce.
 • Podstawową działalnością Grupy jest sprzedaż wyrobów i produktów takich jak: dania mięsne, mięso nieprzetworzone, warzywa nieprzetworzone oraz żywność sypka.

ROLA DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR S.A. ORAZ NAVIGATOR CAPITAL

 • Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę Oferującego a Navigator Capital S.A. rolę Doradcy Finansowego (dalej Konsorcjum Navigator) dla Pamapol S.A. przy emisji akcji serii D z prawem poboru w drodze oferty publicznej oraz przy wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii C oraz akcji serii D.
  • Konsorcjum Navigator m.in.:
  • opracowywało części ekonomiczno-finansowe oraz ofertowe prospektu emisyjnego oraz reprezentowało spółkę przed Komisją Nadzoru Finansowego,
  • zorganizowało i prowadziło spotkania z inwestorami w ramach road show,
  • przygotowywało dokumentację na potrzeby rejestracji w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW,
  • wspierało w zakresie obowiązków informacyjnych.
Przejęcie odwrotne Jupiter S.A. przez KCI S.A. Kapitalizacja 53 mln zł

04.2015

Oferta prywatna i wprowadzenie do obrotu na NewConnect Accelerated Book-Building 7 mln zł

08.2013

Wtórna oferta publiczna i wprowadzenie PDA oraz akcji BlirtS.A. na NewConnect

03.2012

Oferta prywatna oraz wprowadzenie spółki na rynek NewConnect

03.2011

BLIRT – OFERTA PRYWATNA ORAZ WPROWADZENIE SPÓŁKI NA RYNEK NEWCONNECT

TRANSAKCJA

 • Navigator Capital pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółki Blirt S.A. w procesie przeprowadzenia nowej emisji akcji serii C poprzedzającej wprowadzenie akcji do notowań w systemie NewConnect.
 • Emisja akcji serii C została przeprowadzona w styczniu 2011 roku. Łączna wartość oferty prywatnej wyniosła 9,6 mln PLN. Wśród nowych akcjonariuszy spółki są m.in. dwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Nowi akcjonariusze posiadają łącznie 23% kapitału spółki
 • Wprowadzenie akcji Spółki do notowań w systemie NewConnect nastąpiło 16 marca 2011 r.

BLIRT S.A.

 • Blirt S.A. (Biolab Innovative Research Technologies S.A.), z siedzibą w Gdańsku, jest firmą badawczo-rozwojową prowadzącą działania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej.
 • Środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę laboratorium i zakup dodatkowego wyposażenia, zapewnienie udziału własnego na realizację kolejnych projektów dofinansowywanych ze środków UE, jak również zasilenie kapitału obrotowego.
 • Blirt to firma o hybrydowym modelu biznesowym, łącząca profil badawczo – rozwojowy z laboratorium usługowym. Oferta obejmuje sprzedaż usług biotechnologicznych, realizację projektów badawczo – rozwojowych na zlecenie (outsourcing badań) oraz prowadzenie własnych komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Najbardziej zaawansowanymi projektami biotechnologicznymi Blirt są prace nad lekiem przeciwgrzybiczym i płynem do przechowywania narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepu.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Przygotowanie oferty prywatnej
 • Przeprowadzenie oferty prywatnej
 • Wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect (m.in. sporządzenie Dokumentu Informacyjnego)
Przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW

03.2011

QUERCUS – PRZENIESIENIE NOTOWAŃ AKCJI Z RYNKU NEWCONNECT NA RYNEK REGULOWANY GPW
 • Dom Maklerski Navigator pełnił funkcję Oferującego w procesie przeniesienia notowań akcji Quercus TFI S.A. z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW (rynek oficjalnych notowań)
 • Wprowadzenie akcji Quercus TFI S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW nastąpiło 30 marca 2011 r.
 • Razem z akcjami dotychczas notowanymi na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym GPW wprowadzono również istniejące wcześniej akcje innych serii.

QUERCUS TFI S.A.

 • Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów.
 • Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r., a w lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
 • Na koniec 2010 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 1,59 mld zł.
 • Od września 2008 roku akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect.

ROLA DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR PRZY TRANSAKCJI

 • Współpraca przy sporządzeniu Prospektu emisyjnego Spółki
 • Przyjęcie akcji do depozytu niepublicznego
 • Udział w procedurze kwalifikacyjnej przed KNF celem zatwierdzenia Prospektu
 • Udział w procedowaniu przed KDPW i GPW
 • Pełnienie funkcji agenta emisji
Doradztwo finansowe w procesie pozyskania kapitału

03.2010

EKO HOLDING – DORADZTWO FINANSOWE W PROCESIE POZYSKANIA KAPITAŁU

TRANSAKCJA

 • Pierwotną ofertę publiczną IPO akcji o wartości 95 mln PLN objęli inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy indywidualni.
 • IPO jest kolejnym etapem realizacji przyjętej przez Eko Holding S.A. strategii polegającej na pozyskaniu kapitału oraz dynamicznym wzroście obszaru detalicznego m.in. poprzez rozwój sieci franczyzowej oraz stabilny wzrost własnej sieci detalicznej, a także stworzeniu jedynego w Polsce operatora hurtu drogeryjnego działającego w skali całego kraju.
 • Akcje spółki zostały wprowadzone do notowań na GPW w kwietniu 2010 r.

EKO HOLDING S.A.

 • Eko Holding S.A. to sieć ponad 220 sklepów spożywczych działających w Polsce południowej i zachodniej.
 • W skład Grupy Eko Holding wchodzi także największy w Polsce operator koordynujący spółki zajmujące się dystrybucją chemii gospodarczej, kosmetyków oraz produktów higienicznych.
 • Eko Holding S.A. skupia w ramach sieci franczyzowej Rabat ponad 500 placówek handlowych w Polsce południowej i zachodniej.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Zarządu Eko Holding S.A. przy przygotowaniu i realizacji projektu IPO.
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • identyfikacja i ocena wariantów pozyskania kapitału,
  • wycena Grupy Kapitałowej Eko Holding,
  • identyfikacja zainteresowania inwestorów,
  • rekomendacja dotycząca zaangażowania w proces pierwszej oferty publicznej,
  • doradztwo przy strukturyzacji oferty publicznej,
  • doradztwo w procesie przygotowania i plasowania oferty publicznej.
Doradztwo przy pozyskaniu kapitału i wprowadzeniu na GPW

05.2009

APLISENS S.A. – DORADZTWO PRZY POZYSKANIU KAPITAŁU I WPROWADZENIU NA GPW

TRANSAKCJA

 • Pierwsza od kwietnia 2008 r. zakończona sukcesem pierwotna oferta publiczna na GPW w Warszawie
 • Pierwotną ofertę publiczną IPO akcji o wartości 15 mln PLN objęli inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy indywidualni (41% redukcja),
 • IPO jest kolejnym etapem realizacji przyjętej przez Aplisens strategii rozwoju poprzez wzrost organiczny, a także przejęcia i konsolidacje firm z branży produkcji urządzeń pomiarowych.
 • Akcje spółki zostały wprowadzone do notowań na GPW w maju 2009 r.

APLISENS S.A.

 • Aplisens S.A. jest polskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
 • Aplisens S.A. posiada zakłady produkcyjne w Warszawie, w Ostrowie Wielkopolskim, Krakowie oraz w Witebsku na Białorusi. Firma ma liczne oddziały i przedstawicielstwa techniczno-handlowe w Polsce oraz na całym świecie.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL I DOMU MAKLERSKIEGO NAVIGATOR PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Aplisens S.A. przy przygotowaniu i realizacji projektu IPO.
 • Dom Maklerski Navigator pełnił funkcję Oferującego i Głównego Zarządzającego projektem IPO.
 • Do naszych głównych zadań należało:
 1. Doradztwo przy strukturyzacji powiązań kapitałowych i organizacyjnych w Grupie Kapitałowej Aplisens
 2. Wycena Grupy Kapitałowej Aplisens
 3. Strukturyzacja oferty publicznej, prospekt emisyjny, ład korporacyjny
 4. Zorganizowanie konsorcjum dystrybucyjnego
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z inwestorami instytucjonalnymi
 6. Premarketing oferty
 7. Road-show
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu (book building)
 9. Przyjmowanie zapisów na akcje
 10. Rozliczenie subskrypcji
 11. Procedowanie przed KNF, KDPW, GPW
Oferta prywatna i wprowadzenie na NewConnect

03.2009

Oferta prywatna i wprowadzenie Milkpol S.A. na NewConnect

11.2008

MILKPOL – OFERTA PRYWATNA I WPROWADZENIE MILKPOL S.A. NA NEWCONNECT

TRANSAKCJA

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego dla spółki Milkpol S.A. w procesie przeprowadzenia nowej emisji akcji serii B poprzedzającej wprowadzenie akcji do notowań w systemie NewConnect. Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój działalności Spółki w zakresie produkcji i sprzedaży produktów opartych na mleku.
 • Emisja akcji serii B została przeprowadzona w czerwcu 2008 r. Łączna wartość emisji wyniosła ponad600 tys. PLN. W wyniku emisji Spółka pozyskała jedenastu nowych inwestorów. Wprowadzenie akcji Spółki do notowań w systemie NewConnect nastąpiło w listopadzie 2008 r.

MILKPOL S.A.

 • Milkpol S.A., z siedzibą w Czarnocinie, jest jedną z największych prywatnych mleczarni w regionie województwa łódzkiego. Główne produkty to wyroby świeże, pasteryzowane typu: mleko, śmietany, śmietanki, twarogi, serki, kefir, jogurt, masełka smakowe.
 • Milkpol S.A. zaopatruje, poprzez własną sieć dystrybucyjną, ponad 800 sklepów w Łodzi, Zgierzu, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, a także cztery hurtownie w Częstochowie i Katowicach.

ROLA NAVIGATOR CAPITAL PRZY TRANSAKCJI

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Milkpol S.A. w procesie przeprowadzenia nowej emisji akcji.
 • Rola Navigator Capital w procesie przeprowadzenia emisji akcji serii B polegała m.in. na:
  • zidentyfikowaniu potencjalnych inwestorów,
  • przedstawieniu strategii rozwoju Spółki,
  • przygotowaniu i prezentacji sposobu określenia wartości spółki dla potrzeb ustalenia ceny emisyjnej nowej serii akcji.
 • W ramach naszej współpracy z firmą Milkpol S.A. Navigator Capital doradzał również w wyłonieniu podmiotu, który pełni obecnie funkcję Autoryzowanego Doradcy.

Rozwiń wszystkie Zwiń

Emisja obligacji serii C - współoferujący 7 mln zł

07.2020

Refinansowanie obligacji serii B 4 mln zł

05.2020

SUN&SNOW GROUP SA – OBLIGACJE SERII B

Grupa Sun & Snow jest największym w Polsce operatorem zarządzającym wynajmem apartamentów na zlecenie ich właścicieli w miejscowościach wypoczynkowych. Spółka działa na rynku od 2008 r. i posiada obecnie blisko 1300 apartamentów pod zarządzaniem. Grupa Sun&Snow realizuje ponadto projekty deweloperskie nowych apartamentów. Sun&Snow zrealizował inwestycje w Szklarskiej Porębie, Zakopanem i Kołobrzegu oraz przygotowuje inwestycje w Białce Tatrzańskiej, Ustroniu Morskim oraz Karwicy.

Emisja obligacji serii G 20 mln zł

04.2020

EVEREST DEVELOPMENT – OBLIGACJE SERII G

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa

Dzięki emisji 3-letnich obligacji serii G o wartości 20 mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod nowe projekty. Emitentem jest spółka celowa Soltex Capital Sp. z o.o.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Emisja obligacji serii P 14,7mln zł

02.2020

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII P – 14,7 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 14,7 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: P
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii F 65 mln zł

12.2019

LOKUM DEWELOPER SA – EMISJA OBLIGACJI SERII F – 65 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii F w wysokości 65 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII E:

Wartość emisji: 65 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + 3,45%
Seria: F
Data emisji: 12 grudnia 2019 r.
Data wykupu: 12 czerwca 2023 r.
Zabezpieczenie:
brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
12.06.2020 r., 12.12.2020 r., 12.06.2021 r., 12.12.2021 r., 12.06.2022 r., 12.12.2022 r., 12.06.2023 r.
Depozyt: KDPW
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowany)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Emisja obligacji serii E 10 mln zł

08.2019

Emisja obligacji serii E 30 mln zł

06.2019

EMISJA OBLIGACJI SERII E – 30 MLN ZŁ

Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2018 roku Spółka przekazała w formie aktów notarialnych 488 lokali mieszkalnych. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 2500 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.

Środki z emisji Obligacji serii E przeznaczone będą na spłatę zobowiązań wynikających z Obligacji serii D Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + marża
Seria: E
Data emisji: 3 czerwca 2019 r.
Data wykupu: 31 grudnia 2021 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
ASO Catalyst: brak
Emisja obligacji serii N 22 mln zł

04.2019

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII N – 22 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 22 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: N
Data emisji: 5 kwietnia 2019 r.
Data wykupu: 9 października 2022 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A.
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii E 30 mln zł

Emisja obligacji serii B 5 mln zł

11.2018

SUN&SNOW GROUP SA – OBLIGACJE SERII B

Grupa Sun & Snow jest największym w Polsce operatorem zarządzającym wynajmem apartamentów na zlecenie ich właścicieli w miejscowościach wypoczynkowych. Spółka działa na rynku od 2008 r. i posiada obecnie blisko 1300 apartamentów pod zarządzaniem. Grupa Sun&Snow realizuje ponadto projekty deweloperskie nowych apartamentów. Sun&Snow zrealizował inwestycje w Szklarskiej Porębie, Zakopanem i Kołobrzegu oraz przygotowuje inwestycje w Białce Tatrzańskiej, Ustroniu Morskim oraz Karwicy.

Dzięki emisji  obligacji serii B o wartości 5mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz nowe projekty.

Emisja obligacji serii B 10,5 mln zł

08.2018

Emisja obligacji serii F 15 mln zł

07.2018

EVEREST DEVELOPMENT – OBLIGACJE SERII F

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa

Dzięki emisji 3-letnich obligacji serii F o wartości 15 mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod nowe projekty. Emitentem jest spółka celowa Soltex Capital Sp. z o.o.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Emisja obligacji serii E 30 mln zł

06.2018

UNIBEP – OBLIGACJE SERII E – 30 MLN ZŁF

Unibep S.A. to notowana na GPW polska grupa budowlana, działająca w 4 głównych segmentach: generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych w Polsce i za granicą, budownictwo drogowe, produkcja domów modułowych na rynek skandynawski oraz działalność deweloperska. Grupa prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.

Unibep, jako generalny wykonawca, zajmuje bardzo silną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat wybudował ponad 18 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 850 tys. m2.

W ubiegłym roku przychody Grupy Unibep przekroczyły 1,6 mld złotych. W związku z dynamicznym rozwojem Spółka wyemitowała obligacje serii E o wartości 30 mln zł.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + marża
Seria: E
Data emisji: 6 czerwca 2018 r.
Data wykupu: 6 czerwca 2021 r.
Zabezpieczenie: brak
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowane)
Ewidencja: KDPW (rozliczenie DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Emisja obligacji serii L 50 mln zł

03.2018

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII L – 50 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 50 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: L
Data emisji: 9 marca 2018 r.
Data wykupu: 9 września 2021 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A.
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii D 30 mln zł

02.2018

EMISJA OBLIGACJI SERII D – 30 MLN ZŁ

Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2017 r. Developres przedsprzedał 573 mieszkania, natomiast przekazał 395 lokali. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 2000 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.

Celem emisji Obligacji serii D jest spłata zobowiązań wynikających z Obligacji serii A Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + marża
Seria: D
Data emisji: 26 lutego 2018 r.
Data wykupu: 26 lutego 2021 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
ASO Catalyst: brak
Emisja obligacji serii A 60 mln zł

12.2017

Emisja obligacji serii O 9 mln zł

12.2017

Emisja obligacji serii E 100 mln zł

12.2017

LOKUM DEWELOPER SA – EMISJA OBLIGACJI SERII E – 100 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii E w wysokości 100 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich oraz refinansowanie wyemitowanych wcześniej obligacji. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII E:

Wartość emisji: 100 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + 3,10 %
Seria: E
Data emisji: 18 grudnia 2017 r.
Data wykupu: 18 czerwca 2021 r.
Zabezpieczenie:
brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
18.06.2018 r., 18.12.2018 r., 18.06.2019 r., 18.12.2019 r., 18.06.2020 r., 18.12.2020 r., 18.06.2021 r.
Ewidencja: KDPW (DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii K 55 mln zł

12.2017

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII K – 55 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 55 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: K
Data emisji: 8 grudnia 2017 r.
Data wykupu: 8 czerwca 2021 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A.
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii A 25 mln zł

11.2017

Emisja obligacji serii D 75 mln zł

04.2017

LOKUM DEWELOPER SA – EMISJA OBLIGACJI SERII D – 75 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii D w wysokości 75 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich oraz refinansowanie wyemitowanych wcześniej obligacji. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII D:

Wartość emisji: 75 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + 3,20 %
Seria: D
Data emisji: 26 kwietnia 2017 r.
Data wykupu: 26 kwietnia 2020 r.
Zabezpieczenie:
brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
26.10.2017 r., 26.04.2018 r., 26.10.2018 r., 26.04.2019 r., 26.10.2019 r., 26.04.2020 r.
Ewidencja: KDPW (DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
D series bonds issue 20m PLN

04.2017

Emisja obligacji serii D 20 mln zł

04.2017

EVEREST DEVELOPMENT – OBLIGACJE SERII D

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa

Dzięki emisji 3-letnich obligacji serii D o wartości 20 mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod nowe projekty. Emitentem jest spółka celowa Soltex Capital Sp. z o.o.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Emisja obligacji serii C 35 mln zł

02.2017

EMISJA OBLIGACJI SERII C – 35 MLN ZŁ

Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2016 r. Developres przedsprzedał 611 mieszkań, natomiast przekazał 451 lokali. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 1500 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.

Celem emisji Obligacji serii C jest spłata zobowiązań wynikających z Obligacji serii B Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.

Wartość emisji: 35 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + marża
Seria: C
Data emisji: 17 lutego 2017 r.
Data wykupu: 28 maja 2019 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
ASO Catalyst: brak
Członek konsorcjum w ramach oferty publicznej obligacji Victoria Dom SA 6,1 mln zł

02.20217

Emisja obligacji serii A 10 mln zł

12.2016

SUN&SNOW GROUP SA – OBLIGACJE SERII A

Grupa Sun & Snow jest największym w Polsce operatorem zarządzającym wynajmem apartamentów na zlecenie ich właścicieli w miejscowościach wypoczynkowych. Spółka działa na rynku od 2008 r. i posiada obecnie blisko 1300 apartamentów pod zarządzaniem. Grupa Sun&Snow realizuje ponadto projekty deweloperskie nowych apartamentów. Obecnie Sun&Snow jest w trakcie realizacji inwestycji w Szklarskiej Porębie, Zakopanem i Kołobrzegu oraz przygotowuje inwestycje w Ustroniu Morskim oraz Karwicy.

Dzięki emisji 3-letnich obligacji serii A o wartości 10 mln zł Spółka pozyskała środki na przyśpieszenie realizacji obecnych projektów deweloperskich oraz nowe projekty.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Emisja obligacji serii N 11 mln zł

12.2016

Emisja obligacji serii J 20 mln zł

10.2016

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII J – 20 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – dotychczas udzieliła blisko 1 mln pożyczek o łącznej wartości ok 1,5 mld PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 20 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR6M + marża
Seria: J
Data emisji: 14 października 2016 r.
Data wykupu: 13 kwietnia 2020 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A.
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii C 40 mln zł

07.2016

LOKUM DEWELOPER S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII C – 40 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii C w wysokości 40 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII C:

Wartość emisji: 40 mln zł
Oprocentowanie:
WIBOR 6M + 3,60 %
Seria: C
Data emisji: 20 lipca 2016 r.
Data wykupu: 20 lipca 2019 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
20.01.2017, 20.07.2017, 20.01.2018,
20.07.2018, 20.01.2019, 20.07.2019
Ewidencja: KDPW (DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii D 30 mln zł

07.2016

UNIBEP – OBLIGACJE SERII D – 30 MLN ZŁ

Unibep S.A. to notowana na GPW polska grupa budowlana, działająca w 4 głównych segmentach: generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych w Polsce i za granicą, budownictwo drogowe, produkcja domów modułowych na rynek skandynawski oraz działalność deweloperska. Grupa prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, Niemczech i w Europie Wschodniej.

Unibep, jako generalny wykonawca, zajmuje bardzo silną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat zbudował ponad 50 osiedli wielorodzinnych, oddając do użytku ponad 12 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 750 tys. m2.

W ubiegłym roku przychody Grupy Unibep przekroczyły 1,2 mld złotych. W związku z dynamicznym rozwojem Spółka wyemitowała obligacje serii D o wartości 30 mln zł.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 2,50%
Seria: D
Data emisji: 8 lipca 2016 r.
Data wykupu: 8 lipca 2019 r.
Zabezpieczenie: brak
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowane)
Ewidencja: KDPW (rozliczenie DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Doradztwo przy zmianie warunków emisji i wprowadzeniu na Catalyst obligacji serii B 24,8 mln zł

07.2016

Emisja obligacji serii A 16 mln zł

06.2016

SUPERSNOW SA – OBLIGACJE SERII A

Supersnow SA jest jednym z pięciu producentów armatek na świecie oferującym kompleksowe usługi naśnieżania i jedynym polskim producentem. Działająca od 2005 r. spółka zajmuje się również wykonawstwem infrastruktury towarzyszącej, takiej jak instalacje elektryczne, oświetlenie stoku, trasy narciarskie oraz zbiorniki retencyjne gromadzące wodę. W 2015 r. przychody Supersnow wyniosły blisko 54 mln zł, a EBITDA przekroczyła 10 mln zł.

Dzięki emisji obligacji serii A o wartości 16 mln zł Spółka pozyskała środki na rozwój eksportu, w szczególności  na rynkach alpejskich.

Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA

Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

Doradztwo przy wydłużeniu zapadalności obligacji serii B 25 mln zł

02.2016

Emisja obligacji serii D 7,9 mln zł

02.2016

Doradztwo przy emisji obligacji serii I 20 mln zł

01.2016

Emisja obligacji serii B 30 mln zł

12.2015

LOKUM DEWELOPER S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII B – 30 MLN ZŁ

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Od grudnia 2015 r. Spółka notowana jest na rynku regulowanym GPW.

Dzięki emisji obligacji serii B w wysokości 30 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBLIGACJI SERII B LOKUM DEWELOPER SA:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 4,00 %, przy czym marża może ulec zmianie zgodnie z warunkami emisji
Seria: B
Data emisji: 16 grudnia 2015 r.
Data wykupu: 16 grudnia 2018 r.
Zabezpieczenie: brak
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności
odsetek:
2016.06.16, 2016.12.16, 2017.06.16, 2017.12.16, 2018.06.16, 2018.12.16
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii C 10 mln zł

12.20105

FAM – EMISJA OBLIGACJI SERII C – 10 MLN ZŁ

FAM Grupa Kapitałowa SA to notowana na GPW spółka działająca w segmencie cynkowniczym. W trzech własnych zakładach świadczy usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Zakłady zlokalizowane są we: Wrocławiu, Rawie Mazowieckiej oraz Obornikach.

Podstawowe parametry obligacji serii C:

Wartość emisji: 10 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR3M + 3,5%
Seria: C
Dzień emisji: 10 grudnia 2015 r.
Dzień wykupu: 10 grudnia 2018 r.
Zabezpieczenie: brak
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii H 5 mln zł

11.2015

Emisja obligacji serii D 3 mln zł

10.2015

IIF S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII D – 3 MLN ZŁ

IIF S.A. jest działającym od 1999 r. wiodącym funduszem technologicznym. Fundusz inwestuje w innowacyjne spółki technologiczne z dziedziny telekomunikacji, consumer finance, e-commerce, które charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju oraz działanie na szybko rosnących rynkach, w szczególności B2C. Fundusz i jego kadra stoją za sukcesami takich spółek jak Comarch SA, Wind Mobile SA, Moje Rachunki – BillBird SA, Software Mind SA, czy Inteligo. W celu zapewnienia środków na dalsze inwestycje w spółki portfelowe oraz pokrycie kosztów zarządzania portfelem inwestycji IIF wyemitował obligacje serii D. Emisja zakończyła się nadsubskrypcją.

PODSTAWOWE PARAMETRY EMISJI SERII D:

Wartość emisji: 3 mln zł
Oprocentowanie 8,0%, stałe
Seria: D
Data emisji: 7 października 2015 r.
Data wykupu: 6 października 2017 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na akcjach Ailleron SA o wartości 150% wartości obligacji ustanawiany po emisji
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności   odsetek: 2016-04-07, 2016-10-07, 2017-04-07, 2017-10-06
Rynek wtórny: ASO Catalyst
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii F 5 mln zł

09.2015

Emisja obligacji serii C 30 mln zł

06.2015

UNIBEP – EMISJA OBLIGACJI SERII C – 30 MLN ZŁ
Unibep S.A. to notowana na GPW polska grupa budowlana, działająca w 4 głównych segmentach: generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych w Polsce i za granicą, budownictwo drogowe, produkcja domów modułowych na rynek skandynawski oraz działalność deweloperska. Grupa prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, Niemczech i w Europie Wschodniej.

Unibep, jako generalny wykonawca, zajmuje bardzo silną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat zbudował ponad 50 osiedli wielorodzinnych, oddając do użytku ponad 12 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 750 tys. m2.

W ubiegłym roku przychody Grupy Unibep po raz pierwszy historii przekroczyły miliard złotych. W związku z dynamicznym rozwojem Spółka wyemitowała obligacje serii C o wartości 30 mln zł. Emisja zakończyła się nadsubskrypcją.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 2,50%
Seria: C
Data emisji: 2 czerwca 2015 r.
Data wykupu: 1 czerwca 2018 r.
Zabezpieczenie: brak
Dni płatności odsetek: 2015-12-02, 2016-06-02, 2016-12-02, 2017-06-02, 2017-12-01, 2018-06-01
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW (rozliczenie DVP)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii E 20 mln zł

05.2015

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII E – 20 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Celem emisji obligacji serii E było pozyskanie środków finansowych na udzielenie pożyczki lub pożyczek Everest Finanse, przeznaczonej na spłatę przez Everest Finanse pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników oraz prowadzenie przez Everest Finanse bieżącej działalności operacyjnej. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Emisja obligacji serii E była finalizacją programu emisji obligacji o łącznej wartości 50 mln zł, przeprowadzonego w II kwartale 2015 r.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 20 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 5,00%
Seria: E
Data emisji: 22 maja 2015 r.
Data wykupu: 22 listopada 2015 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka
Dni płatności      odsetek: 2015-11-22, 2016-05-22, 2016-11-22, 2017-05-22, 2017-11-22, 2018-05-22, 2018-11-22
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowany)
Ewidencja: KDPW (planowany)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisje obligacji serii A i B 40 mln zł

04.2015

DEVELOPRES – EMISJE OBLIGACJI SERII A I B – 40 MLN ZŁ

DevelopRes Sp. z o.o. od 2006 roku prowadzi działalność na rynku rzeszowskim – dotychczas Grupa oddała do użytku niemal 800 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni PUM przekraczającej 44 tys. m2. Spółka jest liderem rzeszowskiego rynku deweloperskiego.

Dodatkowo DevelopRes realizuje obecnie w Rzeszowie projekt biurowy SkyRes Warszawska, zakładający powstanie niemal 20 tys. m2 GLA powierzchni klasy A – będzie to pierwszy taki obiekt na rynku rzeszowskim.

Dzięki emisji obligacji serii A i B o łącznej wartości 40 mln zł Spółka pozyskała środki na dalsze finansowanie inwestycji SkyRes Warszawska. Ofera serii A zakończyła się nadsubskrypcją, a oferta serii B pełną wartością emisji.

Podstawowe parametry obligacji serii A:

Wartość emisji: 15 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 5,00%
Seria: A
Data emisji: 6 marca 2015 r.
Data wykupu: 6 marca 2018 r.
Zabezpieczenie: Hipoteka na realizowanym biurowcu o wartości 23 mln zł + cesja z polisy + oświadczenie z art. 777 KPC
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności      odsetek: 2015-09-07, 2016-03-07, 2016-09-06, 2017-03-06, 2017-09-06, 2018-03-06
Rynek wtórny: ASO BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.

 

Podstawowe parametry obligacji serii B:

Wartość emisji: 25 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 5,90%
Seria: B
Data emisji: 27 lutego 2015 r.
Data wykupu: 27 maja 2016 r.
Zabezpieczenie: oświadczenie z art. 777 KPC
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności odsetek: 2015-08-27 r., 2016-02-26 r., 2016-05-27
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii D 30 mln zł

04.2015

BOCIAN POŻYCZKI – EMISJA OBLIGACJI SERII D – 30 MLN ZŁ

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Celem emisji obligacji serii D było pozyskanie środków finansowych na nabycie obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Everest Finanse, udzielenie pożyczki lub pożyczek Everest Finanse, przeznaczonej na spłatę przez Everest Finanse obligacji serii A o wartości 20 mln zł oraz prowadzenie przez Everest Finanse bieżącej działalności operacyjnej. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Podsumowanie parametrów obligacji:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 5,00%
Seria: D
Data emisji: 14 kwietnia 2015 r.
Data wykupu: 14 kwietnia 2018 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka
Dni płatności      odsetek: 2015-10-14, 2016-04-14, 2016-10-14, 2017-04-14
2017-10-14, 2018-04-14
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji serii A 30 mln zł

10.2014

LOKUM DEWELOPER S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII A – 30 MLN ZŁ

Grupa Lokum jest jednym z czterech największych deweloperów mieszkaniowych działającym na rynku wrocławskim. Grupa od 2004 roku prowadzi działalność i dotychczas oddała do użytku ponad 1600 lokali mieszkalnych o łącznej PUM niemal 90 tys. m2.

Dzięki emisji obligacji serii A w wysokości 30 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Podstawowe parametry obligacji serii A Lokum Deweloper SA:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,80 %, przy czym marża może ulec zmianie zgodnie z warunkami emisji
Seria: A
Data emisji: 17 października 2014 r.
Data wykupu: 17 października 2017 r.
Zabezpieczenie: Hipoteka w wysokości 35 mln zł na działce Grupy położonej we Wrocławiu
Próg emisji: 25 mln zł
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności odsetek: 2015-04-17, 2015-10-16, 2016-04-18, 2016-10-17, 2017-04-18, 2017-10-17
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji serii A 5 mln zł

09.2014

LOKUM DEWELOPER S.A. – EMISJA OBLIGACJI SERII A – 30 MLN ZŁ

Dayli Polska Sp. z o. o. prowadzi w całej Polsce sieć nowoczesnych drogerii pod marką Dayli Plus. Drogerie Dayli prowadzone są w formacie convenience, tj. są to samoobsługowe sklepy zlokalizowane blisko potencjalnych klientów, przede wszystkim w dużych miastach. Poza szeroką ofertą produktów kosmetycznych, drogerie Dayli oferują również podstawowe produkty spożywcze i prasę oraz usługi  dodatkowe np.: doładowania telefonów czy usługi pocztowe.

Dayli Polska Sp. z o. o. jest spółką zależną Hygienika SA, spółki notowanej na rynku regulowanym GPW. W związku z dynamicznymi rozwojem sieci Spółka wyemitowała obligacje o wartości 5 mln zł w celu sfinansowania otwarć nowych sklepów. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

 Podstawowe parametry obligacji serii A Dayli Polska Sp. z o. o.:

Wartość emisji: 5 mln zł
Oprocentowanie: 8,5%, stałe
Seria: 5 września 2014 r.
Data wykupu: 5 września 2016 r.
Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na zapasach w wybranych sklepach do wartości 150% wartości emisji
Próg emisji: 2 mln zł
Wartość nominalna   jednej obligacji: 1.000 zł
Dni płatności odsetek: 2014-12-03, 2015-03-03, 2015-06-03, 2015-09-03, 2015-12-03, 2016-03-03, 2016-06-03, 2016-09-05
Rynek wtórny: ASO Catalyst
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
Emisja obligacji 5 mPLN

09.2014

Emisja obligacji serii C 3 mln zł

05.2014

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH – EMISJA OBLIGACJI SERII C – 3 MLN ZŁ

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, takich jak m. in. magazyny soli, hale przemysłowe, hale sportowo-widowiskowe, obiekty dla rolnictwa, więźby dachowe. Spółka posiada obecnie 3 nowoczesne hale – 2 produkcyjne oraz magazynową, o łącznej powierzchni ok. 3000 m2.

Dzięki emisji obligacji serii C Spółka pozyskała środki na przedterminowy wykup obligacji serii A, nakłady inwestycyjne związane z rozbudową zakładu produkcyjnego oraz kapitał obrotowy niezbędny do realizacji podpisanych, znaczących kontraktów i dalszego dynamicznego rozwoju spółki.

Podstawowe parametry obligacji serii C Fabryki Konstrukcji Drewnianych SA:

Wartość emisji: 3 mln zł
Oprocentowanie: 9,5%, stałe
Seria: C
Data emisji: 9 maja 2014 r.
Data wykupu: 9 maja 2016 r.
Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej Emitenta ustanowiony po emisji – do wartości 5,12 mln zł
Próg emisji: 1,5 mln zł
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności odsetek: 2014-11-07, 2015-05-08, 2015-11-09, 2016-05-09
Rynek wtórny: ASO Catalyst
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.
Emisja obligacji zamiennych na akcje 123 mln zł

02.2014

Wprowadzenie obligacji serii D na Catalyst 25 mln zł

11.2012

Wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst 10 mln zł

11.2012

Rozwiń wszystkie Zwiń

Kredyt na realizację inwestycji deweloperskiej w Poznaniu 18 mln zł

12.2019

Kredyt na realizację inwestycji deweloperskiej w Poznaniu – 18 mln PLN

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Poznania, Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa.

Navigator Debt Advisory Sp. z o. o. doradzał Spółce przy pozyskaniu oraz negocjacji warunków finansowania z Bankiem.

Finansowanie dłużne dla dewelopera mieszkaniowego

10.2019

Kredyt 55 mln zł – finansowanie dłużne dla dewelopera

Zespół Navigator Debt Advisory pozyskał dla krakowskiego dewelopera finansowanie kredytowe o wartości 55 mln zł na budowę projektu mieszkaniowego w ramach, którego powstanie 264 lokali o łącznej powierzchni 12,4 tys. m2.

Doradztwo przy podziale MPM Product

02.2011

Doradztwo finansowe dla spółki z Grupy CTL Logistic

08.2010

Doradztwo dla znaczącego akcjonariusza Mercor S.A.

07.2010

Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych

05.2009

Undisclosed – Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych

Transakcja

 • W maju 2009 roku podpisana została umowa restrukturyzacyjna zobowiązań z tytułu transakcji opcyjnych.
 • Restrukturyzacja dotyczyła kwoty równej ok. 10% przychodów Klienta i zakończyła się istotną redukcją zobowiązań i przekształceniem pozostałej kwoty zobowiązań w kredyt długoterminowy.

Klient

 • Spółka z branży produkcyjnej
 • Przychody w przedziale 250-500 mln PLN rocznie

Rola Navigator Capital w procesie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych

 • Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego w procesie restrukturyzacji zobowiązań
 • Do naszych głównych zadań należało:
  • ocena bieżących zobowiązań z tytułu umów opcyjnych,
  • analiza finansowa Klienta,
  • ocena możliwości restrukturyzacji zobowiązań,
  • prowadzenie procesu negocjacji,
  • pomoc w finalizacji procesu restrukturyzacji.