Obligacje

Navigator pozyskał 30 mln zł dla Everest Capital

14.04.2015

Everest Capital Sp. z o. o. wyemitowała obligacje o wartości 30 mln zł. Dom Maklerski Navigator SA był oferującym, a Navigator Debt Advisory doradcą finansowym Spółki.

Everest Capital pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji przeprowadzonej przez Navigator. Środki pozyskane w ramach programu emisji przeznaczone zostaną na refinansowanie obligacji o wartości 20 mln zł wyemitowanych przez Everest Finanse, prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej przez Everest Finanse oraz spłatę przez Everest Finanse pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.


Developres pozyskał 40 mln zł

06.03.2015

Lider rzeszowskiego rynku deweloperskiego – Developres Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii A i B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 5,00% w przypadku serii A  o łącznej wartości 15 mln zł oraz o marżę w wysokości 5,90% w przypadku serii B o łącznej wartości 25 mln zł. Termin wykupu obligacji serii A wynosi 36 miesięcy od dnia emisji, a dla serii B 15 miesięcy od dnia emisji. Obligacje serii A zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na realizowanej przez Emitenta inwestycji biurowej SkyRes Warszawska, natomiast obligacje serii B będą niezabezpieczone.

Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA, natomiast doradcą spółki Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uplasowania emisji obligacji serii A i B, które stanowią debiut spółki na rynku kapitałowym. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Pozyskane środki przyspieszą realizację inwestycji biurowej w Rzeszowie – SkyRes Warszawska – pierwszego obiektu biurowego klasy A w Rzeszowie o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2 – powiedział Ryszard Walas, Prezes Zarządu Developres Sp. z o.o.

– Bardzo dobry standing finansowy emitenta, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty mieszkaniowe umożliwiły spółce przeprowadzenie emisji obligacji serii A oraz B, których celem jest finansowanie pierwszej inwestycji biurowej spółki, a zarazem pierwszej takiej inwestycji w Rzeszowie. Obligacje zostały objęte wyłącznie przez inwestorów instytucjonalnych. Emisja obligacji serii A zakończyła się nadsubskrypcją, natomiast serii B pełną wartości emisji. Osiągnięte poziomy marży odzwierciedlają ryzyko związane z rozpoczęciem działalności przez emitenta w segmencie biurowym – dodał Mateusz Mucha, Menedżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator SA


Debiut obligacji Lokum Deweloper SA na Catalyst

18.12.2014

W dniu dzisiejszym, po zaledwie 2 miesiącach od przydziału, obligacje serii A Lokum Deweloper SA o wartości 30 mln zł zadebiutowały w ASO GPW oraz BondSpot:
Relacja z debiutu

Wywiad z Prezesem Spółki przeprowadzony po debiucie

Grupa Lokum jest jednym z czterech największych deweloperów mieszkaniowych działającym na rynku wrocławskim. Grupa od 2004 roku prowadzi działalność i dotychczas oddała do użytku ponad 1600 lokali mieszkalnych o łącznej PUM niemal 90 tys. m2.

Dzięki emisji obligacji serii A w wysokości 30 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Podstawowe parametry obligacji serii A Lokum Deweloper SA:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,80 %, przy czym marża może ulec zmianie zgodnie z warunkami emisji
Seria: A
Data emisji: 17 października 2014 r.
Data wykupu: 17 października 2017 r.
Zabezpieczenie: Hipoteka w wysokości 35 mln zł na działce Grupy położonej we Wrocławiu
Próg emisji: 25 mln zł
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności odsetek: 2015-04-17, 2015-10-16, 2016-04-18, 2016-10-17, 2017-04-18, 2017-10-17
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.

Strona