Obowiązki informacyjne

Debiut Moonlit na rynku NewConnect

03.07.2019

W dniu 26 czerwca 2019 r. na parkiecie NewConnect zadebiutowała spółka Moonlit S.A. dla której Navigator Capital S.A. pełnił funkcję Autoryzowany Doradca i koordynował proces wprowadzenia akcji do obrotu w NewConnect.

Od początku istnienia Moonlit S.A. prowadzi działalność jako software house realizując projekty na zlecenie obejmujące produkcję zarówno całych gier jak  i technologii do gier, a od początku 2018 r. również jako deweloper autorskich tytułów. Moonlit S.A. planuje realizować projekty w trzech niszach rynkowych: gry symulacyjno-survivalowe, gry taktyczne i gry przygodowe. Spółka jest jednostką stowarzyszoną PlayWay S.A.


Wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B spółki Creepy Jar S.A.

30.01.2019

Navigator Capital uczestniczył jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) 204.588 akcji serii A oraz 64.848 akcji serii B spółki Creepy Jar S.A.

Uchwałą nr 35/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  podjął decyzję o wprowadzeniu do obrotu ww. akcji do obrotu w ASO NewConnect, których pierwszy dzień notowań miał miejsce w dniu 29 stycznia 2019 r.

Spółka zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w dniu 6 sierpnia 2018 r. Creepy Jar jest developerem gier specjalizującym się w produkcji gier z gatunku survival simulation z segmentu typu AAA. Flagowym projektem Creepy Jar jest gra pt. “GREEN HELL”.


Navigator Capital ponownie w pierwszej grupie Autoryzowanych Doradców w ASO

07.01.2019

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2017  r. W wyniku przeprowadzonej oceny Navigator Capital znalazł się w grupie pierwszej.
Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

  • dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.


Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe