IP BOX DLA PROGRAMISTÓW

Obniż podatek do 5%!

Sprawnie otrzymasz nasze profesjonalne wsparcie i pomoc w przeanalizowaniu Twojej sytuacji podatkowej, a także zaopiniujemy oraz uzyskamy interpretację podatkową z KIS i rozliczymy IP BOX.

IP Box TO instrument podatkowy umożliwiający obniżenie
podatku dochodowego z 19% do 5%

Co to jest i jakie są z tego korzyści?

 • IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.
 • Uregulowane w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
  od osób fizycznych.
 • Oprócz patentów, wzorów użytkowych itp. zakresem obejmuje również prawo autorskie do programu komputerowego.
 • Dochód z tego tytułu opodatkowany jest stawką 5%, zamiast stawką liniową dla działalności gospodarczej (19%).

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej. Dotyczy wprowadzonej w Polsce od 1 stycznia 2019 r. możliwości skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Tym samym to ważny krok na drodze do gospodarki opartej o wiedzę.

Podstawą do przyznania ulgi IP Box jest spełnienie wymaganych ustawowo warunków, natomiast potwierdzeniem słuszności jej zastosowania jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej. Nasza firma uzyskała już ponad 200 pozytywnych interpretacji.

Dodatkowo należy podkreślić, że istotnym elementem warunkującym skorzystanie z ulgi, jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji, polegającej na wyodrębnieniu każdego prawa własności intelektualnej w prowadzonych przez podatnika księgach rachunkowych. Wspomniane wyodrębnienie powinno umożliwić obliczenie podstawy opodatkowania oraz przypisanie poszczególnych kosztów ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej.

Jaki charakter pracy informatycznej uprawnia do wykorzystania ulgi?

 • Prowadzenie działalności gospodarczej (umowa B2B).
 • Informatyk powinien świadczyć usługi zakładające tworzenie oprogramowania (pisanie kodu), które ma charakter innowacyjny, nierutynowy (jak tworzenie profili użytkownika czy bieżące wsparcie).
 • Przykład programu z Wyjaśnień do przepisów: „Program komputerowy wspomagający obsługę administracyjną i księgową działów wewnętrznych biur, szpitali, czy też przychodni”.
 • Oprogramowanie powstaje w ramach prowadzonej działalności badawczo- -rozwojowej (np. wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług)
 • Stworzenie programu CRM w ramach zespołu informatyków dla klienta podmiotu (software house), dla którego świadczono usługę.
 • Tworzenie oprogramowania dla e-kasyn np. stworzono w języku java system zarządzania i kontroli adresatów oraz treści marketingowych, który wspiera oraz kontroluje komunikację oraz kampanie marketingowe, biorąc pod uwagę wymagania prawne obowiązujące w różnych państwach.
 • Tworzenie grafik, modeli 3D, animacji czy plików dźwiękowe, które staną się częścią programu komputerowego (gry), również może kwalifikować się do skorzystania z IP Box.

KATALOG KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI OBEJMUJE:

 • prawo do wynalazku (patenty),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego
 • wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej (jest o nim mowa w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin; tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 432 ze zm.).

Przykładowa kalkulacja za 2021 rok – potencjalne oszczędności

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi IP Box?

Wymogi są w pewien sposób zbliżone do tych, które dotyczą prawa do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Niezastosowanie się jednak do tych regulacji skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku na zasadach ogólnych.

ETAPY WDRAŻANIA IP BOXa

 
 1. Przeprowadzenie analizy działalności klienta
 2. Przygotowywanie opinii
 3. Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej
 4. Pomoc w rozliczeniu

SPRAWDŹ CZY PRZYSŁUGUJE CI ULGA IP BOX

FORMULARZ KONTAKTOWY