Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q1 2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy 1 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 95 transakcji fuzji i przejęć. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Media/IT/Telecom (16%), Przemysł (15%) oraz FCMG (12%).

Spośród transakcji o ujawnionej ich wartości, najwyższą kwotę zaobserwowano w przypadku inwestycji ze strony Three Seas Initiative Investment Fund S.A. w R.Power. Transakcja mająca służyć zwiększeniu perspektyw wzrostu spółki na dynamicznie rosnącym rynku energii odnawialnej, wymaga zatwierdzenia przez UOKiK. Fundusz inwestycyjny wówczas pozyska pakiet mniejszościowy udziałów R.Power, a także opcję do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego ze 150 do 250 mln EUR na przestrzeni kilku lat.

„Ostatnie trzy miesiące na rynku fuzji i przejęć były bardzo intensywnym okresem. Zaobserwowano aż 95 transakcji, co pozwala sądzić, iż inwestorzy przestali obawiać się dokonywania transakcji w Polsce ze względu na bliskość geograficzną konfliktu zbrojnego. Przejęcia następowały w wielu sektorach, natomiast najciekawsze wydały się działania konsolidacyjne na rynku ekologicznych źródeł energii. Zeszłoroczny wzrost zainteresowania branżą, będący efektem skokowego wzrostu cen ropy naftowej i gazu skłonił część przedsiębiorstw do sprzedaży, a obecnie mieliśmy do czynienia z zamknięciem rozpoczętych przed kilkoma miesiącami procesów. Oczekiwany spadek inflacji w kolejnych kwartałach, który ma już miejsce w Europie Zachodniej, a co za tym idzie obniżki stóp procentowych powinny przełożyć się na powrót do projektów akwizycyjnych, wstrzymanych przez konserwatywnych inwestorów przez wzrost niepewności co do sytuacji makroekonomicznej w ubiegłym roku.”

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe