IP BOX DLA PROGRAMISTÓW

GWARANTUJEMY SUKCES, ALBO ZWRÓCIMY CI PIENIĄDZE – JEŻELI NIE BĘDZIESZ MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z IP BOXA!

Obniż podatek do 5%

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić

Wysłanie formularza kontaktowego jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.
Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.

Możesz również od razu porozmawiać z naszym ekspertem i zapytać o szczegóły ulgi IP BOX!
Wybierz niebieską słuchawkę po prawej stronie ekranu.

0 +
POZYTYWNYCH
INTERPRETACJI
0 %
SKUTECZNOŚCI
0 %
WYSOKOŚĆ PODATKU
PO ZASTOSOWANIU ULGI

IP BOX FAQ

 • IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.
 • Uregulowane w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Oprócz patentów, wzorów użytkowych itp. zakresem obejmuje również prawo autorskie do programu komputerowego.
 • Dochód z tego tytułu opodatkowany jest stawką 5%, zamiast stawką liniową dla działalności gospodarczej (19%).

 

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej. Dotyczy wprowadzonej w Polsce od 1 stycznia 2019 r. możliwości skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Tym samym to ważny krok na drodze do gospodarki opartej o wiedzę.

Podstawą do przyznania ulgi IP Box jest spełnienie wymaganych ustawowo warunków, natomiast potwierdzeniem słuszności jej zastosowania jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej. Nasza firma uzyskała już ponad 300 pozytywnych interpretacji.

Dodatkowo należy podkreślić, że istotnym elementem warunkującym skorzystanie z ulgi, jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji, polegającej na wyodrębnieniu każdego prawa własności intelektualnej w prowadzonych przez podatnika księgach rachunkowych. Wspomniane wyodrębnienie powinno umożliwić obliczenie podstawy opodatkowania oraz przypisanie poszczególnych kosztów ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej.

 • Prowadzenie działalności gospodarczej (umowa B2B).
 • Informatyk powinien świadczyć usługi zakładające tworzenie oprogramowania (pisanie kodu), które ma charakter innowacyjny, nierutynowy (jak tworzenie profili użytkownika czy bieżące wsparcie).
 • Przykład programu z Wyjaśnień do przepisów: „Program komputerowy wspomagający obsługę administracyjną i księgową działów wewnętrznych biur, szpitali, czy też przychodni”.
 • Oprogramowanie powstaje w ramach prowadzonej działalności badawczo- -rozwojowej (np. wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług).
 • Stworzenie programu CRM w ramach zespołu informatyków dla klienta podmiotu (software house), dla którego świadczono usługę.
 • Tworzenie oprogramowania dla e-kasyn np. stworzono w języku java system zarządzania i kontroli adresatów oraz treści marketingowych, który wspiera oraz kontroluje komunikację oraz kampanie marketingowe, biorąc pod uwagę wymagania prawne obowiązujące w różnych państwach.
 • Tworzenie grafik, modeli 3D, animacji czy plików dźwiękowe, które staną się częścią programu komputerowego (gry), również może kwalifikować się do skorzystania z IP Box.
 • „Podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)”.
 • W interpretacji Dyrektor KIS potwierdza możliwość zastosowania 5% stawki w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika.
 • Niezwykle istotne jest precyzyjne opisanie stanu faktycznego, aby organy podatkowe nie kwestionowały ochrony wynikającej z interpretacji.
 • Przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji jednocześnie nie prezentując przykładowej formy takiej ewidencji.
 • W objaśnieniach do przepisów Ministerstwo Finansów wskazuje, że ten obowiązek może być spełniony poprzez „sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca”.
 • Skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania wymaga prowadzenie takiego arkusza w oparciu o te same dane, które są gromadzone dla celów KPiR.
 • Regulacja IP Box obowiązuje od początku 2019 roku, jest to pierwszy rok, w którym można skorzystać z preferencyjnego opodatkowania.
 • Zasadniczo nie ma przeciwskazań do korekty deklaracji podatkowej od 2019 roku.
 • Korekta wymaga złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z uzasadnieniem i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

ETAPY WDRAŻANIA IP BOXa

 • Kompleksowy przegląd podatkowy za okres maksymalnie możliwy do rozliczeń. Obejmuje on w szczególności:
   
  • weryfikację umów zawieranych przez Zleceniobiorcę z kontrahentami;
  • analizę rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego: deklaracje podatkowe, ewidencję podatkową.
 • Przygotowanie wniosku o interpretacje indywidualnego prawa podatkowego oraz wsparcie Zleceniodawcy w procesie ich uzyskania:

  • przygotowanie i przekazanie wniosku o indywidualną interpretację;
  • po złożeniu przez Zleceniodawcę przygotowanego wniosku w urzędzie i poinformowaniu Zleceniobiorcy o wyniku jego rozpatrzenia, istnieją 2 możliwości:

   • w przypadku interpretacji pozytywnej, Zleceniobiorca przystępuje do realizacji kolejnego, 3 etapu;
   • w przypadku uzyskania interpretacji negatywnej, cała kwota zapłaty zostanie zwrócona Zleceniodawcy.
 • Wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zleceniodawcę ulg w zakresie podatku dochodowego (IP Box).

  • Pomoc w przygotowaniu ewidencji projektowej.
  • Pomoc w przygotowaniu deklaracji PIT w części dotyczącej ulgi IP Box.
 • Przygotowanie korekt/y przeszłych rozliczeń podatku dochodowego.
 • Przygotowanie wyjaśnień do korekt deklaracji.
 • Przygotowanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty.

IP Box, ryczałt 12%, ryczałt 8,5% - zasady i kalkulacje

przedstawienie wyliczeń IP BOX / ryczałt
ABY OD RAZU POROZMAWIAĆ Z NASZYM EKSPERTEM I DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
O ULDZE IP BOX WYBIERZ NIEBIESKĄ SŁUCHAWKĘ PO PRAWEJ STRONIE EKRANU

Usługa jest świadczona w konsorcjum z profesjonalnym doradcą prawnym/doradcami podatkowymi.

Więcej informacji o Grupie Navigator Capital

Spektrum Tower XIVp
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33
email: biuro@navigatorcapital.pl

Navigator Capital Financial Services Sp. z o.o.
KRS 0000874341,
NIP: 5252846466,
REGON: 387767291

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe